جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلوکباب سلطانی

چلوکباب سلطانی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز

چلوکباب برگ ممتاز
۴۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ مخصوص

چلوکباب برگ مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

چلوکباب بختیاری
۲۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه زعفرانی

چلوکباب لقمه زعفرانی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

چلوکباب کوبیده مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان

چلو جوجه با استخوان
۲۲,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

ته چین گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

باقالی پلو با گردن
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ترکیه ای

والی کباب

والی کباب
۶۵,۰۰۰ تومان

شیش کباب

شیش کباب
۴۵,۰۰۰ تومان

کاریشیک ایزکارا

کاریشیک ایزکارا
۴۵,۰۰۰ تومان

ایسکندر کباب

ایسکندر کباب
۳۲,۰۰۰ تومان

کوفته تنوری

کوفته تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

آدانا کباب

آدانا کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

پاتلیجان کباب

پاتلیجان کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

اورفا کباب

اورفا کباب
۲۵,۰۰۰ تومان

دنر کباب پرسی

دنر کباب پرسی
۲۳,۰۰۰ تومان

تاووک شیش ترکی

تاووک شیش ترکی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده

پیده تاووک

پیده تاووک
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده گوش باشی

پیده گوش باشی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیده دنر

پیده دنر
۲۵,۰۰۰ تومان

پیده کاریشیک

پیده کاریشیک
۲۵,۰۰۰ تومان

پیده کیمالی

پیده کیمالی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیده سوسیس

پیده سوسیس
۱۸,۰۰۰ تومان

پیده چهار پنیر

پیده چهار پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا پیده دنر

پیتزا پیده دنر
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده کوش باشی

پیتزا پیده کوش باشی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده کاریشیک

پیتزا پیده کاریشیک
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده تاووک

پیتزا پیده تاووک
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده کیمالی

پیتزا پیده کیمالی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده سوسیس

پیتزا پیده سوسیس
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده چهار پنیر

پیتزا پیده چهار پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

تنوری

بیتی کباب مارال

بیتی کباب مارال
۳۵,۰۰۰ تومان

بیتی گوشت

بیتی گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

بیتی مخلوط

بیتی مخلوط
۲۸,۰۰۰ تومان

لاهماجون ویژه

لاهماجون ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

بیتی تاووک

بیتی تاووک
۲۳,۰۰۰ تومان

لاهماجون

لاهماجون
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

آبگوشت

آبگوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۸,۰۰۰ تومان

سوپ

آیرانلی چوربا

آیرانلی چوربا
۶,۰۰۰ تومان

سبزالی چوربا

سبزالی چوربا
۶,۰۰۰ تومان

مرجیمک چوربا

مرجیمک چوربا
۶,۰۰۰ تومان

سالاد

کمپیر گوشتی

کمپیر گوشتی
۲۰,۰۰۰ تومان

کمپیر

کمپیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد مخلوط

سالاد مخلوط
۸,۰۰۰ تومان

سالاد متنوع

سالاد متنوع
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

باقلوا

باقلوا
رایگان

دسر روز سرآشپز

دسر روز سرآشپز
رایگان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
رایگان