جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فلافل مامان جون (هروی)

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم
۱۳,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان