جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله، مرغ خرد شده، پپرونی، سوسیس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (سه نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری نرمال

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری
فیله مرغ سوخاری نرمال

(دو تکه)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو، مرغ سوخاری، زیتون، نان تست، پنیر پارمسان، سس مخصوص سزار (یک نفره)
سالاد سزار سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری مخلوط (هشت تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری، پیاز حلقه ای، سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری
فیله مرغ سوخاری مخلوط (هشت تکه)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر کارما
۹۶,۰۰۰ تومان

همبرگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر کارما
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یک نفره

پیتزا کارما(یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ طعم دار، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کارما(یک نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ (یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری، فیله مرغ گریل خرد شده، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیله مرغ (یک نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی(یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل هالوپینو تند، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی(یک نفره)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استراگانف(یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، فیله مرغ طعم دار، چیپس سیب زمینی، سس خامه، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن استراگانف(یک نفره)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو(یک نفره)

پیتزا چیکن باربیکیو(یک نفره)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن عثمانی(یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، فیله مرغ مرینت عثمانی
پیتزا چیکن عثمانی(یک نفره)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن(یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری،بیکن، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن(یک نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص(یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی. سوسیس، کالباس، گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص(یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس(یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی، سوسیس ممتاز، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و سوسیس(یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی(یک نفره)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری، پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی(یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات(یک نفره ۲۳ سانتی)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری، زیتون، گوجه، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، کدو، بادمجان
پیتزا سبزیجات(یک نفره 23 سانتی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان(یک نفره ۲۳ سانتی)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری، زبان گوساله، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا زبان(یک نفره 23 سانتی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

یتزا بیف(یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس سیب زمینی، سس خامه، پنیر پیتزا
یتزا بیف(یک نفره)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دو نفره

پیتزا کارما دو نفره

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ طعم دار، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کارما دو نفره
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت(دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، فیله مرغ گریل خرد شده، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیله مرغ(دو نفره)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی(دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل هالوپینو تند، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی(دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استراگانف(دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، فیله مرغ طعم دار، چیپس سیب زمینی، سس خامه، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن استراگانف(دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو(دو نفره)

پیتزا چیکن باربیکیو(دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن عثمانی(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی، فیله مرغ مرینت عثمانی
پیتزا چیکن عثمانی(دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری،بیکن، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن(دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی. سوسیس، کالباس، گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص(دو نفره)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی، سوسیس ممتاز، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و سوسیس(دو نفره)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی(دو نفره)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی(دو نفره)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس سیب زمینی، سس خامه، پنیر پیتزا
پیتزا بیف (دو نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی(سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله گوساله استیک شده،پیاز. سس سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی(سه نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کارما ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ طعم دار خرد شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا کارما ایتالیایی (سه نفره)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک سالامی ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله گوساله گریل شده، پپرونی، پیاز، فلفل دلمه ای، سس سزار، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک سالامی ایتالیایی (سه نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالاوین ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سالاوین ایتالیایی (سه نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، استیک ماهیچه، فیله مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپر سوپریم ایتالیایی (سه نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، گوشت گوساله، مرغ خرد شده، پپرونی، سوسیس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (سه نفره)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی (سه نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، فیله مرغ طعم دار، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی (سه نفره)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، پنیر گودا . پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

همبرگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر کارما
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، سس قارچ، سس شف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر کارما
۹۶,۰۰۰ تومان

سوپر برگر کارما

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۵ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، نان گرد
سوپر برگر کارما
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ، پنیر چدار . کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز بیکن

بیکن. پنیر هالووین
ساندویچ چیز بیکن
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک سالامی

فیله گوساله، پپرونی، قارچ، سس سزار، سس شف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک سالامی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن باربیکیو

۱۰۰ گرم فیله مرغ اسپشیال، سس شف گوجه .خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن باربیکیو
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن عثمانی

فیله مرغ اسپشیال تند، سس شف، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن عثمانی
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کارما

برگر دست ساز گوشت گوساله (۱۲۵گرم) مرغ باربیکیو، پنیر گودا، پیازو فلفل دلمه ای طعم دار، نان اکمک
ساندویچ ویژه کارما
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ مرغ

۲ ورق ژامبون گوشت، مرغ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پچ مرغ
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ گوشت

۲ ورق ژامبون گوشت، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ پچ گوشت
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۸۰ گرم زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری نرمال

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری
فیله مرغ سوخاری نرمال

(دو تکه)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری مخلوط (هشت تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری، پیاز حلقه ای، سالاد کلم، سس مخصوص سوخاری
فیله مرغ سوخاری مخلوط (هشت تکه)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چیز استریپس

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا
چیز استریپس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ خامه ای ۳ نفره

جو، شیر، خامه، سیب زمینی
سوپ خامه ای 3 نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

جو، شیر، خامه، سیب زمینی
سوپ خامه ای

سوپ کوچک (دونفره)

۴۵,۰۰۰ تومان

سوپ بزرگ (۵ نفره)

۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۷ عدد قارچ سوخاری، یک عدد سس مخصوص سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۷ عدد پیاز سوخاری، یک عدد سس مخصوص سوخاری
پیاز حلقه ای
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده ساده (یک نفره)
سیب زمینی ساده
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه (یک نفره)
سیب زمینی و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با سیب زمینی ساده

سیب زمینی ، فیله مرغ خرد شده (یک نفره)
فیله مرغ با سیب زمینی ساده
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار سوخاری

کاهو، مرغ سوخاری، زیتون، نان تست، پنیر پارمسان، سس مخصوص سزار (یک نفره)
سالاد سزار سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

کاهو، مرغ گریل شده، زیتون، نان تست، سس مخصوص سزار
سالاد سزار گریل
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد بیکن دودی

کاهو، بیکن، زیتون، جوانه گندم، گوجه، سس مخصوس سزار
سالاد بیکن دودی
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس، کشمش (یک نفره)
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم قرمز، هویج، گوجه فرنگی، نخودفرنگی، ذرت، شوید (یک نفره)
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، گوجه فرنگی، خیارشور، نخودفرنگی، ذرت، فلفل دلمه ای (یک نفره)
سالاد پاستا
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتری
نوشابه لیموناد قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
ناموجود

دوغ قوطی خوشگوار

۳۲۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان