جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۸۰ گرم، برنج ایرانی، کره ، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب بدون استخوان

مخصوص

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

خورشت، گوشت گوساله، خلال چیپس، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ، زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوجوجه بدون استخوان معمولی

۱۵۰ گرم جوجه کباب سینه بدون استخوان به همراه برنج ایرانی و گوجه
چلوجوجه بدون استخوان معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ممتاز گوشت گوسفندی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی ، گوجه کبابی، برنج ایرانی، کره
چلو کباب سلطانی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز گوسفندی

یک سیخ برگ ممتاز گوشت گوسفندی. ۳۵۰ گرم برنج ایرانی ک عدد گوجه
چلوکباب برگ ممتاز گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگین دار

یک سیخ کوبیده مخصوص به همراه تکه های جوجه، برنج ایرانی، کره ، گوجه کبابی
چلوکباب نگین دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ گوساله

چلوکباب برگ گوساله
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۲۲۰ گرمی ، برنج ایرانی ، کره و گوجه
چلوکباب کوبیده مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده معمولی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی، برنج ایرانی ،کره ، گوجه
چلوکباب کوبیده معمولی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه با استخوان ران

به همراه یک عدد سس انار
چلوجوجه با استخوان ران
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب بی استخوان ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی، برنج ایرانی، کره ، گوجه کبابی
چلوجوجه کباب بی استخوان ران
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری مخلوط راسته گوساله و جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، کره ۲۵ گرم، گوجه کبابی
چلو کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰گرمی گوشت گوسفندی، برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب میکس
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ بختیاری و یک سیخ کوبیده ۱۸۰گرمی اضافه، برنج ایرانی، کره ، گوجه کبابی
چلو کباب وزیری
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۳۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی ، برنج ایرانی، ، گوجه کبابی
چلو کباب مخلوط
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۸۰ گرم، برنج ایرانی، کره ، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب بدون استخوان

مخصوص

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده معمولی

کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی
خوراک کباب کوبیده معمولی

یک سیخ

۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوساله

خوراک  کباب برگ گوساله
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب بی استخوان ران
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص ( یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۲۲۰ گرم گوسفندی همراه با دورچین
خوراک کوبیده مخصوص ( یک سیخ)
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی، دورچین: یک عدد و نصف نان تافتون
خوراک ماهیچه گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

گردن گوسفندی، دورچین
خوراک گردن گوسفندی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ زعفرانی ، دورچین: گوجه کبابی،
خوراک جوجه کباب با استخوان
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله، یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی ، دورچین: گوجه کبابی
خوراک کباب مخلوط
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب بختیاری (میکس کباب برگ گوشت گوساله و جوجه سینه زعفرانی ) و یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی
خوراک کباب وزیری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی،
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی ، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
خوراک کباب میکس
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری مخلوط راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز
خوراک کباب بختیاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ آب پز، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز،
خوراک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

برنج ایرانی، کره ۲۵ گرم
چلو ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی (۴ عدد)
 گوجه کبابی
۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی، برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

ماهیچه گوسفندی، باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

گردن گوسفندی، باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

گردن گوسفندی، برنج ایرانی
چلو گردن گوسفندی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

گوشت گوسفندی بره، باقالی پلو
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

گوشت گوسفندی، چلو
چلو گوشت گوسفندی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

ران مرغ، باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ، زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

به همراه یک عدد سس انار
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

ران مرغ برنج ایرانی
چلو مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

خورشت، گوشت گوساله، خلال چیپس، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

خورشت، گوشت گوساله، بادمجان، برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

خورشت، گوشت گوساله، برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت، گوشت گوساله، خلال چیپس
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت، گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت، گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست چکیده موسیر کوزه ای

یک نفره، شرکتی
ماست چکیده موسیر کوزه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

یک نفره، شرکتی
ماست ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

یک نفره، شرکتی
ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست خیار

ماست خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۲۵۰ گرم، جو، هویج، سیب زمینی، جعفری، آب مرغ، پیاز
سوپ جو
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (۱ کیلوگرم)

شامل جو، هویج، شلغم، سیب زمینی، پیاز
سوپ جو (1 کیلوگرم)
۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر (یک نفره)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

گوجه، خیار، کاهو، هویج، یک عدد سس فرانسوی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۱۵۰ گرم سالاد کلم
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

اضافات

بادمجان اضافه

یک عدد بادمجان سرخ شده
بادمجان اضافه
۷,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان تافتون کامل
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

یک سیخ فلفل کبابی
فلفل کبابی
۷,۰۰۰ تومان

آب مرغ

یک ظرف آب مرغ
آب مرغ
۳,۰۰۰ تومان

سس مرغ

یک ظرف سس مرغ
سس مرغ
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی کلاسیک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی کلاسیک
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۳,۸۰۰ تومان

میراندا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۲۱,۵۰۰ تومان

کانادا درای پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

پپسی

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده سنتی نصیری

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده سنتی نصیری
۲۸,۰۰۰ تومان