جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

پیتزا پرپروک (میلاد - کرج)

پیتزا

پیتزا بیستکا

استیک، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، پیاز قرمز یا فلفل دلمه رنگی، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا بیستکا
۷۴,۵۰۰ تومان

پیتزا کارزانا

رست بیف، بادمجان با طعم سیر، فلفل دلمه رنگی، کبر (کاپاریس)، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا کارزانا
۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا آروستو

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو پینو

رست بیف، هالوپینو، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو پینو
۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ
۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز

گوشت چرخ کرده، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و پیاز
۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری

فیله مرغ تنوری شده، ذرت، قارچ، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا مرغ تنوری
۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک با فلفل

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، فلفل تند، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک با فلفل
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی

ژامبون بیکن، زیتون، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا برتولی
۶۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای
۵۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی
۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ

قارچ، پنیر، سس مخصوص پرپروک
پیتزا قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، ریحان تازه، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا سبزیجات
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

مخلوط ۵ نوع پنیر، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس سیر و سس مخصوص پرپروک
پیتزا مارگاریتا
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا تندوری

مرغ تندوری، پنیر طعم دار، سس تندوری، گوجه، فلفل سبز و رنگی
پیتزا تندوری
۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پنیر مخصوص پرپروک

مخلوط ۵ نوع پنیر، سس مخصوص پرپروک
پیتزا پنیر مخصوص پرپروک
۵۰,۵۰۰ تومان

پیتزا جامبو

پیتزا بیستکا جامبو سایز

استیک، سس قارچ همراه با دانه های فلفل سیاه، پیاز قرمز یا فلفل دلمه رنگی، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا بیستکا جامبو سایز
۱۰۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط ژامبون استیک میباشد
پیتزا پلاس ژامبون استیک جامبو سایز
۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک جامبو سایز

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک جامبو سایز
۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس مرغ تنوری جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط مرغ تنوری میباشد
پیتزا پلاس مرغ تنوری جامبو سایز
۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ تنوری جامبو سایز

فیله مرغ تنوری شده، ذرت، قارچ، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا مرغ تنوری جامبو سایز
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس پپرونی جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط پپرونی میباشد
پیتزا پلاس پپرونی جامبو سایز
۸۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی جامبو سایز

پپرونی ، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پپرونی جامبو سایز
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و قارچ جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط گوشت و قارچ میباشد، کناره ها ژامبون
پیتزا پلاس گوشت و قارچ جامبو سایز
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و قارچ جامبو سایز
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط آرستو میباشد
پیتزا پلاس آروستو جامبو سایز
۹۹,۵۰۰ تومان

پیتزا آروستو جامبو سایز

رست بیف، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو جامبو سایز
۹۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو پینو جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط آرستوپینو میباشد
پیتزا پلاس آروستو پینو جامبو سایز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آروستو پینو جامبو سایز

رست بیف، هالوپینو، قارچ، زیتون سیاه، سس خامه، پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا آروستو پینو جامبو سایز
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کارزانا جامبو سایز

رست بیف، بادمجان با طعم سیر، فلفل دلمه رنگی، کبر (کاپاریس)، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا کارزانا جامبو سایز
۱۰۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس تندوری جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط تندوری میباشد
پیتزا پلاس تندوری جامبو سایز
۹۵,۵۰۰ تومان

پیتزا تندوری جامبو سایز

مرغ تندوری، پنیر طعم دار، سس تندوری، گوجه، فلفل سبز و رنگی
پیتزا تندوری جامبو سایز
۱۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط ژامبون استیک با فلفل میباشد
پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز
۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز

ژامبون استیک ۹۰% گوشت، فلفل تند، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا ژامبون استیک با فلفل جامبو سایز
۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و پیاز جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط گوشت و پیاز میباشد
پیتزا پلاس گوشت و پیاز جامبو سایز
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز جامبو سایز

گوشت چرخ کرده، پیاز، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا گوشت و پیاز جامبو سایز
۹۰,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس برتولی جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط برتولی میباشد
پیتزا پلاس برتولی جامبو سایز
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی جامبو سایز

ژامبون بیکن، زیتون سبز، سس سیر و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا برتولی جامبو سایز
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس مارگاریتا جامبو سایز

