جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فلافل لیالی بیروت

استیک

استیک (ساندویچ)

۱۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
استیک (ساندویچ)
۲۲,۰۰۰ تومان

استیک ویژه (ساندویچ)

۱۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
استیک ویژه (ساندویچ)
۲۸,۰۰۰ تومان

استیک رویال (ساندویچ)

۱۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، ژامبون ۸۰%، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
استیک رویال (ساندویچ)
۳۳,۰۰۰ تومان

فیله استیک (ساندویچ)

۳ تکه فیله مرغ، ۱۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص
فیله استیک (ساندویچ)
۳۱,۰۰۰ تومان

فیله استیک ویژه (ساندویچ)

۳ تکه فیله مرغ، ۱۴۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
فیله استیک ویژه (ساندویچ)
۳۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص
همبرگر
۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، قارچ و پنیر و گوجه، کاهو و خیارشور، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

۲ عدد برگر ۱۵۰ گرمی گوشت ۷۰%، قارچ و پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، سس مخصوص
دوبل برگر ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

ژامبون ۸۰%، ۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، قارچ پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
رویال برگر
۳۱,۰۰۰ تومان

رویال دوبل برگر

ژامبون ۸۰%، ۲ عدد برگر ۱۵۰ گرمی گوشت ۷۰%، گوجه، کاهو و خیارشور، سس مخصوص
رویال دوبل برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، خیارشور، کاهو، گوجه و پنیر، سس مخصوص
چیز برگر
۲۳,۰۰۰ تومان

هات برگر

هات داگ، برگر ۱۵۰ گرمی گوشت ۷۰% ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
هات برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

هات برگر ویژه

هات داگ، برگر ۱۵۰ گرمی گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
هات برگر ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

هات رویال برگر

برگر ۱۵۰ گرمی گوشت ۷۰%، ژامبون ۸۰%، هاتداگ ۷۰%، کاهو، خیار شور و گوجه، سس مخصوص
هات رویال برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ماشروم برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۱۲۰ گرم فیله، ۱۲۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
فیله برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

فیله برگر ویژه

۱۲۰ گرم فیله، برگر ۱۵۰ گرمی گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
فیله برگر ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل

۵ عدد قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
فلافل
۱۰,۰۰۰ تومان

فلافل ترشی

۵ عدد قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، ترشی بندری، سس مخصوص
فلافل ترشی
۱۱,۰۰۰ تومان

رویال فلافل

ژامبون ۸۰%، ۵ عدد قرص فلافل، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
رویال فلافل
۱۸,۰۰۰ تومان

هات فل ساده

هات داگ، ۵ قرص فلافل، گوجه ، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
هات فل ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

هات فل ویژه

هات داگ، ۵ قرص فلافل، قارچ و پنیر، سس مخصوص
هات فل ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

کافل

ژامبون، ۵ قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
کافل
۱۵,۰۰۰ تومان

فلافل ویژه

۵ عدد قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ و پنیر، سس مخصوص
فلافل ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

قرص فلافل (۵ عدد)

پنج عدد قرص فلافل، سس مخصوص
قرص فلافل (5 عدد)
۷,۰۰۰ تومان

فلافل لیالی

۷ عدد قرص فلافل، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
فلافل لیالی
۱۲,۰۰۰ تومان

فلافل لیالی ویژه

۷ عدد قرص فلافل، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
فلافل لیالی ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

بندری

۱۵۰ گرم خوراک بندری، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
بندری
۱۴,۰۰۰ تومان

بندری ویژه

۱۵۰ گرم خوراک بندری، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
بندری ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
هات داگ
۱۸,۰۰۰ تومان

هات داگ قارچ و پنیر

هات داگ ۷۰%، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
هات داگ قارچ و پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

رویال هات داگ

هات داگ ۷۰%، ژامبون ۸۰%، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
رویال هات داگ
۲۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ژامبون مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ژامبون گوشت

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ژامبون گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری مرغ ویژه

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ ۸۰% ، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ژامبون تنوری مرغ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری گوشت ویژه

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% ، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ژامبون تنوری گوشت ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

هات داگ مجارستانی

هات داگ ۸۰% گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
هات داگ مجارستانی
۲۰,۰۰۰ تومان

هات داگ مجارستانی ویژه

هات داگ ۸۰% گوشت، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
هات داگ مجارستانی ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

کوکتل

۲ عدد کوکتل ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
کوکتل
۱۵,۰۰۰ تومان

کوکتل ویژه

۲ عدد کوکتل ۷۰%، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
کوکتل ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
سوسیس بلغاری
۱۷,۰۰۰ تومان

سوسیس بلغاری ویژه

سوسیس بلغاری ۷۰%، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
سوسیس بلغاری ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ژامبون میکس تنوری

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر،گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ژامبون میکس تنوری
۲۸,۰۰۰ تومان

واویشکا بلغاری

۱۱۰ گرم گوشت چرخ کرده طعم دار شده با گوجه و فلفل دلمه، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
واویشکا بلغاری
۲۲,۰۰۰ تومان

واویشکا بلغاری ویژه

۱۱۰ گرم گوشت چرخ کرده طعم دار شده با گوجه و فلفل دلمه، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
واویشکا بلغاری ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

کوکتل پنیری

۲ عدد کوکتل پنیری ۷۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
کوکتل پنیری
۲۰,۰۰۰ تومان

جگر بندری

مخلوط جگر و بندری، سس مخصوص
جگر بندری
۱۹,۰۰۰ تومان

جگر بندری ویژه

مخلوط جگر و بندری به همراه قارچ و پنیر، سس مخصوص
جگر بندری ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده معمولی

سیب زمینی سرخ کرده ظرف بزرگ، سس مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ کرده ظرف بزرگ، قارچ و پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان باگت
نان اضافه
۱,۸۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه لیالی

سیب زمینی سرخ کرده ظرف بزرگ، ژامبون ۹۰% ، قارچ و پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده ویژه لیالی
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر اضافه

قارچ و پنیر اضافه (داخل ظرف یا ساندویچ)
قارچ و پنیر اضافه
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده کوچک ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده کوچک ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب برگر ویژه

سیب زمینی سرخ کرده ظرف بزرگ، برگر ۱۲۰ گرمی گوشت ۷۰%، قارچ و پنیر، سس مخصوص
سیب برگر ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

سس قرمز

سس قرمز
سس قرمز
۷۰۰ تومان

سس قرمز تند

سس قرمز تند
سس قرمز تند
۷۰۰ تومان

سس انبه

سس انبه
سس انبه
۷۰۰ تومان

سس بندری

سس انبه تند
سس بندری
۷۰۰ تومان

سس سفید

سس سفید
سس سفید
۷۰۰ تومان

غذای پرسی

فلافل پرسی

۶ عدد قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
فلافل پرسی
۱۱,۰۰۰ تومان

بندری پرسی

یک ظرف خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
بندری پرسی
۲۰,۰۰۰ تومان

بندری پرسی ویژه

یک ظرف خوراک بندری، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
بندری پرسی ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر پرسی

۱۲۰ گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر پرسی
۲۸,۰۰۰ تومان

فلافل پرسی ویژه

۶ قرص فلافل، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
فلافل پرسی ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

جگر پرسی

۲۰۰ گرم جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
جگر پرسی
۱۵,۰۰۰ تومان

جگر ویژه پرسی

۲۰۰ گرم جگر مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
جگر ویژه پرسی
۲۱,۰۰۰ تومان

فیله مرغ پرسی

۱۳۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
فیله مرغ پرسی
۲۷,۰۰۰ تومان

فیله مرغ پرسی ویژه

۱۳۰ گرم فیله مرغ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
فیله مرغ پرسی ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

جگر بندری پرسی

یک ظرف مخلوط خوراک بندری و جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
جگر بندری پرسی
۲۲,۰۰۰ تومان

جگر بندری پرسی ویژه

یک ظرف جگر و خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت به همرا قارچ و پنیر، سس مخصوص
جگر بندری پرسی ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

فیله و جگر مرغ

رویال فیله ویژه

ژامبون مرغ ۸۰%، فیله مرغ ۱۳۰ گرم، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
رویال فیله ویژه
۳۴,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

فیله مرغ ۱۳۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
فیله مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ ۱۳۰ گرم، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
فیله مرغ با قارچ و پنیر
۳۲,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

جگر مرغ ۱۴۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
جگر مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

جگر مرغ ویژه

جگر مرغ ۱۴۰ گرم، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
جگر مرغ ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

بمب های لیالی

ویژه لیالی

ژامبون مرغ ۸۰%، ۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰% ،فیله مرغ، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ویژه لیالی
۵۰,۰۰۰ تومان

لیالی

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، فیله مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
لیالی
۴۲,۰۰۰ تومان

دوبل فیله لیالی

۴ عدد فیله مرغ، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
دوبل فیله لیالی
۴۵,۰۰۰ تومان

فول داگ لیالی

۲ عدد هات داگ ۷۰%، مقدار زیادی ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه و خیارشور
فول داگ لیالی
۴۲,۰۰۰ تومان

بندری خفن لیالی

یک عالمه بندری، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
بندری خفن لیالی
۳۵,۰۰۰ تومان

تاپ فل ویژه لیالی

۱۲ عدد قرص فلافل، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
تاپ فل ویژه لیالی
۲۸,۰۰۰ تومان

کوکتل پنیری دوبل

۴ عدد کوکتل پنیری، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
کوکتل پنیری دوبل
۳۷,۰۰۰ تومان

فیله برگر خفن

حدود ۲۵۰ گرم فیله مرغ، ۲۰۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه و خیارشور، سس مخصوص
فیله برگر خفن
۴۷,۰۰۰ تومان