جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

بال کبابی (یک سیخ)

بال کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نان

نان
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ سی سی
نوشابه بطری

مشکی

۲,۰۰۰ تومان

زرد

۲,۰۰۰ تومان

سفید

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی

مشکی

۳,۰۰۰ تومان

زرد

۳,۰۰۰ تومان

سفید

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

یک و نیم لیتر
نوشابه خانواده

مشکی

۴,۵۰۰ تومان

زرد

۴,۵۰۰ تومان

سفید

۴,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ سی سی
دلستر قوطی

دلستر قوطی بهنوش

۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ سی سی
دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای بهنوش

۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک و نیم لیتر
دلستر خانواده

دلستر خانواده بهنوش

۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ سی سی
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ سی سی
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

یک و نیم لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان