جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا دومینوز (جردن)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، ژامبون، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)، سس مخصوص، اوریگانو، فیله بوقلمون ۲۰۰ گرم، قارچ، جعفری، پنیر میکس، پنیر دودی
پیتزا بوقلمون

۳۲ سانتی متری

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، هات داگ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سس گوجه، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری آمریکایی، ژامبون، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کراینر آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، ژامبون ، هات داگ، قارچ، فیله مرغ گریل شده، ذرت، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، ...
پیتزا کراینر آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ و فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، زیتون سیاه، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر میکس...
پیتزا فنیتو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، فلفل قرمز، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رومان آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله طعم دار شده، کاهو، چیپس، سس تند، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۶۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، هات داگ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تونی پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاباسکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا چیکن موناکو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، ژامبون، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کراینر آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، ژامبون مرغ و گوشت، هات داگ، قارچ، فیله مرغ گریل شده، ذرت، زیتون سیاه، فل...
پیتزا کراینر آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فنیتو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ و فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، زیتون سیاه، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر می...
پیتزا فنیتو آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رومان آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، فلفل قرمز، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رومان آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله طعم دار شده، کاهو، چیپس، سس تند، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاکو آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، هات داگ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا شیکاگو آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تونی پپرونی آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تونی پپرونی آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تاباسکو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا تاباسکو آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن موناکو آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا چیکن موناکو آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، قارچ، بادمجان، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سس گوجه، گوجه گیلاسی، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (پنجره ای)

خمیر پیتزا ۲۷*۲۷ سانتی متری (دور خمیر پنیر گودا)، سالامی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (پنجره ای)

۲۷*۲۷ سانتی متری

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک فلفل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوساله تکه ای، سس سیر، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا استیک فلفل ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوساله تکه ای، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا گوشت استیک ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک سیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوساله تکه ای، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا استیک سیر ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا چیکن ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کرما استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)،سس کرمی ماشروم، استیک گوساله ۱۰۰گرم، پنیر موزارلا، پنیر دودی، ریحان
پیتزا کرما استیک ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کرما دیپولو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)،سس کرمی ماشروم، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، پنیر موزارلا، پنیر دودی، ریحان
پیتزا کرما دیپولو ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کرما وجتبلا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)،سس کرمی ماشروم، بادمجان، زیتون، ذرت، گوجه زیتونی، پنیر موزارلا، پنیر دودی، ریحا...
پیتزا کرما وجتبلا ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (کالزونه)، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر گودا، کنجد، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پیتزا کالزونه

۲۵ سانتی متری

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافد کراست

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر هات داگ و پنیر)، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا هات داگ استافد کراست

۲۵ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر راسته گوساله و پنیر)، پپرونی، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سوپریم گوشت

۲۵ سانتی متری

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری (دور خمیر فیله مرغ و پنیر)، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سوپریم چیکن

۲۵ سانتی متری

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون ، کنجد، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا کریپ مکزیکی

۲۵ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری، پپرونی، فیله گوساله، ژامبون مرغ و گوشت، هات داگ، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر میکس، سس مخ...
پیتزا پارامیس

۲۵ سانتی متری

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا ۳۲ سانتی متری (خمیر دور پنیر)، سس مخصوص، اوریگانو، فیله بوقلمون ۲۰۰ گرم، قارچ، جعفری، پنیر میکس، پنیر دودی
پیتزا بوقلمون

۳۲ سانتی متری

۱۹۴,۰۰۰ تومان

برگر فرانسوی

چیز برگر فرانسوی

برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
چیز برگر فرانسوی

سینگل

۱۳۷,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
اسپایسی برگر فرانسوی
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
ماشروم برگر فرانسوی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۳۰گرم فیله مرغ گریل شده، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، قارچ، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ شده، به همراه...
میکس برگر فرانسوی
۱۶۱,۰۰۰ تومان

بیکن برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون گوشت، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
بیکن برگر فرانسوی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر فرانسوی

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
 چیکن برگر فرانسوی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

برگر کمبو

چیز برگر کمبو

برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
چیز برگر کمبو

سینگل

۱۲۷,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۷۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر کمبو

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
اسپایسی برگر کمبو
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر کمبو

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه قوطی
ماشروم برگر کمبو
۱۳۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر کمبو

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۳۰گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ۲عدد پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سیب زمینی سرخ شده، به همراه...
میکس برگر کمبو
۱۵۱,۰۰۰ تومان

بیکن برگر کمبو

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد برگر، پنیر پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، به همراه نوشابه ...
بیکن برگر کمبو
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر کمبو

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سیب زمینی سرخ شده، به همراه نوشابه قوطی
چیکن برگر کمبو
۱۱۶,۰۰۰ تومان

کرمی ماشروم برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس کرمی ماشروم، خیارشور، گوجه، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ شده، به هم...
کرمی ماشروم برگر
۱۵۴,۰۰۰ تومان

جوسی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پیاز کاراملایز، خیارشور، گوجه، کاهو، پنیر گودا، نان گرد برگر، سیب زمینی سرخ شده، به همراه نوشابه...
جوسی برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه دومینوز

فیله گوساله ریش ریش شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ویژه دومینوز
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰گرم استیک گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ استیک
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ هات رویال
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون بیکن گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی تند

فیله گوساله ریش ریش شده، پپرونی، قارچ، فلفل قرمز، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ چیلی تند
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰%، کاهو، خیار شور، گوجه، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط سرد

ژامبون گوشت و مرغ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مخلوط سرد
۶۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمین سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

با سس کرمی ماشروم

۷۲,۰۰۰ تومان

گابانا تنوری

نیم پرس، ژامبون، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، کره، سس تک نفره
گابانا تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ناچو

چیپس، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
ناچو
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی متری، سس سیر تازه، پنیر میکس، پنیر گودا، سس یک نفره
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ رست شده، نان تست شده، گوجه گیلاسی، زیتون، سس مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر (اسموتی)
لیموناد طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۴۰۰ میلی لیتر (اسموتی)
موهیتو

۴۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۴,۰۰۰ تومان

مکس

۱۴,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی جو استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هی جو لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هی جو کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

هی جو هلو

۱۶,۰۰۰ تومان