جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های همدان

عطاویچ (میدان بیمه)

منو اکونومی

فرنچ پیتزا پنجره ای کلاسیک

۱۵۰ گرم سیب زمینی، ۶۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص عطاویچ
فرنچ پیتزا پنجره ای کلاسیک

فرنچ پیتزا

۱۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط پنجره ای کلاسیک

۶۰ گرم هات داگ، ۶۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص عطاویچ
پیتزا مخلوط پنجره ای کلاسیک

پیتزا مخلوط

۱۵۹,۹۰۰ تومان

لیوکا داگ

یه هات داگ تنوری حرفه ای، ۱۰۰ گرم پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا
لیوکا داگ
۱۱۰,۹۰۰ تومان

میکس داگ

یه هات داگ تنوری حرفه ای، ۸۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موزارلا
میکس داگ
۱۱۰,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس دو تکه

دو تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی و نان بروچن و سالاد فصل
چیکن استریپس دو تکه

چیکن استریپس دوتکه

۹۹,۹۰۰ تومان

عطا پاستیزا

پاستیزا ژامبو

یک نفره، پاستا پنه، ژامبون مرغ ۹۰%، هات داگ ۹۰%، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا ژامبو
۱۱۹,۹۰۰ تومان

پاستیزا چیکن

یک نفره، پاستا پنه، استیک سینه مرغ، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا چیکن
۱۲۴,۹۰۰ تومان

پاستیزا پپر

یک نفره، پاستا پنه، پپرونی ۷۰%، سس آلمانی، پنیر موزارلا، فلفل هالوپینو
پاستیزا پپر
۱۲۹,۹۰۰ تومان

پاستیزا برگر

یک نفره، پاستا پنه، گوشت گوساله چرخ کرده، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا برگر
۱۳۴,۹۰۰ تومان

عطا چیز ها

چیز کرانچ

۱۵۰ گرم کراکف ۷۰%، ۱۲۰ گرم پپرونی ۷۰%، ۲ ورق پنیر گودا، پنیر موزارلا
چیز کرانچ
۱۷۳,۹۰۰ تومان

چیزویچ

۱۶۰ گرم ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، ۴۰ گرم هات داگ ۹۰%، پنیر موزارلا، سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
 چیزویچ
۲۲۲,۹۰۰ تومان

چیز چیکن

سینه مرغ مزه دار شده، سس چیلی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
 چیز چیکن
۲۱۹,۹۰۰ تومان

چیز میکس پپرونی

پپرونی ۷۰%، سینه مرغ مزه دار شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
چیز میکس پپرونی
۲۱۹,۹۰۰ تومان

چیز میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۶۰ گرم سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
چیز میکس برگر
۲۳۸,۹۰۰ تومان

چیز میت

۲۰۰ گرم گوشت استیک گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
 چیز میت
۲۸۵,۹۰۰ تومان

عطا پیتزا ها

پیتزا رست بیف پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، گوشت گوساله رست بیف، سس قارچ، زیتون سیاه، پنیر موزارلا
پیتزا رست بیف پنجره ای کلاسیک

پیتزا رست بیف پنجره ای کوچک

۱۰۹,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف پنجره ای متوسط

۲۲۳,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف پنجره ای بزرگ

۳۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، هات داگ ۹۰%، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص پنجره ای کلاسیک

پیتزا مخصوص پنجره ای کوچک

۸۷,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای متوسط

۱۶۲,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای بزرگ

۲۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، پپرونی ۹۰%، سس چیلی، پنیر موزارلا ، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی پنجره ای کلاسیک

پیتزا پپرونی پنجره ای کوچک

۸۳,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای متوسط

۱۴۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای بزرگ

۲۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، استیک گوشت گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک پنجره ای کلاسیک

پیتزا سیر و استیک پنجره ای کوچک

۱۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک پنجره ای متوسط

۲۳۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک پنجره ای بزرگ

۳۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا ، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کلاسیک

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای کوچک

۹۶,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای متوسط

۱۸۴,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو پنجره ای بزرگ

۲۸۵,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، پپرونی ۹۰%، استیک گوشت گوساله، سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا ریو پنجره ای کلاسیک

پیتزا ریو پنجره ای کوچک

۹۸,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو پنجره ای متوسط

۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو پنجره ای بزرگ

۲۷۳,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۱۴*۱۴ پنجره ای ، نخود سبز، ذرت، هویج، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات پنجره ای کلاسیک

پیتزا سبزیجات پنجره ای کوچک

۶۵,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای متوسط

۱۲۸,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای بزرگ

۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۲۱*۲۱ ، کراکف ۷۰%، سینه مرغ مزه دار شده، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا کینگ پنجره ای کلاسیک

پیتزا کینگ متوسط

۲۲۵,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ بزرگ

۳۵۴,۹۰۰ تومان

پیتزا دیپو کراف پنجره ای کلاسیک

خمیر پیتزا ۲۱*۲۱ ، سینه مرغ مزه دار شده، پپرونی ۹۰%، کراکف ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، دیپ پنیر
پیتزا دیپو کراف پنجره ای کلاسیک

پیتزا دیپو کراف

۱۹۴,۹۰۰ تومان

عطا برگر ها

همبرگر اکونومی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس آلمانی، نان گرد
همبرگر اکونومی
۹۹,۹۰۰ تومان

چیزبرگر اکونومی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس آلمانی، نان گرد
چیزبرگر اکونومی
۱۰۹,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر عطاویچ
۱۲۵,۹۰۰ تومان

همبرگر(با سس پنیر)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، قارچ، دیپ پنیر، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر(با سس پنیر)
۱۳۲,۹۰۰ تومان

چیزبرگر (با سس قارچ)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، قارچ، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیزبرگر (با سس قارچ)
۱۳۲,۹۰۰ تومان

دابل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دابل برگر
۱۷۹,۹۰۰ تومان

عطاویچ ها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، سس خردل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ کلاسیک

۸۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۱۱۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
 ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سینه مرغ، قارچ، یک ورق پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبو زینگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، ۸۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگ...
ساندویچ ژامبو زینگر
۱۵۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ ابر هات داگ

۲ عدد هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ابر هات داگ
۱۴۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ استیک با سس قارچ

۲۰۰ گرم گوشت راسته گوساله، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک با سس قارچ
۱۸۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ بامبر

۳۰۰ گرم کراکف ۷۰%، ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بامبر
۱۸۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ چیک بیف

گوشت رست بیف ، استیک مرغ ، قارچ ، پنیر موزارلا ، گوجه ، کاهو ، خیار شور ، سس مخصوص
ساندویچ چیک بیف
۱۵۹,۹۰۰ تومان

عطا چیکن ها

زینگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، یک ورق پنیر گودا، سس آلمانی، نان گرد
زینگر
۱۱۴,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن، سالاد فصل
چیکن استریپس

چیکن استریپس سه تکه

۱۶۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ کرده، نان بروچن،سالاد فصل
چیکن استریپس پنج تکه

چیکن استریپس پلاس پنج تکه

۲۳۴,۹۰۰ تومان

عطا پاستاها

چیزپاستا

یک نفره، پاستا پنه، ۱۰۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، پنیر موزارلا، سس آلفردو، فلفل دلمه ای
چیزپاستا
۱۱۵,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سس قارچ

سس قارچ
سس قارچ
۲۸,۹۰۰ تومان

سس پنیر

سس پنیر
سس پنیر
۲۶,۹۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره، دست ساز، کاهو رسمی، گوجه فرنگی، هویج رنده شده، خیار
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ادویه مخصوص
سیب زمینی
۵۵,۹۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی و پنیر
۱۰۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی عطاویچ

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۶۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی عطاویچ
۱۲۴,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۱۳,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

۱۵,۹۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

نوشابه خانواده کوکاکولا

۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۲۱,۴۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

ماالشعیر خانواده هی دی
ماالشعیر خانواده هی دی
۱۷,۹۵۰ تومان

اختصاصی

سبد سوخاری

یک تکه فیله سوخاری ، قارچ سوخاری ، میگو سوخاری ، پیاز سوخاری ، سیب زمینی و نان
سبد سوخاری
۱۷۹,۹۰۰ تومان

لیوکا داگ

یه هات داگ تنوری حرفه ای ، ۱۰۰ گرم پپرونی ، قارچ ، پنیر موزارلا ، کاهو، گوجه خیارشور
لیوکا داگ
۱۱۰,۹۰۰ تومان

لیوکا برگر

یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی عطاویچ، پپرونی، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
لیوکا برگر
۱۲۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ چیک بیف

گوشت رست بیف، استیک مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
ساندویچ چیک بیف
۱۵۹,۹۰۰ تومان

چیکن استرپس دو تیکه

دوتیکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی، نان بروچن، سالاد فصل
چیکن استرپس دو تیکه
۹۹,۹۰۰ تومان

استرپس برگر

فیله مرغ سوخاری یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی قارچ و پنیر گوجه کاهو خیارشور سس مخصوص
استرپس برگر
۱۵۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف ، گوجه ،کاهو ، قارچ ، خیارشور و پنیر موزارلا
ساندویچ رست بیف
۱۵۹,۹۰۰ تومان

عطا مکس

یک عدد برگر مخصوص عطاویچ ، پنیرگودا ، قارچ ، گوجه ، کاهو و سس مخصوص
عطا مکس
۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک بیف L

گوشت رست بیف ، سینه مرغ ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمه ای ، ذرت ، سس مخصوص
پیتزا چیک بیف L
۲۱۷,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک بیف XL

گوشت رست بیف ، سینه مرغ ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمه ای ، ذرت ، سس مخصوص
پیتزا چیک بیف XL
۳۰۹,۹۰۰ تومان

هالوپینو داگ (تند)

هات داگ ، هالوپینو تند ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص عطاویچ
هالوپینو داگ (تند)
۸۹,۹۰۰ تومان

کراکف تنوری

۳۰۰ گرم کراکف ، سس قارچ ، گوجه ،کاهو ، خیار شور ، سس مخصوص
کراکف تنوری
۱۲۵,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک استیک متوسط

استیک گوشت مزه دار شده ، سینه مرغ ، سس مخصوص ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، ذرت
پیتزا چیک استیک متوسط
۲۱۷,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک استیک بزرگ

استیک گوشت مزه دار شده ، سینه مرغ ، سس مخصوص ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، ذرت
پیتزا چیک استیک بزرگ
۳۰۹,۹۰۰ تومان

ابر عطا فیلوس

استیک گوشت مزه دار شده ، سینه مرغ ، پنیر موزارلا ، قارچ ، کاهو ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص
ابر عطا فیلوس
۱۵۹,۹۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۳۱,۹۰۰ تومان

عطا فیلوس گلکسی

سینه مرغ ، ژامبون ، پنیرموزارلا ، قارچ ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ، سس مخصوص
عطا فیلوس گلکسی
۱۳۹,۹۰۰ تومان

میکس داگ

هات داگ، کالباس، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر، قارچ، سس مخصوص
میکس داگ
۱۱۰,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل بزرگ

ترکیب پیتزاهای استیک ، مرغ ، پپرونی و مخصوص
پیتزا چهار فصل بزرگ
۲۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک استیک کوچک

استیک گوشت مزه دار شده ، سینه مرغ ،سس مخصوص ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، ذرت
پیتزا چیک استیک کوچک
۱۱۱,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ وقارچ

سینه مرغ ، سس مارینارا ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، ذرت
پیتزا مرغ وقارچ
۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه ۱

یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی ، سیب زمینی ، نوشابه
پیشنهاد ویژه 1
۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه ۲

یک عدد پیتزا مخلوط ، سیب زمینی ، نوشابه
پیشنهاد ویژه 2
۲۱۹,۹۰۰ تومان

مرغ و پنیر

سینه مرغ ، پنیر موزارلا ، کاهو ، گوجه ، خیار شور ، سس مخصوص
مرغ و پنیر
۱۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل متوسط

ترکیب پیتزاهای استیک ، مرغ ، پپرونی و مخصوص
پیتزا چهار فصل متوسط
۱۹۹,۹۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۱۱۲,۹۰۰ تومان

عطا کراف

یک برگر ۱۴۰ گرمی ، ۱۵۰ گرم کراکف پنیری ، قارچ و پنیر پیتزا ،گوجه ، کاهو ، خیار شور و یک سس خاص
عطا کراف
۱۴۹,۹۰۰ تومان