جست‌وجو در اسنپ‌فود

منو اقتصادی

چلو کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده 110 گرمی
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه سینه ۱۲۰ گرمی

یک سیخ جوجه کباب سینه بدون استخوان ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه سینه 120 گرمی
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی بدون گوشت

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بدون گوشت، خلال سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی بدون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان بدون گوشت

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بدون گوشت، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان بدون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب سینه

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ سینه مرغ بدون استخوان ۱۶۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، ۳۸۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو جوجه کباب سینه
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۳۲۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان مرینت شده، گوجه کبابی، نارنج، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو جوجه کباب سینه مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ جوجه کباب ران بدون استخوان مخصوص ۳۰۰ گرمی، گوجه، نارنج، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی درجه یک
چلو جوجه کباب ترش مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ۱۶۰ گرمی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ ۱۶۰ گرمی کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه کبابی، نارنج، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایران...
چلو کباب لقمه 160 گرمی
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۳۰۰ گرم جوجه کباب ران بدون استخوان مخصوص، گوجه، به همراه ۴۰۰ گرم برنج ایرانی درجه یک
چلو جوجه کباب ران مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه ۱۱۰ گرمی (اقتصادی)

یک سیخ جوجه کباب سینه بدون استخوان ۱۲۰ گرمی، گوجه به همراه ۳۵۰ گرم برنج ایرانی درجه یک
چلو جوجه کباب سینه 110 گرمی (اقتصادی)
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار معمولی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کباب نگین دار ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله و جوجه نگین شده، گوجه کبابی، نارنج، ۴۰۰ گر...
چلو کباب نگین دار معمولی
۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، دو سیخ ۱۲۰ گرمی کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، گوجه کبابی، نارنج، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرا...
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه بنابی (۲۵۰ گرم)

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب لقمه انگشتی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، گوجه کبابی، نارنج، ۴۰۰ گرم برنج درجه ی...
چلو کباب لقمه بنابی (250 گرم)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار بنابی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کباب نگین دار ۲۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله و جوجه نگین شده، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ...
چلو کباب نگین دار بنابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگین دار مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کباب نگین دار ۲۵۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله و جوجه نگین شده، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ...
چلوکباب نگین دار مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ( ۱۵۰ گرم )

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۱۶۰ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کباب لقمه ( 150 گرم )
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کباب برگ مخصوص ۲۰۰گرم، یک سیخ کباب لقمه ۱۲۰ گرم، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کباب سلطانی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب چنجه گوسفندی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۲۵۰ گرم راسته گوسفندی، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلوکباب چنجه گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کباب بختیاری ۱۲۰ گرم راسته گوسفندی و ۱۲۰ گرم سینه مرغ، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایران...
چلو کباب بختیاری
۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۳۰۰ گرم راسته گوسفندی، گوجه کبابی، ۴۰۰گرم برنج درجه یک ایرانی
چلوکباب برگ ممتاز
۲۳۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۲۰۰ گرم راسته گوسفندی، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلوکباب برگ مخصوص
۱۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، دو سیخ ۱۲۰ گرمی جمعا ۲۴۰ گرم، کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه ...
چلو کباب کوبیده زعفرانی مخصوص
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ ۳۰۰ گرمی کباب لقمه انگشتی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی زعفرانی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک سیخ کباب نگین دار ۱۶۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله و جوجه نگین شده، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج...
چلو کباب نگینی زعفرانی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۱۶۰ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، گوجه کبابی، لیمو، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش گیلانی

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۲۵۰ گرم جوجه سینه مرینت شده با رب انار و سبزیجات مخصوص گیلان، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایران...
چلو جوجه کباب ترش گیلانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه سینه مخصوص

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۳۲۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان مرینت شده، گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو جوجه سینه مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۱۶۰گرم سینه مرغ بدون استخوان، گوجه کبابی، نارنج، ۳۸۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۷۷,۰۰۰ تومان

