جست‌وجو در اسنپ‌فود

کاری گوشت گوسفندی

شاهی قورمه و کورما

شاهی قورمه و کورما
۳۲,۵۰۰ تومان

گوشت دو پیاز

گوشت دو پیاز
۳۲,۵۰۰ تومان

روغن جوش

روغن جوش
۳۲,۵۰۰ تومان

کیمیا گوشت

کیمیا گوشت
۳۲,۵۰۰ تومان

گوشت پالاک

گوشت پالاک
۳۲,۵۰۰ تومان

سبزیجات

پالاک پنیر

پالاک پنیر
۱۷,۵۰۰ تومان

پنیر بوجیا

پنیر بوجیا
۱۷,۵۰۰ تومان

ماتر پنیر کاری

ماتر پنیر کاری
۱۷,۵۰۰ تومان

سبزی ماسالا

سبزی ماسالا
۱۷,۵۰۰ تومان

منوی ویژه

مرغ بریانی

مرغ بریانی
۲۷,۵۰۰ تومان

کشمیری پلو

کشمیری پلو
۹,۵۰۰ تومان

برنج باسماتی مخصوص

برنج باسماتی مخصوص
۸,۵۰۰ تومان

بریانی سبزیجات

بریانی سبزیجات
۹,۵۰۰ تومان

تخم مرغ بریانی

تخم مرغ بریانی
۹,۵۰۰ تومان

میگو بریانی

میگو بریانی
۴۹,۵۰۰ تومان

گوشت گوسفند بریانی

گوشت گوسفند بریانی
۳۲,۵۰۰ تومان

غذای تندوری

کشمیری کباب

کشمیری کباب
۲۷,۵۰۰ تومان

جوجه آشوکا

جوجه آشوکا
۲۹,۵۰۰ تومان

جوجه مخصوص تندوری

جوجه مخصوص تندوری
۲۹,۵۰۰ تومان

رشمی رول

رشمی رول
۲۱,۵۰۰ تومان

بوتی کباب

بوتی کباب
۴۹,۵۰۰ تومان

میگو تندوری

میگو تندوری
۵۸,۵۰۰ تومان

سیزلر

سیزلر
۴۷,۵۰۰ تومان

ماهی تکه

ماهی تکه
۵۸,۵۰۰ تومان

جوجه تکه

جوجه تکه
۲۹,۵۰۰ تومان

مرغ کاری

جوجه پانیالا

جوجه پانیالا
۲۹,۵۰۰ تومان

مرغ گوا

مرغ گوا
۲۹,۵۰۰ تومان

جوجه ماکانی

جوجه ماکانی
۲۹,۵۰۰ تومان

غذای دریایی

ماهی ماسالا

ماهی ماسالا
۴۵,۵۰۰ تومان

میگو ماسالا

میگو ماسالا
۴۵,۵۰۰ تومان

نان

نان برانا پنجابی

نان برانا پنجابی
۹,۵۰۰ تومان

کلوچه مخصوص سیر

کلوچه مخصوص سیر
۹,۵۰۰ تومان

نان ساده

نان ساده
۹,۵۰۰ تومان

نان مخصوص تندور

نان مخصوص تندور
۱۰,۵۰۰ تومان

پیش غذا

ساموسه

ساموسه
۹۰,۰۰۰ تومان

سوپ دال

سوپ دال
۸,۵۰۰ تومان

پنیر تیکا

پنیر تیکا
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ گوجه فرنگی

سوپ گوجه فرنگی
۸,۵۰۰ تومان

کوکتل میگو

کوکتل میگو
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سالاد سبز
۱۰,۰۰۰ تومان

دسر

گلاب جامون

گلاب جامون
۹,۵۰۰ تومان

کلفی

کلفی
۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

چای ایرانی

چای ایرانی
رایگان

باواریا

باواریا
رایگان

شربت لیمو یک نفره

شربت لیمو یک نفره
رایگان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
رایگان

دلستر

دلستر
رایگان

آب معدنی

آب معدنی
رایگان

چای مخصوص هندی

چای مخصوص هندی
رایگان

دوغ

دوغ
رایگان