جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس، کالباس، قارچ، پیاز، فلفل
پیتزا مخصوص

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، پیاز، فلفل، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ کنسروی، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سوسیس

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سوسیس و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون ۹۰% مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون گوشت و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت فیله گوساله استیکی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تن و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، تن ماهی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا تن و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، پنیر
پیتزا میگو

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا میگو و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ساده پنیر

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا
پیتزا ساده پنیر

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر، گوجه
پیتزا مارگاریتا

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پای پیتزا

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالزون، ژامبون ۹۰% مرغ، ژامبون ۹۰% گوشت، فیله مرغ، قارچ، پیاز، فلفل
پای پیتزا

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پاشا

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون ۹۰% بوقلمون، سالامی، سوسیس، قارچ، پیاز، فلفل
پیتزا مخصوص پاشا

کوچک (۲۰ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۳۰ گرمی، گاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ یونانی

فیله گوساله، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ یونانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ

فیله مرغ، آرد سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ شنیسل مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ، پودره سوخاری سرخ کردنی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

سوسیس فرانکفورتر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فرانکفورتر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

کلاب ساندویچ

مخلوط ژامبون ۹۰% مرغ، ژامبون ۹۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
کلاب ساندویچ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون ۹۰% مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون ۹۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله مرغ پرسی

۴ عدد فیله مرغ، خیارشور، هویج، گوجه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
فیله مرغ پرسی

ساده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ (پرسی)

یگ تکه شنیسل مرغ، خیارشور، هویج، گوجه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
شنیسل مرغ (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

استیک (پرسی)

۲-۳ تکه استیک فیله گوساله، خیارشور، هویج، گوجه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
استیک (پرسی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

زبان (پرسی)

زبان، خیارشور، هویج، گوجه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
زبان (پرسی)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی (پرسی)

۶-۷ تکه فیله مرغ پفکی، خیارشور،لیمو ترش پیاز حلقه ای
جوجه چینی (پرسی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

میگو سرخ شده (پرسی)

۶-۷ تکه میگو سرخ کرده، خیارشور، لیمو ترش پیاز حلقه ای
میگو سرخ شده (پرسی)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (پرسی)

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران، خیارشور، هویج، گوجه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
جوجه کباب (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله کباب (پرسی)

دو تکه فیله گوساله، خیارشور، هویج، گوجه، ، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
فیله کباب (پرسی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

کباب میکس (پرسی)

مخلوط گوشت فیله گوساله و جوجه سینه مرغ، خیارشور، هویج، گوجه، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد نان بروتچن
کباب میکس (پرسی)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، لیمو، هویج
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس
سالاد کلم
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

ساده

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی پاکبان

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پاکبان
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۵۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان