نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ سوخاری سه تکه

همراه نان، سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ شده
مرغ سوخاری سه تکه

اسپایسی

۷۷,۰۰۰ تومان

نرمال

۷۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

همراه نان، سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ شده
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی

۶۴,۰۰۰ تومان

نرمال

۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

سس چیلی، ژامبون پپرونی، کراکف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

سس ناپولی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط ایتالیایی

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

سس ناپولی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف ایتالیایی

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

سس ناپولی، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، پنیر موزارلا، فیله مرغ
پیتزا سوپریم ایتالیایی

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا شیکاگو ایتالیایی

سس ناپولی، سالامی فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، زیتون، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه
پیتزا شیکاگو ایتالیایی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

سس ناپولی، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، پنیر موزارلا، فیله مرغ
پیتزا سوپریم ایتالیایی

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میت ماشروم ایتالیایی

سس ناپولی، گوشت و قارچ، پیاز، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا میت ماشروم ایتالیایی

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیست ایتالیایی

سس ناپولی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، قارچ، فلفل دلمه، پنیر چدار، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن فیست ایتالیایی

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیوسا ایتالیایی

سس ناپولی، گوشت گوساله گریل شده، فیله مرغ، قارچ، زیتون، پنیر چدار، پنیر موزارلا
پیتزا چیوسا ایتالیایی

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص نوید ایتالیایی

سس مخصوص، ژامبون گوشت، سوسیس، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص نوید ایتالیایی

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

سس ناپولی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط ایتالیایی

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت ایتالیایی

سس ناپولی، فیله گوساله گریل شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک گوشت ایتالیایی

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

سس چیلی، ژامبون پپرونی، کراکف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

سس ناپولی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف ایتالیایی

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیترین ایتالیایی

سس ناپولی، بادمجان، بیبی کورن، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، سبزیجات معطر
پیتزا وجیترین ایتالیایی

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۷۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان ایتالیایی

سس ناپولی، زبان گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا زبان ایتالیایی

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه یونانی

پیتزا کالزونه مخصوص سرآشپز

سس ناپولی، کراکف، قارچ، هات داگ، فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، روغن زیتون، پنیر گودا، پنیر موزارلا، ذرت، زیتون
پیتزا کالزونه مخصوص سرآشپز
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه میکس

سس ناپولی، ژامبون مرغ و گوشت، فیله مرغ و گوشت گریل شده، روغن زیتون، پنیر گودا، پنیر موزارلا، قارچ، زیتون
پیتزا کالزونه میکس
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه گوشت و قارچ

سس ناپولی، گوشت چرخ کرده، قارچ، روغن زیتون، پنیر گودا، پنیر موزارلا، زیتون، گوجه گیلاسی
پیتزا کالزونه گوشت و قارچ
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پفکی آمریکایی

پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

سس ناپولی، سالامی فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، زیتون، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه
پیتزا شیکاگو (آمریکایی)
۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

سس ناپولی، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، پنیر موزارلا، فیله مرغ
پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میت ماشروم (آمریکایی)

سس ناپولی، گوشت و قارچ، پیاز، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا میت ماشروم (آمریکایی)
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیست (آمریکایی)

سس ناپولی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، قارچ، فلفل دلمه، پنیر چدار، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن فیست (آمریکایی)
۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چیوسا (آمریکایی)

سس ناپولی، گوشت گوساله گریل شده، فیله مرغ، قارچ، زیتون، پنیر چدار، پنیر موزارلا
پیتزا چیوسا (آمریکایی)
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص نوید (آمریکایی)

سس مخصوص، ژامبون گوشت، سوسیس، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص نوید (آمریکایی)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

سس ناپولی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، سوسیس، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت (آمریکایی)

سس ناپولی، فیله گوساله گریل شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک گوشت (آمریکایی)
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

سس چیلی، ژامبون پپرونی، کراکف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

سس ناپولی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیترین (آمریکایی)

سس ناپولی، بادمجان، بیبی کورن، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، سبزیجات معطر
پیتزا وجیترین (آمریکایی)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان (آمریکایی)

سس ناپولی، زبان گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا زبان (آمریکایی)
۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

اسپشیال برگر

۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، پنیر گودا، ژامبون، قارچ
اسپشیال برگر
۵۹,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص ذغالی

برگر دستساز، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص ذغالی
۴۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر دستساز، ژامبون، قارچ، پنیر تست دوبل
دوبل برگر
۷۶,۰۰۰ تومان

نوید برگر

همبرگر دستساز، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
نوید برگر
۵۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

همبرگر دستساز، پنیر تست، نان تست شده
چیز برگر فرانسوی
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، قارچ
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر موزارلا، قارچ
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر تست
ساندویچ رست بیف
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

گوشت گوساله گریل شده، قارچ، پنیر گودا
ساندویچ استیک
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نوید

فیله مرغ و گوشت گریل شده، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر گودا، قارچ
ساندویچ ویژه نوید
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

فیله مرغ و گوشت گریل شده، پنیر، قارچ
ساندویچ میکس
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، قارچ، پنیر تست
ساندویچ زبان
۶۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

همراه نان، سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ شده
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۶۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

همراه نان، سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ شده
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۷۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

همراه نان، سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ شده
فیله استریپس (چهار تکه)
۸۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف (هشت تکه)

همراه نان، سالاد اندونزی، سیب زمینی سرخ شده
بال و کتف (هشت تکه)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

نان سیردار

نان سیردار
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو پیچ، قارچ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان سیردار، فیله مرغ گریل شده، ریغن زیتون، سرکه بالزامیک
سالاد سزار
۵۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سس و نان

سس سزار

یک عدد سس سالاد سزار
سس سزار
۵,۰۰۰ تومان

سس تار تار

یک عدد سس تار تار
سس تار تار
۴,۰۰۰ تومان

سس نرمال

یک عدد سس مخصوص سوخاری نرمال
سس نرمال
۴,۰۰۰ تومان

سس اسپایسی

یک عدد سس مخصوص سوخاری اسپایسی
سس اسپایسی
۴,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان اضافه
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان