جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلوکباب

چلوکباب راسته

۲۲۰ گرم راسته گوساله، ترشی کلم، سبزی، نارنج، برنج ایرانی ۳۰۰ گرم
چلوکباب راسته
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید

چلو ماهی سفید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص نسرن ۵نفره

برنج ایرانی ۳۰۰ گرم
سینی مخصوص نسرن 5نفره
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۴۵۰ الی ۶۵۰ گرم، برنج ایرانی ۳۰۰ گرم
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب مخصوص نسرن

چلوکباب مخصوص نسرن
۸۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ
۷۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

چلوکباب سلطانی
۸۵,۰۰۰ تومان

کته کباب محلی

کته کباب محلی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب بره

چلوکباب بره
۸۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب تالشی

چلوکباب تالشی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

چلوکباب بختیاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب

چلوجوجه کباب
۳۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب با استخوان

چلوجوجه کباب با استخوان
۳۳,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده

چلوکباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۴۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده نگین دار

چلوکباب کوبیده نگین دار
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلای سرخ شده

چلو ماهی قزل آلای سرخ شده
۸۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب فیله

چلوکباب فیله
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله گوساله

چلو کباب فیله گوساله
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه میکس نسرن

چلو جوجه میکس نسرن
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته کباب
۶۵,۰۰۰ تومان

کته

کته
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو

چلو
۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۷۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه ترش

چلوجوجه ترش
۵۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه حلزونی

کته جوجه حلزونی
۵۰,۰۰۰ تومان

کباب عربی همراه کته

کباب عربی همراه کته
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب بناب همراه کته

کباب بناب همراه کته
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده تک سیخ شرکتی

چلو کباب کوبیده تک سیخ شرکتی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده تک سیخ

چلو کوبیده تک سیخ
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل الای کبابی

چلو ماهی قزل الای کبابی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اکبر جوجه کته

اکبر جوجه کته
۴۰,۰۰۰ تومان

کاسه میرزاقاسمی

کاسه  میرزاقاسمی
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب

خوراک کباب راسته مخصوص

۲۲۰ گرم راسته گوساله، ترشی کلم، سبزی، نارنج
خوراک کباب راسته مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص نسرون

خوراک کباب مخصوص نسرون
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله

خوراک کباب فیله
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بره

خوراک کباب بره
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تالشی

خوراک کباب تالشی
۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده (دوسیخ)

خوراک کوبیده (دوسیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل سرخ شده

خوراک ماهی قزل سرخ شده
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلاکباب

خوراک ماهی قزل آلاکباب
۹۲,۰۰۰ تومان

یک سیخ گوجه

یک سیخ گوجه
۳,۰۰۰ تومان

کوبیده تک سیخ

کوبیده تک سیخ
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه ترش

خوراک جوجه ترش
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب عربی

خوراک کباب عربی
۴۷,۰۰۰ تومان

کباب دمبه گوسفندی

کباب دمبه گوسفندی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

خوراک سلطانی
۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

خوراک کباب بناب
۵۳,۰۰۰ تومان

مخلفات

ترشی لیته

ترشی لیته
۵,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار
۵,۰۰۰ تومان

ماست

ماست
۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو
۱۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده.

زیتون پرورده.
۱۰,۰۰۰ تومان

باقالا خام

باقالا خام
۵,۰۰۰ تومان

اشپل

اشپل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۴,۰۰۰ تومان

فرش میوه ای

فرش میوه ای
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

کوکاکولا
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
 نوشابه شیشه ای فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای میراندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای میراندا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای سون آپ
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
 نوشابه بطری فانتا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میراندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میراندا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی فانتا
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی لیمو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی لیمو
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی استوایی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی استوایی
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی لیمو

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی لیمو
۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی استوایی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی استوایی
۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۱.۵ لیتر
دوغ محلی
۷,۰۰۰ تومان

آب کوچک

آب کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

انرژی زا وان دی

انرژی زا وان دی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۶,۰۰۰ تومان

غذاهای دونفره

چلوکباب وزیری دو نفره

چلوکباب وزیری دو نفره
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی دو نفره

چلو کباب سلطانی دو نفره
۹۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب فیله دو نفره

چلوکباب فیله دو نفره
۸۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگینی دو نفره

چلوکباب نگینی دو نفره
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل الا دو نفره

چلو ماهی قزل الا دو نفره
۱۱۰,۰۰۰ تومان

عربی دو نفره همراه کته

عربی دو نفره همراه کته
۵۵,۰۰۰ تومان

کته کباب دونفره

کته کباب دونفره
۷۵,۰۰۰ تومان