جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سرآشپز

چلو کباب سرآشپز
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

چلو کباب چنجه گوسفندی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه محلی

چلو کباب چنجه محلی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو قلیه گوسفندی

چلو قلیه گوسفندی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۲ سیخ)

چلو کباب کوبیده (2 سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سرآشپز

خوراک کباب سرآشپز
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

خوراک کباب چنجه گوسفندی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه محلی

خوراک کباب چنجه محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک قلیه گوسفندی

خوراک قلیه گوسفندی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ
خوراک کباب کوبیده
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۷,۰۰۰ تومان

خوراک شامی مخصوص

خوراک شامی مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید سرخ شده

خوراک ماهی سفید سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو شامی مخصوص

چلو شامی مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

چلو میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

بدون برنج
میرزا قاسمی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید سرخ شده

چلو ماهی سفید سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

ترش تره

بدون برنج
ترش تره
۱۰,۰۰۰ تومان

سیراویچ

بدون برنج
سیراویچ
۱۰,۰۰۰ تومان

شاه کوکو (یک عدد)

شاه کوکو (یک عدد)
۳,۰۰۰ تومان

کوکو گردو (یک عدد)

کوکو گردو (یک عدد)
۴,۰۰۰ تومان

پنیر سرخ شده (یک عدد)

پنیر سرخ شده (یک عدد)
۴,۰۰۰ تومان

سرویس کامل

یک نفره، زیتون پرورده، مغز گردو، باقالی، اشپل
سرویس کامل
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالی

چلو خورشت باقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت باقالی (اضافه)

خورشت باقالی (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

منوی اقتصادی

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (اقتصادی)

زرشک پلو با مرغ (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو شامی (اقتصادی)

چلو شامی (اقتصادی)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه (اقتصادی)

چلو خورشت قیمه (اقتصادی)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (اقتصادی)

چلو خورشت قورمه سبزی (اقتصادی)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست بورانی

ماست بورانی
۳,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو
۱۲,۰۰۰ تومان

اشپل ماهی

اشپل ماهی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک

نوشابه بطری کوچک ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

پپسی

۶,۰۰۰ تومان

میراندا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای ایستک

ماالشعیر شیشه ای ۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای ایستک

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

مالت

۳,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک خوشگوار

دوغ بطری کوچک ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بطری کوچک

آب معدنی کوچک ۰.۵ لیتر
آب معدنی بطری کوچک
۱,۵۰۰ تومان