جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های شیراز

بوکادو (شعبه اصلی)

تاکو

تاکو بیف فاهیتا

۱۵۰ گرم فیله گوساله بیف استیک گریل و خلال شده، فلفل دلمه ای، پیاز گریل شده، سس سالسا، نان ترتیا، سس به انتخاب شما
تاکو بیف فاهیتا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تاکو رد چیکن استیک (تند)

(کم حجم و پر گوشت) نان ترتیا، چیکن استیک مرینیت شده با ادویه و فلفل، کاهو، پنیر موزارلا، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب...
تاکو رد چیکن استیک (تند)

سافت

۷۸,۰۰۰ تومان

چابی (یک لایه نان، پنیر و سس اضافه)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تاکو گرین چیکن استیک

(کم حجم و پر گوشت) نان ترتیا، چیکن استیک مرینیت شده با سیزیجات، کاهو، پنیر موزارلا، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب شما
تاکو گرین چیکن استیک

سافت

۷۸,۰۰۰ تومان

چابی (یک لایه نان، پنیر و سس اضافه)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تاکو بیف استروگانف

(کم حجم و پر گوشت) نان ترتیا، بیف استروگانف، کاهو، پنیر موزارلا، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب شما
تاکو بیف استروگانف

سافت

۱۱۱,۰۰۰ تومان

چابی (یک لایه نان، پنیر و سس اضافه)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

تاکو سوپریمو

(کم حجم و پر گوشت) نان ترتیا، بیف استروگانف، رد چیکن استیک تند، کاهو، پنیر، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب شما
تاکو سوپریمو

سافت

۱۲۲,۰۰۰ تومان

چابی (یک لایه نان، پنیر و سس اضافه)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تاکو سبزیجات

(کم حجم و پر مخلفات) نان ترتیا، قارچ گریل شده، فلفل دلمه ای، پیاز گریل شده، ذرت، کاهو، پنیر، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به ان...
تاکو سبزیجات

سافت

۶۵,۰۰۰ تومان

چابی (یک لایه نان، پنیر و سس اضافه)

۹۲,۰۰۰ تومان

تاکو بیف استیک

(کم حجم و پر گوشت) نان ترتیا، فیله استیک سرخ شده، قارچ، پنیر چدار، پنیر موزارلا، سس سالسا، سس مخصوص، کاهو، سرویس اضافه به انتخاب ش...
تاکو بیف استیک
۱۵۴,۰۰۰ تومان

تاکو برگر (۲ عدد)

(کم حجم و پر گوشت) ۲ عدد تاکو، نان ترتیا، همبرگر گوشت گریل شده، پنیر موزارلا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب...
تاکو برگر (2 عدد)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

تاکو چیکن فاهیتا

(کم حجم و پر گوشت) نان ترتیا، چیکن استیک گریل و خلال شده، فلفل دلمه ای و پیاز گریل شده، سس سالسا، سرویس اضافه به انتخاب شما
تاکو چیکن فاهیتا
۸۰,۰۰۰ تومان

بوریتو

بوریتو رد چیکن استیک (تند)

نان ترتیا، چیکن استیک مرینیت شده با ادویه و فلفل، برنج طعم دار شده، لوبیا، سبزیجات گریل شده، پنیر چدار، ذرت، کاهو، سس سالسا، سس مخ...
بوریتو رد چیکن استیک (تند)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

بوریتو گرین چیکن استیک

نان تریتا، چیکن استیک مرینیت شده با سبزیجات، برنج طعم دار شده، لوبیا، سبزیجات گریل شده، پنیر چدار، ذرت، کاهو، سس سالسا، سس مخصوص ب...
بوریتو گرین چیکن استیک
۱۴۶,۰۰۰ تومان

بوریتو بیف استروگانف

نان ترتیا، بیف استروگانف، برنج طعم دار شده، لوبیا، سبزیجات گریل شده، پنیر چدار، ذرت، کاهو، سس سالسا، سس مخصوص بوریتو، سرویس اضافه ...
بوریتو بیف استروگانف
۲۰۹,۰۰۰ تومان

بوریتو سوپریمو (تند)

نان ترتیا، بیف استروگانف، چیکن استیک، برنج طعم دار شده، لوبیا، سبزیجات گریل شده، پنیر چدار، ذرت، کاهو، سس سالسا، سس مخصوص بوریتو، ...
بوریتو سوپریمو (تند)
۲۱۲,۰۰۰ تومان

کسادیا

کسادیا رد چیکن استیک

نان ترتیا کریسپی، چیکن استیک مرینیت شده با ادویه و فلفل، پنیر پیتزا، سرویس اضافه به انتخاب شما
کسادیا رد چیکن استیک
۱۵۳,۰۰۰ تومان

کسادیا گرین چیکن استیک

نان ترتیا کریسپی، چیکن استیک مرینیت شده با سبزیجات، پنیر پیتزا، سرویس اضافه به انتخاب شما
کسادیا گرین چیکن استیک
۱۵۳,۰۰۰ تومان

کسادیا بیف استروگانف

نان ترتیا کریسپی، بیف استروگانف، پنیر پیتزا، سرویس اضافه به انتخاب شما
کسادیا بیف استروگانف
۲۱۷,۰۰۰ تومان

کسادیا سوپریمو

نان ترتیا کریسپی، بیف استروگانف، رد چیکن استیک، پنیر پیتزا، سرویس اضافه به انتخاب شما
کسادیا سوپریمو
۲۲۰,۰۰۰ تومان

ناچوز

ناچوز چیکن استیک

چیپس ترتیا، چیکن استیک، دیپ چدار، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب شما
ناچوز چیکن استیک
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ناچوز

چیپس ترتیا، سس سالسا، سس مخصوص، دیپ چدار، پیکو دگالو، سرویس اضافه به انتخاب شما
ناچوز
۹۵,۰۰۰ تومان

ناچوز بیف استروگانف

چیپس ترتیا، بیف استروگانف، دیپ چدار، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب شما
ناچوز بیف استروگانف
۲۵۱,۰۰۰ تومان

ناچوز سبزیجات

چیپس ترتیا، قارچ گریل شده، فلفل دلمه ای، پیاز گریل شده، ذرت، لوبیا، پنیر، سس سالسا، سس مخصوص، سرویس اضافه به انتخاب شما
ناچوز سبزیجات
۱۳۶,۰۰۰ تومان

برگر

لم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوسفندی ۱۷۰گرمی، سس خیارشور، گوجه، جعفری، نان گرد، سس به انتخاب شما
لم برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر سنتی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس خیارشور، گوجه، جعفری، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
برگر سنتی
۹۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
همبرگر
۸۹,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، نان، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
دبل برگر
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
دبل چیز برگر
۱۷۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ گریل شده، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
قارچ برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

دبل قارچ برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ گریل شده، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
دبل قارچ برگر
۱۵۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ گریل شده، پنیر گودا، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
رویال برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

دبل رویال برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ گریل شده، پنیر گودا، نان گرد، سرویس اضافه به انتخاب شما
دبل رویال برگر
۱۸۸,۰۰۰ تومان

بیگ کینگ برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، ۲ لایه قارچ گریل شده، ۲ لایه گوجه، ۲ لایه خیارشور، ۲ لایه سس مخصوص، ۲ لا...
بیگ کینگ برگر
۲۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سرویس اضافه به انتخاب شما
سیب زمینی سرخ شده

وجز

۵۷,۰۰۰ تومان

خلالی

۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، دیپ چدار
سیب زمینی پنیری

وجز

۱۰۴,۰۰۰ تومان

خلالی

۱۰۴,۰۰۰ تومان

کویه پاپاس

۴ عدد توپ سوخاری، پوره سیب زمینی، پنیر ترکیبی، سرویس اضافه به انتخاب شما
کویه پاپاس
۶۰,۰۰۰ تومان

چیپس ترتیا

چیپس ترتیا مکزیکی(سرد)، سس سالسا. دیپپ پیکودگالو
چیپس ترتیا
۶۶,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ عدد پیاز حلقه ای سوخاری، سرویس اضافه به انتخاب شما
پیاز حلقه ای
۵۷,۰۰۰ تومان

سس اضافه

دیپ پیکو د گالو

سالسا، گوجه فرنگی، دست ساز (یک نفره)
دیپ پیکو د گالو
۹,۰۰۰ تومان

سس هابانرو

سس بسیار تند مکزیکی، دست ساز (یک نفره)
سس هابانرو
۷,۰۰۰ تومان

سس آسادا

سس باربیکیو مکزیکی، دست ساز (یک نفره)
سس آسادا
۵,۰۰۰ تومان

سس سیر سفید

دست ساز (یک نفره)
سس سیر سفید
۶,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای

دست ساز (یک نفره)
سس چیلی تای
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هی دی لیمو
۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی کلاسیک

۳۳۰ میلی لییتر
ماءالشعیر هی دی کلاسیک
۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هی دی استوایی
۱۵,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۸۰۰ تومان

پپسی

۱۳,۸۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

سون آپ

۱۳,۸۰۰ تومان

لیموناد قوطی زمزم

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی زمزم
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۱,۴۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان