جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

پیتزا کارما (باغمیشه)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفری (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفری (۲۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز سوخاری، سس مخصوص، نان لقمه
فیله مرغ سوخاری

(دو تکه)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیف آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل ترک، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مکزیکی آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مخلوط سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه لقمه سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز حلقه ای سوخاری، قارچ سوخاری، سس مخصوص، نان لقمه
مخلوط سوخاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سوپر برگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک
سوپر برگر کارما
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله گوساله استیک شده، سس سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ طعم دار، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کارما ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالاوین ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سالاوین ایتالیایی (دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، استیک ماهیچه گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز
پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفری (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفری (۲۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استراگانف آمریکایی

فیله مرغ طعم دار , چیپس , سس خامه
پیتزا چیکن استراگانف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فیله مرغ کبابی، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا کارما آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری )

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیف آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل ترک، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مکزیکی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی (۲۳سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز
پیتزا زبان آمریکایی (۲۳سانتی متری)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (۲۳سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۶ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا، پیاز
پیتزا سبزیجات آمریکایی (۲۳سانتی متری)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک
همبرگر کارما
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان اک مک
چیز برگر کارما
۹۶,۰۰۰ تومان

سوپر برگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک
سوپر برگر کارما
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پچ مرغ

فیله مرغ , ژامبون گوشت , قارچ و پنیر
ساندویچ پچ مرغ
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ
ساندویچ هات داگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ گوشت

گوشت , ژامبون ,قارچ , پنیر
ساندویچ پچ گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک سالامی

۱۳۰ گرم فیله گوساله، پپرونی، قارچ، سس شف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک
ساندویچ استیک سالامی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن باربیکیو

۱۲۰ گرم فیله مرغ اسپشیال، سس شف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک (ساندویچ خاص با رنگ دودی و طعمی نسبتا تند)
ساندویچ چیکن باربیکیو
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن عثمانی

۱۲۰ گرم فیله مرغ اسپشیال تند، سس شف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک
ساندویچ چیکن عثمانی
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کارما

برگر دست ساز گوشت گوساله(۱۲۵گرم) مرغ باربیکیو. پیاز, فلفل دلمه ای طعم دار, پنیر گودا, کاهو, گوجه, خیارشور, نان اکمک
ساندویچ ویژه کارما
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای طعم دار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان اک مک
ساندویچ فیله مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۰۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز، فلفل دلمه ای طعم دار، نان اک مک
ساندویچ زبان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز سوخاری، سس مخصوص، نان لقمه
فیله مرغ سوخاری

(دو تکه)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مخلوط سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه لقمه سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، پیاز حلقه ای سوخاری، قارچ سوخاری، سس مخصوص، نان لقمه
مخلوط سوخاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چیز استریپس

فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، بصورت ساندویچی
چیز استریپس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۸تکه میگو سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
میگو سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

لازانیا گوشت (پرسی)

لازانیا، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
لازانیا گوشت (پرسی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ

جو، خامه، شیر، هویج
سوپ

کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۷ تا ۸ عدد قارچ
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۷ عدد پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز حلقه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با سیب زمینی سرخ کرده

فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
فیله مرغ با سیب زمینی سرخ کرده
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم، هویج، سس، کشمش (یک نفره)
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، سس، تکه های مرغ طعم دار، خیارشور (یک نفره)
سالاد ماکارونی
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۲۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان