جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت دودی ۹۰ %، زیتون، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی (گوساله)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت فیله گوساله، قارچ تفت داده شده، فلفل دلمه ای
پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی (گوساله)

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی (گوسفندی)

خمیر پیتزا آمریکاییف گوشت فیله گوسفندی، قارچ تفت داده شده، فلفل دلمه ای
پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی (گوسفندی)

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ زعفرانی، زیتون، قارچ تفت داده شده، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۸۰%، فلفل دلمه ای، سس تند مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، سبزیجات تازه، بلال زینتی، زیتون سیاه، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک مخلوط گوشت گوساله و فیله مرغ، تاکو گوشت گوساله چرخ شده طعم دار شده با زیره، گوجه، ذرت، زیتون، پنیر پیتز...
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص باربیکیو، فلفل دلمه ای، قارچ تفت، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا باربیکیو چیکن آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر شرکتی

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر شرکتی
۴۳,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز

یک عدد همبرگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
همبرگر دست ساز
۷۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر شرکتی

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر شرکتی
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر دست ساز

یک عدد همبرگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
چیز برگر دست ساز
۷۸,۰۰۰ تومان

مگا برگر شرکتی

یک عدد شنیسل فیله مرغ، یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
مگا برگر شرکتی
۷۳,۰۰۰ تومان

مگا برگر دست ساز

یک عدد شنیسل فیله مرغ، یک عدد همبرگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس...
مگا برگر دست ساز
۹۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر شرکتی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰%، ژامبون پپرونی ۸۰%، یک ورق پنیر گودا، سس تند مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسپایسی برگر شرکتی
۵۱,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر دست ساز

یک عدد همبرگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ژامبون پپرونی ۸۰%، یک ورق پنیر گودا، سس تند مخصوص، نان مک دونالد
اسپایسی برگر دست ساز
۷۹,۰۰۰ تومان

مانستر برگر شرکتی

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰%، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مانستر برگر شرکتی
۶۹,۰۰۰ تومان

مانستر برگر دست ساز

۲ عدد همبرگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
مانستر برگر دست ساز
۹۹,۰۰۰ تومان

چیز استیک برگر

یک عدد همبرگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۴ تکه گوشت گوساله دونر، سس مخصوص، نان مک دونال...
چیز استیک برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

۲عدد فیله مرغ گریل، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور،نان مک دونالد
گریل چیکن برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

چیکن فیله برگر

یک عدد شینسل مرغ سوخاری، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
چیکن فیله برگر

نرمال

۸۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک ویژه (گوساله)

استیک گوشت فیله گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ استیک ویژه (گوساله)
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ گوشت ۸۰ %، ۲ ورق ژامبون ۹۰ % مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۲ عدد فیله مرغ زعفرانی، ۲ ورق ژامبون مرغ ۹۰ %، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ تاکوچیک

یک عدد فیله مرغ زعفرانی، گوشت گوساله چرخ شده تاکو، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ تاکوچیک
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب مارین

یک عدد فیله مرغ زعفرانی، فیله گوشت گوساله، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ساب مارین
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوریتو مکزیکی

گوشت گوساله چرخ شده تاکو، زیتون، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص تند، نان باگت
ساندویچ بوریتو مکزیکی
۶۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سیر، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
نان سیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۸۰ گرم سیب زمینی خلالی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده پنیری (دو پرس)

۵۵۰ گرم سیب سرخ شده با پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده پنیری (دو پرس)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

سس کچاپ (اضافه)

سس کچاپ شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز (اضافه)

سس مایونز شرکتی (یک نفره)
سس مایونز (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی (اضافه)

سس فرانسوی شرکتی (یک نفره)
سس فرانسوی (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

سس تند (اضافه)

سس تند شرکتی (یک نفره)
سس تند (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد ویژه

کاهو، گوجه گیلاسی، هویج، خیار، ترشی کلم، مرغ گریل شده دودی، نان تست (یک نفره)
سالاد ویژه
۵۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، ترشی کلم (یک نفره)
سالاد فصل
۳۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده بدون قند لاکیدو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده بدون قند لاکیدو

لیمو نعنا

۱۵,۰۰۰ تومان

مشکی

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده شمس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده شمس

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۸۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۸۰۰ تومان

هلو

۱۳,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هورسز

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هورسز
۳۹,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک خوشگوار

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک خوشگوار
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ خوشگوار

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان