جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی

۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی

۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مرغ ویژه ایتالیایی

پیتزا مرغ ویژه ایتالیایی

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی

مینی

۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

خفن برگر

خفن برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

ملودی برگر

ملودی برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۸,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۹,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

برگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

برگر معمولی

برگر معمولی
۵,۰۰۰ تومان

مینی برگر

مینی برگر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف مخصوص پنیری (گوشت)

ساندویچ رست بیف مخصوص پنیری (گوشت)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف مخصوص ساده (گوشت)

ساندویچ رست بیف مخصوص ساده (گوشت)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ مخصوص پنیری

ساندویچ مرغ و قارچ مخصوص پنیری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ مخصوص ساده

ساندویچ مرغ و قارچ مخصوص ساده
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط پنیری

ساندویچ مخلوط پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط ساده

ساندویچ مخلوط ساده
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هندی پنیری

ساندویچ هندی پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی ساده

ساندویچ هندی ساده
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری پنیری

ساندویچ بندری پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ساده

ساندویچ بندری ساده
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

ساندویچ فلافل پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس پنیری

ساندویچ سوسیس پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس ساده

ساندویچ سوسیس ساده
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

ساندویچ کوکتل ساده
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوخاری

ساندویچ سوخاری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ساندویچ ژامبون سرد
۶,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

اسنک مخصوص (کالباس)

اسنک مخصوص (کالباس)
۸,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت

اسنک گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ

اسنک مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

اسنک مخلوط

اسنک مخلوط
۱۴,۰۰۰ تومان

تست مخصوص (کالباس)

تست مخصوص (کالباس)
۹,۰۰۰ تومان

تست گوشت

تست گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

تست مرغ

تست مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

تست مخلوط

تست مخلوط
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۳,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان