جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر

پنیر، ژامبون ۹۰%،۱۲۰گرم برگردستی، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
چیز برگر

با ژامبون

۶۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و ژامبون

۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ با قارچ و پنیر

سینه مرغ، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ سینه مرغ با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری مخصوص

خمیرپیتزاامریکای چهارگوش۵۰*۲۰سانتی متری سس مخصوص پیتزا/ ژامبون گوشت۹۰٪ گوشت گوساله چرخ شده/قارچ/ پنیر میکس گنجد.فلفل دلمه ای .گوج...
پیتزا نیم متری مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری مخلوط

خمیر پیتزا امریکایی ۵۰سانتی متری سس مخصوص پیتزا ، بلغاری مخصوص.سوسیس مخصوص، قارچ ، پنیر میکس
پیتزا نیم متری مخلوط
۱۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰'گرم برکر دستی .زامبون ۹۰درصد.بلغاری .پنیر میکس گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری

پیتزا نیم متری

خمیرپیتزاامریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص پیتزا/ سوسیس مخصوص/ مارتا/ قارچ /پنیر میکس/ فلفل دلمه ای /گوجه.گنجد
پیتزا نیم متری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزانیم متری قارچ گوشت

خمیرپیتزاامریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص.گوشت گوساله چرخ کرده.قارچ.پنیرمیگس.گوجه.فلفل دلمه.گنجد
پیتزانیم متری قارچ گوشت
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزانیم متری قارچ مرغ

خمیرپیتزا امریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص.فیله مرغ طعم دار.قارچ.پنیر.گوجه و فلفل دلمه.گنجد
پیتزانیم متری قارچ مرغ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری مخصوص

خمیرپیتزاامریکای چهارگوش۵۰*۲۰سانتی متری سس مخصوص پیتزا/ ژامبون گوشت۹۰٪ گوشت گوساله چرخ شده/قارچ/ پنیر میکس گنجد.فلفل دلمه ای .گوج...
پیتزا نیم متری مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری مخلوط

خمیر پیتزا امریکایی ۵۰سانتی متری سس مخصوص پیتزا ، بلغاری مخصوص.سوسیس مخصوص، قارچ ، پنیر میکس
پیتزا نیم متری مخلوط
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری پپرونی

خمیرپیتزا امریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص تند.کالباس سالامی.قارچ اسلایز پنیر میکس.گنجد
پیتزا نیم متری پپرونی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری بیف استراگانف

خمیرپیتزاامریکای چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص پالیز.گوشت چرخ شده گوساله.قارچ اسلایز.گوجه.فلفل دلمه. پنیر میکس وکنجد
پیتزا نیم متری بیف استراگانف
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری وجی تاله(سبزیجات)

خمیرپیتزاامریکای ۵۰سانتی متری .سس مخصوص پالیز.ذرت.نخودفرنگی.گوجه.فلفل دلمه.زیتون سیاه.سبزی خشک قارچ اسلایز.پنیرمیکس گنجد
پیتزا نیم متری وجی تاله(سبزیجات)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری زبان

خمیرپیتزاامریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص پالیز.زبان گوساله.گوجه .فلفل دلمه .قارچ اسلایز.پنیرمیکس
پیتزا نیم متری زبان
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری مکزیکی

خمیرپیتزاامریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص پالیز. گوشت گوساله چرخ شده.فلفل تند.گوجه.فلفل دلمه.قارچ اسلایز شده.پنیر میکس
پیتزا نیم متری مکزیکی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیم متری قارچ وژامبون

خمیرپیتزاامریکایی چهارگوش۵۰سانتی متری سس مخصوص پالیز. ژامبون گوشت بره/۹۰درصد .گوجه.فلفل دلمه.قارچ اسلایز.پنیر میکس.گنجد
پیتزا نیم متری قارچ وژامبون
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

مینی سوپریم

خمیرپیتزا امریکایی، سس مخصوص، پنیرمیکس، ژامبون گوشت، گوشت گوساله، قارچ زیتون، گوجه ، فلفل دلمه ای
مینی سوپریم
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم پالیز

خمیرپیتزاامریکای ۲۳سانتی متری سس مخصوص، ژامبون، گوشت چرخ کرده، مرغ، پنیر، قارچ، زیتون .گنجد
پیتزا سوپریم پالیز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیرپیتزا امریکایی ۲۳سانتی متری سس مخصوص، ژامبون گوشت۹۰٪، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ اسلایز، پنیرمیکس.گنجد
پیتزا مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری، سس پیتزا، سس مخصوص، بلغاری، هات داگ، سوسیس مخصوص رنده شده، قارچ، پنیر، گنجد، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا مخلوط
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری سس مخصوص، فیله مرغ، قارچ، پنیر.گنجد.فلفل دلمه.گوجه
پیتزا قارچ و مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیرپیتزا امریکایی ۲۳سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، کنجد و گوجه
پیتزا قارچ و گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، پنیر، کنجد
پیتزا قارچ و پنیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری سس مخصوص، ژامبون گوشت بره، قارچ، پنیر.گنجد
پیتزا قارچ و ژامبون
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری سس مخصوص، سوسیس مخصوص، قارچ، پنیر گنجد.گوجه.فلفل دلمه
پیتزا قارچ و سوسیس
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی تاله (سبزیجات)

خمیر پیتزای امریکایی ۲۳ سانتی متری سس مخصوص، گوجه فرنگی، ذرت، نخود فرنگی، زیتون، پنیر، سبزی خشک. کنجد فلفل دلمه
پیتزا وجی تاله (سبزیجات)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزای امریکایی ۲۳ سانتی متری . پنیر میکس . کنجد.سس مخصوص، قارچ، گوجه
پیتزا مارگاریتا
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا معمولی

خمیر امریکایی ۲۳ سانتی متری. سس مخصوص .سوسیس مخصوص.هاداک فلفل دلمه . قارچ. کنجد
پیتزا معمولی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استرگانف

خمیر پیتزای امریکایی ۲۳سانتی متری سس مخصوص پالیز، گوشت گوساله چرخ شده، چیپس، گوجه، فلفل دلمه ایف کنجد
پیتزا بیف استرگانف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لرد

خمیر پیتزای امریکایی ۲۳ سانتی متری . گوجه . فلفل دلمه. کنجد.سس مخصوص، هات داگ، ژامبون، گوشت، چیپس، قارچ، پنیر
پیتزا لرد
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزای امریکایی ۲۳ سانتی متری . کنجد . سس مخصوص تند، کالباس سالامی، گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزای امریکایی ۲۳ سانتی متری .سس مخصوص، گوشت کوساله چرخ شده فلفل سبز . پنیرمیکس.کوجه .کنجد
پیتزا مکزیکی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا امریکایی۲۳سانتی متری سس مخصوص، ژامبون گوشت بره، گوشت چرخ کرده، سوسیس مخصوص، قارچ، پنیرمیکس.کوجه.فلفل دلمه ای.کنجد
پیتزا یونانی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری سس مخصوص، زبان گوساله، قارچ، پنیرمیکس.کوجه فلفل دلمه ای .کنجد
پیتزا زبان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده گوشت

خمیرپیتزا امریکایی ۲۳سانتی متری سس مخصوص، گوشت کوساله چرخ شده، قارچ، پنیرمیکس.کوجه فلفل دلمه ای .کنجد
پیتزا پیده گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان

خمیرپیتزا امریکایی۲۳سانتی متری سس مخصوص، زبان گوساله، قارچ، پنیرمیکس کوجه فلفل دلمه ای.کنجد
پیتزا پیده زبان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (مینی)

خمیرپیتزا امریکایی سس مخصوص، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، هات داگ، پنیر.کوجه.فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص (مینی)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (مینی)

خمیرپیتزا امریکایی سس مخصوص، پنیر پیتزامیکس، سوسیس مخصوص.هاداگ.بلغاری.گوجه فلفل دلمه ای.کنجد
پیتزا مخلوط (مینی)
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص پالیز

۱۵۰گرم برگردستی پنیر ورقه ، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ اسلایس، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
همبرگر مخصوص پالیز
۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص تنوری

۱۲۰گرم برگردستی، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
همبرگر مخصوص تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص با ژامبون

۱۱۰گرم برگردستی ،ژامبون ۹۰%، ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
همبرگر مخصوص با ژامبون
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

پنیر، ژامبون ۹۰%،۱۲۰گرم برگردستی، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
چیز برگر

با ژامبون

۶۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و ژامبون

۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با ژامبون

قارچ، برگردستی۱۲۰گرم ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
قارچ برگر با ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰'گرم برکر دستی .زامبون ۹۰درصد.بلغاری .پنیر میکس گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوعددبرکردستی ۱۳۰'گرم گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
دوبل برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر زعفرانی

ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر
چیکن برگر زعفرانی
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل

کوکتل، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز کوکتل با ژامبون

کوکتل گوشت، ژامبون ۹۰، پنیرورقه، گوجه، خیارشور، چیپس، کاهو
ساندویچ چیز کوکتل با ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ اندره، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

بلغاری، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ بلغاری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز بلغاری با ژامبون

باگت مخصوص، بلغاری گوشت اندره، ژامبون ۹۰درصد، کاهو ، گوجه، خیارشور، چیپس
ساندویچ چیز بلغاری با ژامبون
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز

۴ ورق بزرگ کالباس خشک، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ کالباس خشک ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

هات داگ ویژه، فلفل سیاه، پیاز و ادویه، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ بندری ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت بره

۴ ورق ژامبون ۹۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت بره
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب مخصوص

گوشت ۹۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ کباب مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون تنوری

ژامبون ۹۰%، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ چیز ژامبون تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ با قارچ و پنیر

سینه مرغ، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ سینه مرغ با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ پچ

۴ ورق ژامبون ۹۰%، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ پچ پچ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا با قارچ و پنیر

گوشت خالص چرخ شده ۱۵۰گرم، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، چیپس
ساندویچ فیلادلفیا با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ و پنیر

مغز، قارچ، پنیرمیکس گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ مغز با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان با قارچ و پنیر

زبان،کوساله قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ زبان با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۵عدد فلافل دستی، گوجه، خیارشور، چیپس، کاهو
ساندویچ فلافل ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

مرغ بریان کامل

یک عددمرغ کامل خیارشور.گوجه.کاهو .چهارعددباکت مخصوص سس انار.سس گوجه.سس تند.لیمو ترش
مرغ بریان کامل
۲۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان (پرسی)

ران مرغ به وزن۷۰۰گرم. گوجه، خیارشور، 'کاهو.لیمو ترش، سس مخصوص انار، نان باگت
مرغ بریان (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (پرسی)

یک تکه شنیسل، ۲ تکه ناگت، سیب زمینی سرخ شده، یک حلقه پیاز سوخاری، سس انار، نان باگت
مرغ کنتاکی (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ (پرسی)

۶ تکه ناگت، سیب زمینی سرخ شده، یک حلقه پیاز سوخاری، سس انار، نان باگت مخصوص
ناگت مرغ (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری (پرسی)

۶ تکه میگو.کوجه.خیارشور.پیازسوخاری گاهو.سس انار.باکت مخصوص
میگو سوخاری (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

اسپارکلینگ

اسپارکلینگ
۱۲,۰۰۰ تومان

آش رشته مخصوص پالیز

سبزی آش تازه، نخود، لوبیا، عدس، بلغور برنج، کلم، هویج، رشته خانگی، نعنا داغ، پیاز سوخاری، کشک سنتی
آش رشته مخصوص پالیز
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

شیر تازه، خامه، جو، سیب زمینی، هویج، ادویه مخصوص
سوپ خامه ای
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی (پاستا)

دست ساز، ماکارونی، ذرت، نخود فرنگی، خیارشور، گوجه، جعفری
سالاد ماکارونی (پاستا)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهوپیچ، کوجه، خیار، هویچ رنده شده، لیمو ترش، کنجد، سس فرانسوی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری (تنوری)

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، کالباس خشک ممتاز رنده شده، پنیر میکس، قارچ اسلایز، گوجه، فلفل دلمه ای
سیب زمینی پنیری (تنوری)
۶۰,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس اضافه
۱,۵۰۰ تومان

نان باگت اضافه

نان باگت اضافه
۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

اب معدنی بزرگ

اب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان

دلسترلیموناد

دلسترلیموناد
۱۳,۰۰۰ تومان

اسپارکیلینگ

اسپارکیلینگ
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

دوغ ابعلی یک لیتری پت
دوغ خانواده آبعلی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر، بدون گاز
دوغ خانواده خوشگوار
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان