نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۱,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی تند، قارچ
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت
پیتزا مخلوط آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متری)

۴۸,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ شیر و خامه

سوپ شیر و خامه
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی (دو نفره)

پیتزا مخصوص آمریکایی (دو نفره)
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

پیتزا پپرونی (دو نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دنیز (دو نفره)

پیتزا دنیز (دو نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی (دو نفره)

پیتزا چیلی (دو نفره)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، فیله مرغ کبابی، گوشت گوساله چرخ کرده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا،...
پیتزا مینی ویژه آمریکایی
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا نرمال ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت، فیله مرغ کبابی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذر...
پیتزا نرمال ویژه آمریکایی
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، فیله مرغ کبابی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، ذرت، کنجد، قارچ
پیتزا خانواده ویژه آمریکایی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده افتاب آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۳۰ سانتی متری، راسته گوساله، زبان گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا خانواده افتاب آمریکایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نرمال افتاب آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری، راسته گوساله، زبان گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا نرمال افتاب آمریکایی
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۱,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، قارچ، ذرت
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۴۸,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی تند، قارچ
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، مرغ و زبان، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دنیز آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ کبابی، قارچ
پیتزا دنیز آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده تند، قارچ
پیتزا چیلی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
همبرگر
۴۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، ۲ عدد پنیر ورقه ای، (نان به انتخاب شما)
چیز برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، (نان به انتخاب شما)
قارچ برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
ماشروم برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

باس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
باس برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم شنیسل کبابی، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
کلاسیک برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

ماسنتر برگر

دو عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
ماسنتر برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ چیکن فیله برگر

یک عدد شنیسل مرغ سوخاری، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
ساندویچ چیکن فیله برگر
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماسنتر چیکن

۱۳۰ گرم فیله سوخاری، ۱۳۰ گرم فیله کبابی، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
ساندویچ ماسنتر چیکن
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

فیله سوخاری، پنیر ورقه ای ۲ عدد، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
ساندویچ زینگر
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل فیله

شنیسل کبابی، ۲ عدد پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، (نان به انتخاب شما)
ساندویچ گریل فیله
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه آفتاب

رست بیف، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه آفتاب
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ دبل دان
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ ۷۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۲ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر

۲ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ با پنیر
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر

۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر
۴۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

رولت سوخاری با پنیر

۲ عدد رولت مرغ سوخاری ۱۵۰ گرم، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
رولت سوخاری با پنیر
۵۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سینه (دو تکه)

۲ عدد مرغ بال و سینه، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
مرغ سوخاری سینه (دو تکه)
۵۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سینه (چهار تکه)

۴ عدد مرغ بال و سینه، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
مرغ سوخاری سینه (چهار تکه)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ران (دو تکه)

۲ عدد ران مرغ، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
مرغ سوخاری ران (دو تکه)
۵۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ران (چهار تکه)

۴ عدد ران مرغ، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
مرغ سوخاری ران (چهار تکه)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

بال و بازو سوخاری

۸ عدد بال و بازو، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
بال و بازو سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ عدد فیله مرغ، سیب زمینی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
فیله استریپس
۶۸,۰۰۰ تومان

شنیسل سوخاری

۲ عدد شنیسل سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
شنیسل سوخاری
۵۷,۰۰۰ تومان

بشقاب مخصوص

مرغ ۲ عدد بال، ۲ عدد ران سوخاری، ۲ عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی، نان بروتچن
بشقاب مخصوص
۱۱۶,۰۰۰ تومان

بشقاب پیتزا دبل دان سه نفره

۴ عدد فیله سوخاری، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، گوجه
بشقاب پیتزا دبل دان سه نفره
۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم، یک نفره
قارچ سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بیف استراگانوف

گوشت گوساله رست بیف شده ۱۰۰ گرمی، پیاز سرخ کرده، قارچ، خامه، سیب زمینی سرخ شده ریز
بیف استراگانوف
۶۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ فلفل دلمه ای
لازانیا
۵۵,۰۰۰ تومان

فیله کبابی (پرسی)

دو تکه فیله مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی
فیله کبابی (پرسی)
۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ آلفردو

سینه مرغ تکه ای، سس آلفردو، قارچ، پنه
پاستا مرغ آلفردو
۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه میلانو

سینه مرغ تکه ای، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس آلفردو، پنه
پاستا پنه میلانو
۷۰,۰۰۰ تومان

اضافات

سس سیر

سس سیر
۵,۰۰۰ تومان

سس قرمز سوخاری

سس قرمز سوخاری
۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان باگت
نان اضافه
۴,۰۰۰ تومان

سس قرمز

شرکتی، یک نفره
سس قرمز
۱,۰۰۰ تومان

سس سفید

شرکتی، یک نفره
سس سفید
۵۰۰ تومان

سس فرانسه

شرکتی، یک نفره
سس فرانسه
۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی

کوچک

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر

چیس، پنیر پیتزا
چیپس با پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر دست ساز آمریکایی ۲۰ سانتی متری، مایع سیر مخصوص، پنیر پیتزا
نان سیر
۲۵,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

سیب زمینی با سس قارچ ۲۰۰ گرم
وایت فرایز
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

کلم، ژامبون مرغ گوشت خرد شده، ذرت
سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

کاهو، نان تست، سیب زمینی رنده شده، یک فیله رولت
سالاد سزار گریل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو، نان تست، سیب زمینی رنده شده، یک فیله سوخاری
سالاد سزار سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد بطری

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد بطری
۹,۰۰۰ تومان

دوغ کوزه ای

دوغ کوزه ای
۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان