جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

جگرکی پاتوق شبانه کارون

منوی اصلی

جگر (یک سیخ)

جگر (یک سیخ)
۴,۵۰۰ تومان

قلوه (یک سیخ)

قلوه (یک سیخ)
۴,۵۰۰ تومان

دل (یک سیخ)

دل (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

خویک (یک سیخ)

خویک (یک سیخ)
۴,۵۰۰ تومان

خوش گوشت (یک سیخ)

خوش گوشت (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

بال زعفرانی
بال کبابی (یک سیخ)
۹,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی (یک سیخ)

جوجه بدون استخوان
جوجه کبابی (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی (یک سیخ)

قارچ کبابی (یک سیخ)
۳,۵۰۰ تومان

دنبه (یک سیخ)

دنبه (یک سیخ)
۳,۵۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۳۰۰ تومان

نارنج (اضافه)

نارنج (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی مشکی

نوشابه قوطی مشکی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

نوشابه خانواده مشکی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک

دوغ بطری کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان