جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال ویژه ایمان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، زیتون، ژامبون گوشت
پیتزا اسپشیال ویژه ایمان آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا کالزونه آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، مرغ تکه ای، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هات پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، فیله مرغ تکه ای، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۲ سانتی متری، ۱/۴ پیتزا گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، ۱/۴ پیتزا مرغ تکه ای، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا ژامبو...
پیتزا چهار فصل خانواده آمریکایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، فیله مرغ زعفرانی تکه ای، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر پروسس
پیتزا هالوپینو آمریکایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سفارشی تاکو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پپرونی، سس ویژه
پیتزا سفارشی تاکو آمریکایی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی متری، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، قارچ، پنیر پروسس، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (خانواده)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی متری، مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پروسس، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی متری، کالباس پپرونی، مرغ زعفرانی، قارچ، پنیر پروسس، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی (خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۴ سانتی متری، کالباس پپرونی، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پروسس، پنیر موزارلا
پیتزا میکس ایتالیایی (خانواده)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

بیگ برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
بیگ برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر ترکی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوشت گوساله و گوسفندی تکه ای، مرغ زعفرانی، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کا...
برگر ترکی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

غول برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۲۵ گرمی، فیله مرغ سوخاری، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
غول برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

زاپاتا برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۲۵ گرمی، فیله مرغ، گوشت تکه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
زاپاتا برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، سوسیس چوریتسو، پنیر چدار، نان گرد
چوریتسو برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فیله مرغ تکه ای، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیکن رویال برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر سوپر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
برگر سوپر ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فلفل هالوپینو، پپرونی، نان گرد
هالوپینو برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

مگا برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، اسلایس پیاز سوخاری، پنیر چدار، نان گرد
مگا برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

بیگ مک برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۲۵گرمی، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
بیگ مک برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۲۵گرمی، فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیکن برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه ایمان

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر ویژه ایمان
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۲۵گرمی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیز برگر مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زاپاتا

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، گوشت، فیله مرغ، ژامبون، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

کباب ترکی مرغ، پیاز، قارچ، گوجه، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی، پیاز، قارچ، گوجه، پیاز، جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

کباب ترکی گوشت و مرغ، پیاز، قارچ، گوجه، پیاز، جعفری، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر سوپریم

سینه مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ زینگر سوپریم
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف سوپر ویژه

یک عدد سوسیس کراکف ۸۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کراکف سوپر ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن تندوری

۳۰۰ گرم مرغ تندوری گریل شده، پنیر پیتزا، اسلایس هالوپینو، نان گرد
ساندویچ چیکن تندوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه

ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون ۸۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی گوشت (پرسی)

کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی، خیارشور، گوجه، نان کباب ترکی
کباب ترکی گوشت (پرسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی)

کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، پیاز و جعفری، نان کباب ترکی
کباب ترکی مرغ (پرسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت و قارچ (پرسی)

کباب ترکی گوشت گوساله و گوسفندی، مرغ زعفرانی، قارچ، خیارشور، گوجه، نان کباب ترکی
کباب ترکی گوشت و قارچ (پرسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (۳ تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان فرانسوی، سس
فیله استریپس (3 تکه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۵ تکه)

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان فرانسوی، سس
فیله استریپس (5 تکه)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی پنیری ویژه ایمان

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، ژامبون گوشت
سیب زمینی پنیری ویژه ایمان
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار سرآشپز

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، نان تست، فیله مرغ کریسپی، سس مخصوص ، پنیر پارمسان
سالاد سزار سرآشپز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، هویج، خیارشور
سالاد پاستا
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس چیلی

دست ساز (یک نفره)
سس چیلی
۳,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

دست ساز (یک نفره)
سس فرانسوی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۰۰۰ تومان