کاسه کباب

چلو کاسه کباب سنتی اردبیل

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری, یک سیخ چنجه کوسفندی ۱۳۰گرمی, یک سیخ لقمه ۱۲۰ گرمی, یک سیخ جوجه ۱۳۰گرمی, گوجه کبابی, قارچ کبابی, کره ...
چلو کاسه کباب سنتی اردبیل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کاسه کباب سنتی اردبیل

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری, یک سیخ چنجه کوسفندی ۱۲۰ گرمی, یک سیخ لقمه ۱۲۰ گرمی, یک سیخ جوجه ۱۲۰ گرمی, گوجه کبابی, قارچ کبابی, نا...
کاسه کباب سنتی اردبیل
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه ران مخصوص حامد

۳۰۰ گرم جوجه کباب ران بدون استخوان مخصوص حامد به همراه گوجه, نارنج و دورچین روز و نان لواش
خوراک جوجه ران مخصوص حامد
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۱۵۰ گرم گوشت ترکیبی گوسفند و گوساله (وزن خام)، گوجه سرخ کرده، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب تابه ای
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۲۰۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۳۰۰ گرم راسته گوسفندی، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگن دار مخصوص

۲۵۰ گرم لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۴۰ گرم نگین جوجه، گوجه کبابی، لیمو ترش، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب نگن دار مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۵۰ گرم راسته تازه گوسفندی مرینت شده، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب چنجه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی تکه ای، ۱۲۰ گرم جوجه تکه ای، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه ( ۱۵۰ گرم )

۱۶۰ گرم لقمه مخلوط گوشت تازه گوسفند و گوساله،نان لواش، دورچین روز
خوراک لقمه ( 150 گرم )
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ برگ مخصوص(۲۰۰گرم)، یک سیخ کباب لقمه(۱۶۰گرم)، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۲۵۰ گرم کباب لقمه انگشتی مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله, دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب لقمه مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه (۱۲۰گرم)، یک سیخ جوجه کباب سینه(۱۶۰ گرم)، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب وزیری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، گ دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۱۶۰ گرم لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۴۰ گرم نگین جوجه، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب نگین دار
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص

۳۲۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان مرینت شده با ادویه مخصوص، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ترش گیلانی

۳۰۰گرم جوجه سینه مرینت شده با رب انار و ادویه مخصوص گیلان، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه ترش گیلانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۱۶۰ گرم لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، دورچین روز، نان لواش
خوراک کباب لقمه
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

۱۶۰گرمی سینه مرغ بدون استخوان مرینت شده، گوجه کبابی، نارنج، دورچین روز، نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوساله

۱۵۰گرم گوشت ماهیچه گوساله کشتار روز، دور چین روز، نان
خوراک گوشت گوساله
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ مرینت شده سوخاری، دورچین روز، نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سپس پخته شده، دورچین رور، نان لواش
خوراک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو

آلبالو پلو

۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج درجه یک ایرانی
آلبالو پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج درجه یک ایرانی
زرشک پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰گرم باقالی پلو با برنج درجه یک ایرانی
باقالی پلو
۴۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

۴۰۰ گرم سبزی پلو با برنج درجه یک ایرانی
سبزی پلو
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

آلبالو پلو با مرغ سس پز (ران)

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی مرغ، ۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی، دورچین روز، بسته بندی داخل ظرف...
آلبالو پلو با مرغ سس پز (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با گوشت ماهیچه گوساله

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۱۵۰ گرم گوست ماهیچه گوساله، به همراه ۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو با گوشت ماهیچه گوساله
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ سرخ کرده

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران ۴۰۰ گرمی سرخ کرده به همراه سس مرغ، ۳۸۰ گرم برنج کته ایرانی درجه یک
زرشک پلو با ران مرغ سرخ کرده
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو با ران مرغ سرخ کرده

