جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

ذرت، زیتون، قارچ، هویج، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ رست شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا مرغ

یک نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری شده مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا بلونیز

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو

گوشت چرخ کرده، مرغ رست شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا میلانو

یک نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ رست شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا مرغ

یک نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

بوقلمون رست شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا بوقلمون

یک نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا بلونیز

یک نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

ذرت، زیتون، قارچ، هویج، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو

گوشت چرخ کرده، مرغ رست شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص دومینو
پیتزا میلانو

یک نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (یک نفره)

گوشت گوشت رست شده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوصص دومینو
پیتزا یونانی (یک نفره)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دیفرنت شف

گوشت گوشت رست شده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوصص دومینو
پیتزا دیفرنت شف

دو نفره

۲۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تورنادو

گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا تورنادو

دو نفره

۲۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

برگر دستی ۱۰۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص دومینو
همبرگر مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دستی ۱۰۰%، پنیر گودا، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص دومینو
دوبل برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دستی ۱۰۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص دومینو
چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر دستی ۱۰۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، پنیر گودا، قارچ بلانچ شده، سس مخصوص دومینو
قارچ برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر اسپایسی

گوشت برگر، پپرونی، پنیر
برگر اسپایسی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پک برگر

گوشت برگر، قارچ، پنیر، نان داغ، سیب زمینی
پک برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
فیله برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

بانی برگر

برگر دستی ۱۰۰%، ژامبون گوشت یا مرغ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص دومینو
بانی برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، ژامبون گوشت یا مرغ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص دومینو
سوپریم برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

برگر دستی ۱۰۰%، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص دومینو
میکس برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ هات داگ ساده
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ پنیری ۷۰%، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری ویژه

هات داگ پنیری ۷۰%، قارچ بلانچ شده، ژامبون ۹۰%، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ هات داگ پنیری ویژه
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۸۰ گرم گوشت مرغ ریش شده، قارچ بلانچ شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ مرغ
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هاوایی

ساندویچ هاوایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

۸۰ گرم گوشت بوقلمون ریش شده، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ بوقلمون
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلونیز

۸۰ گرم گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ بلونیز
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۸۰ گرم گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی ریش شده، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص دومینو
ساندویچ رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۶۰ گرم ژامبون ۹۰%، خیار شور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص دومینو
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۶۰ گرم ژامبون ۹۰%، خیار شور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص دومینو
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۱۶۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، خیار شور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص دومینو
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص

۱۶۰ گرم ژامبون ۹۰%، پنیر پیتزا، خیار شور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص دومینو
ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص
۷۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

اسنک میل (دو تکه)

۲ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
اسنک میل (دو تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

دینر میل (سه تکه)

۳ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
دینر میل (سه تکه)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

فرندز میل (هفت تکه

۷ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
فرندز میل (هفت تکه
۳۲۰,۰۰۰ تومان

فامیلی ده تکه

۱۰ تکه مرغ کنتاکی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
فامیلی ده تکه
۴۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری شده مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (دو تکه)

۲ تکه فیله سوخاری شده مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سالاد و سس مخصوص دومینو
فیله استریپس (دو تکه)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ, قارچ بلنچ, پنیر پیتزا
سیب زمینی پنیری
۹۰,۰۰۰ تومان

نان مک دوناد (اضافه)

نان مک دوناد (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

یک ظرف سیب زمینی سرخ شده، سس
سیب زمینی
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک ظرف قارچ سوخاری شده، سس
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ حلقه پیاز سوخاری شده، سس
پیاز سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

نان بروچن

نان بروچن
۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

کاهو، ژامبون مرغ ۹۰%، زیتون، ذرت، سس مخصوص
سالاد ژامبون
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم بزرگ

کلم، هویج، سس مایونز، شکر، آب لیمو
سالاد کلم بزرگ
۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم کوچک

کلم، هویج، سس مایونز، شکر، آب لیمو
سالاد کلم کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، گوجه چری، زیتون اسلایس شده، ذرت، دو تکه فیله گریل شده، نان تست، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

ماءالشعیر خانواده هی دی
۱۸,۰۰۰ تومان