پیتزای پنجره ای که ۹ برش وسط مارگاریتا میباشد
پیتزا پلاس مارگاریتا جامبو سایز
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا جامبو سایز

مخلوط ۵ نوع پنیر، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس سیر و سس مخصوص پرپروک
پیتزا مارگاریتا جامبو سایز
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ جامبو سایز

قارچ، پنیر، سس مخصوص پرپروک
پیتزا قارچ جامبو سایز
۷۴,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات جامبو سایز

ذرت، قارچ، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، ریحان تازه سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا سبزیجات جامبو سایز
۷۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای جامبو سایز

ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه، سس و پنیر مخصوص پرپروک
پیتزا پنجره ای جامبو سایز
۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پنیر مخصوص پرپروک جامبو سایز

مخلوط ۵ نوع پنیر، سس مخصوص پرپروک
پیتزا پنیر مخصوص پرپروک جامبو سایز
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای پلاس

پیتزا پلاس ژامبون استیک

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط ژامبون استیک میباشد
پیتزا پلاس ژامبون استیک
۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس مرغ تنوری

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط مرغ تنوری میباشد
پیتزا پلاس مرغ تنوری
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس پپرونی

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط پپرونی میباشد
پیتزا پلاس پپرونی
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و قارچ

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط گوشت و قارچ میباشد
پیتزا پلاس گوشت و قارچ
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط آروستو میباشد
پیتزا پلاس آروستو
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس آروستو پینو

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط آروستو پینو میباشد
پیتزا پلاس آروستو پینو
۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس تندوری

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط تندوری میباشد
پیتزا پلاس تندوری
۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط ژامبون استیک با فلفل میباشد
پیتزا پلاس ژامبون استیک با فلفل
۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پلاس گوشت و پیاز

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط گوشت و پیاز میباشد
پیتزا پلاس گوشت و پیاز
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس برتولی

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط برتولی میباشد
پیتزا پلاس برتولی
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس مارگاریتا

پیتزای پنجره ای که ۴ برش وسط مارگاریتا میباشد
پیتزا پلاس مارگاریتا
۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سبزیجات سیسیلی

سس مارینرا، بادمجان، زیتون سبز، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا تازه
پیتزا سبزیجات سیسیلی
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک سیسیلی

سس مارینرا، گوشت استیک سیسیلی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا تازه
پیتزا استیک سیسیلی
۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک با سیر سیسیلی

سس مارینرا با سیر، گوشت استیک سیسیلی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا تازه
پیتزا استیک با سیر سیسیلی
۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی سیسیلی

سس مارینرا، سالامی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پنیر موزارلا تازه
پیتزا سالامی سیسیلی
۵۴,۵۰۰ تومان

پیتزا میت بال سیسیلی

سس مارینرا، گوشت ساطوری قلقلی، فلفل هالوپینو، پنیر موزارلا تازه
پیتزا میت بال سیسیلی
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۳۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله کبابی

فیله مرغ کبابی شده، پنیر گودا، کاهو ،خیار شور، پیاز، سس مخصوص
ساندویچ فیله کبابی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ سوخاری ، پنیر گودا، کاهو ،خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس خردل
ساندویچ هات داگ
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ تنوری شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۳,۰۰۰ تومان

همبرگر پرپروک

۱۳۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
همبرگر پرپروک
۴۱,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص پرپروک

۱۶۰ گرم برگر مخصوص پرپروک، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
همبرگر مخصوص پرپروک
۴۸,۵۰۰ تومان

چیز برگر پرپروک

برگر ۱۳۰ گرمی مخصوص پرپروک، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
چیز برگر پرپروک
۴۳,۵۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص پرپروک

برگر ۱۶۰ گرمی مخصوص پرپروک، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
چیز برگر مخصوص پرپروک
۵۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر پرپروک

برگر ۱۳۰ گرمی مخصوص پرپروک، سس قارچ و دانه فلفل سیاه، پنیر گودا، خیار شور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
قارچ برگر پرپروک
۴۵,۵۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص پرپروک

برگر ۱۶۰ گرمی مخصوص پرپروک، سس قارچ و دانه فلفل سیاه، پنیر گودا، خیار شور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
قارچ برگر مخصوص پرپروک
۵۳,۰۰۰ تومان

هالو برگر پرپروک

برگر ۱۳۰ گرمی مخصوص پرپروک، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، گوجه فرنگی، پیاز، سس مخصوص، کاهو
هالو برگر پرپروک
۴۴,۵۰۰ تومان

هالو برگر مخصوص پرپروک

برگر ۱۶۰ گرمی مخصوص پرپروک، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، گوجه فرنگی، پیاز، سس مخصوص، کاهو
هالو برگر مخصوص پرپروک
۵۱,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر، پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، سس مخصوص، کاهو
چیکن برگر
۳۷,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ تکه مرغ سوخاری شده(میکس ران و سینه)، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۵۱,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

سیب زمینی، سالاد کلم، ۳ تکه مرغ سوخاری شده(میکس ران و سینه)، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۵۹,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۵۹,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

سیب زمینی، سالاد کلم، ۵ تکه مرغ سوخاری شده(میکس ران و سینه)، نان بروتچن
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۹۰,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۹۰,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری

چهارتکه فیله مرغ سوخاری شده،سیب زمینی،سالاد کلم مخصوص،نان بروتچن
فیله سوخاری
۵۲,۵۰۰ تومان

میگو سوخاری

۷ تکه میگو سوخاری شده،سیب زمینی، سالاد کلم مخصوص، نان بروتچن، سس مخصوص میگو
میگو سوخاری
۷۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

چیپس و پنیر

چیپس تهیه شده از خمیر پرپروک، سس و پنیر مخصوص پرپروک
چیپس و پنیر
۱۹,۵۰۰ تومان

چیپس و پنیر تند

چیپس تهیه شده از خمیر پرپروک، سس تند، پنیر مخصوص پرپروک
چیپس و پنیر تند
۱۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

یک پرس سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۲۱,۰۰۰ تومان

نان سیر سیسیلی

نان سیر سیسیلی
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون سیاه، پنیر فتا، نان تست، سس مخصوص
سالاد یونانی (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی (دو نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، گردو، زیتون سیاه، پنیر فتا، نان تست، سس مخصوص
سالاد یونانی (دو نفره)
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، نان تست، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار (یک نفره)
۳۶,۵۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، نان تست، مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار (دو نفره)
۶۸,۵۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، سس سرکه خرما و روغن زیتون، سس سالاد مخصوص پرپروک
سالاد فصل (یک نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دو نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، سس سرکه خرما و روغن زیتون، سس سالاد مخصوص پرپروک
سالاد فصل (دو نفره)
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد هاوایی (یک نفره)

کاهو، بادام درختی، آناناس، بیبی اسفناج، سس پرتقال
سالاد هاوایی (یک نفره)
۲۶,۵۰۰ تومان

سالاد هاوایی (دو نفره)

کاهو، بادام درختی، آناناس، بیبی اسفناج، سس پرتقال
سالاد هاوایی (دو نفره)
۵۱,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، جوانه گندم، سس مخصوص
سالاد کلم
۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک پرس قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

پک کارد و چنگال

پک کارد و چنگال (یک بار مصرف)
پک کارد و چنگال
رایگان

نان بروتچن

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن
۹۵۰ تومان

سس سرکه و خرما با روغن زیتون

سس سرکه و خرما با روغن زیتون
سس سرکه و خرما با روغن زیتون
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۵,۵۰۴ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۵۰۴ تومان

اسپرایت

۵,۵۰۴ تومان

کوکا کولا زیرو

۵,۵۰۴ تومان

لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی
۴,۵۸۷ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

ساده

۵,۹۶۳ تومان

هلو

۵,۹۶۳ تومان

سیب

۵,۹۶۳ تومان

استوایی

۵,۹۶۳ تومان

لیمو

۵,۹۶۳ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۳۳۹ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۸۳۴ تومان

آبمیوه طبیعی

۲۵۰ میلی لیتر آبمیوه طبیعی
آبمیوه طبیعی

هندوانه

۹,۰۰۰ تومان

سیب

۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال

۲۱,۰۰۰ تومان

انار

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال انار

۲۰,۰۰۰ تومان

انگور

۱۶,۰۰۰ تومان

مینوت مید

۲۵۰ میلی لیتر
مینوت مید

آلبالو

۴,۵۸۷ تومان

هلو

۴,۵۸۷ تومان

پرتقال

۴,۵۸۷ تومان

سیب

۴,۵۸۷ تومان