جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ ممتاز

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی
چلو کباب برگ ممتاز
۶۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی، ۲۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی
چلو کباب بختیاری
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۷۰ گرم لقمه گوسفندی
چلو کباب سلطانی
۷۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۴۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۱۷۰ گرم لقمه گوسفندی
چلو کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی ویژه

۵۰۰ گرم کباب کاردی ویژه
چلو کباب کاردی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

۳۵۰ گرم لقمه گوسفندی
چلو کباب لقمه ممتاز
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۳۵۰ گرم لقمه گوسفندی، ۵۰ گرم نگین جوجه
چلو کباب لقمه نگین دار
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک عدد مرغ کامل ارگانیک، مزه دار شده، یک کیلو و ۲۰۰ گرم
چلو جوجه کباب با استخوان
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۴۰۰ گرم جوجه ارگانیک، مزه دار شده، زعفرانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ ممتاز

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی
خوراک کباب برگ ممتاز
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی، ۲۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی
خوراک کباب بختیاری
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی، ۱۷۰ گرم لقمه گوسفندی
خوراک کباب سلطانی
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۴۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۱۷۰ گرم لقمه گوسفندی
خوراک کباب وزیری
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی ویژه

۵۰۰ گرم کباب کاردی ویژه
خوراک کباب کاردی ویژه
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز

۳۵۰ گرم لقمه گوسفندی
خوراک کباب لقمه ممتاز
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۳۵۰ گرم لقمه گوسفندی، ۵۰ گرم نگین جوجه
خوراک کباب لقمه نگین دار
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک عدد مرغ کامل ارگانیک، مزه دار شده، یک کیلو و ۲۰۰ گرم
خوراک جوجه کباب با استخوان
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۴۰۰ گرم جوجه ارگانیک، مزه دار شده، زعفرانی
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ زعفرانی با کره حیوانی
خوراک مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ زعفرانی با کره حیوانی
زرشک پلو با مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۲,۰۰۰ تومان