جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های پاکدشت

کترینگ و رستوران پیانو

چلو کباب

چلو کباب لقمه معمولی

چلو کباب لقمه معمولی

برنج ایرانی

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص

برنج ایرانی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی

برنج ایرانی

۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو سیخ

چلو کباب کوبیده دو سیخ

برنج ایرانی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار

برنج ایرانی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری

برنج ایرانی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنج ساده ایرانی

برنج ساده ایرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه معمولی

خوراک کباب لقمه معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا ممتاز

خوراک ماهی قزل آلا ممتاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ ممتاز

زرشک پلو با مرغ ممتاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

برنج ایرانی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا ممتاز

چلو ماهی قزل آلا ممتاز

برنج ایرانی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۲۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

استوایی

۱۹,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۹,۰۰۰ تومان

هلو

۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی محلی (کوزه ای)

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی محلی (کوزه ای)
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی (کوزه ای)

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی (کوزه ای)
۳۰,۰۰۰ تومان