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران ۴۰۰ گرمی سرخ کرده به همراه سس مرغ و بادمجان سرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو با ران مرغ سرخ کرده
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، ۱۵۰ گرم گوشت ترکیبی گوسفند و گوساله وزن خام، گوجه سرخ کرده، سیب زمینی سرخ کرده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی ...
چلو کباب تابه ای
۸۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ران مرغ

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران ۴۰۰ گرمی سرخ شده، سپس پخته شده داخل سس مرغ، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی درجه یک
باقالی پلو با ران مرغ
۹۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ران مرغ

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران ۴۰۰ گرمی سرخ شده، سپس پخته شدده در سس، ۴۰۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی درجه یک
سبزی پلو با ران مرغ
۸۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران ۴۰۰ گرمی سرخ شده، سپس پخته شده در سس، ۴۰۰گرم زرشک پلو با برنج درجه یک ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوساله

۱۵۰گرم گوشت ماهیچه گوساله کشتار روز، ۴۰۰گرم  باقالی پلو با برنج ایرانی درجه یک
باقالی پلو با گوشت گوساله
۹۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت گوساله

۱۵۰گرم گوشت ماهیچه گوساله کشتار روز، ۴۰۰ گرم  سبزی پلو با برنج ایرانی درجه یک
سبزی پلو با گوشت گوساله
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با گوست ماهیچه گوساله

۱۵۰گرم گوشت ماهیچه گوساله کشتار روز، ۴۰۰ گرم زرشک پلو درجه یک ایرانی
زرشک پلو با گوست ماهیچه گوساله
۸۵,۰۰۰ تومان

چلوگوشت گوساله

۱۵۰گرم گوشت ماهیچه گوساله کشتار روز، ۴۰۰گرم برنج هاشمی درجه یک
چلوگوشت گوساله
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری، یک عدد ران ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

کباب تابه ای با چلو

بسته بندی داخل ظروف ماکروفری ۱۵۰ گرم گوشت ترکیبی گوسفند و گوساله وزن خام، گوجه سرخ کرده، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی ...
کباب تابه ای با چلو
۸۵,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده و کشمش

۴۰۰ گرم عدس پلو با برنج درجه یک ایرانی به صورت قالبی،گوشت چرخ کرده، کشمش پلویی
عدس پلو با گوشت چرخ کرده و کشمش
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

قیمه نثار بدون برنج

۲۵۰ گرم خورشت قیمه نثار بدون برنج، خلال نارنج شیرین شده، خلال بادام، زرشک
قیمه نثار بدون برنج
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰گرم خورشت قیمه داخل ظرف ماکروفری، سیب زمینی سرخ کرده،۳۸۰ گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۶۵,۰۰۰ تومان

قیمه نثار قزوینی

۲۰۰گرم خورشت قیمه نثار اصل قزوین با ادویه ۴۰۰گرم برنج درجه یک ایرانی، خلال بادام، خلال پسته، خلال نارنج
قیمه نثار قزوینی

برنج ایرانی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۴۰ گرم خورشت قیمه به همراه گوشت سردست گوساله تازه، سیب زمینی سرخ کرده، داخل ظرف ماکروفری
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰گرم خورشت قیمه داخل ظرف ماکروفری، بادمجان سرخ شده، ۴۰۰گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۴۰ گرم خورشت قیمه به همراه گوشت سردست گوساله تازه، بادمجان سرخ کرده، داخل ظرف ماکروفری
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی بادمجان

۳۰۰گرم خورشت قیمه داخل ظرف ماکروفری، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ ۴۰۰گرم برنج درجه یک ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی بادمجان

برنج ایرانی

۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی بادمجان خالی

۲۵۰گرم خورشت قیمه به همراه گوشت سردست گوساله تازه، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ شده بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی بادمجان خالی
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

۱۰۰گرم ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمویی

دلستر خانواده لیمویی
۱۶,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هلو

دلستر خانواده هلو
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان