جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، کالباس مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

هات کیک مخصوص

خمیر دست ساز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کالباس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دورنگ (یک نفره)
هات کیک مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، کالباس مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیکی

کیکی خانواده مرغ و قارچ

خمیر دست ساز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دورنگ (۳ نفره)
کیکی خانواده مرغ و قارچ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

هات کیک مرغ و قارچ

خمیر دست ساز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دورنگ(یک نفره)
هات کیک مرغ و قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

کیکی خانواده مخصوص

خمیر دست ساز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کالباس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دورنگ (۳ نفره)
کیکی خانواده مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

هات کیک مخصوص

خمیر دست ساز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، کالباس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص دورنگ (یک نفره)
هات کیک مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان