جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اردبیل

پیتزا کسری (اردبیل)

تخفیف‌دارها

بال و کتف سوخاری

۳ عدد بال سوخاری، ۳ عدد کتف سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، بدون نان
بال و کتف سوخاری

۶ تکه

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

۸ تکه

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۰ تکه

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر معمولی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

مک دونالد

۲ عدد برگر معمولی، ژامبون، یک ورق گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
مک دونالد
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
بــرگــر
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

چیزبرگر دستی

برگر دست ساز ۱۰۰ گرم، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیزبرگر دستی
۱۰
۷۴,۰۰۰ ۶۶,۶۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر دستی
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس ساندویچ، کاهو
دوبل برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

غول برگر

برگر دست ساز ۱۰۰ گرم، ژامبون، فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو
غول برگر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ

خانواده

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

سوسیس کراکف , قارچ , پنیرپیتزا , فلفل دلمه
پیتزا کراکف

دونفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

تکنفره

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری نرمال ، سیب زمینی سرخ شده، ۳ عدد قارچ سوخاری، نان بروچن
فیله سوخاری

۳ تکه

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

۵ تکه

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

۸ تکه

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

هات داگ سوخاری

یک عدد هات داگ سوخاری ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
هات داگ سوخاری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه کسری

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویژه کسری

یک نفره

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

رویال برگر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
رویال برگر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

سوخاری

بال و کتف سوخاری

۳ عدد بال سوخاری، ۳ عدد کتف سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، بدون نان
بال و کتف سوخاری

۶ تکه

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

۸ تکه

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۰ تکه

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری نرمال ، سیب زمینی سرخ شده، ۳ عدد قارچ سوخاری، نان بروچن
فیله سوخاری

۳ تکه

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

۵ تکه

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

۸ تکه

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

هات داگ سوخاری

یک عدد هات داگ سوخاری ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
هات داگ سوخاری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا کراکف

سوسیس کراکف , قارچ , پنیرپیتزا , فلفل دلمه
پیتزا کراکف

تکنفره

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه کسری

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویژه کسری

یک نفره

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ

یک نفره

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر معمولی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

مک دونالد

۲ عدد برگر معمولی، ژامبون، یک ورق گوشت، مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
مک دونالد
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
بــرگــر
۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

چیزبرگر دستی

برگر دست ساز ۱۰۰ گرم، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیزبرگر دستی
۱۰
۷۴,۰۰۰ ۶۶,۶۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر دستی
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس ساندویچ، کاهو
دوبل برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

غول برگر

برگر دست ساز ۱۰۰ گرم، ژامبون، فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو
غول برگر
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
رویال برگر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

۱۶۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

نصف یک عدد کراکف پنیری ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ، قارچ، ، پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۷۰% گوشت مفیدان ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون سرد
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون ۷۰% گوشت مفیدان، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

سوسیس بندری

سوسیس آلمانی ۴۰%، رب، پیاز، دورچین: خیارشور، گوجه، کاهو، یک عدد نان باگت
سوسیس بندری

پرسی (۳۵۰ گرم)

۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم، یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شکاری

سیب زمینی، سوسیس، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی شکاری
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پرسی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی پرسی
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی خلال شده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

هـلـو

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

کوکا

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده کـاله نعنایی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده کـاله نعنایی
۲۸,۰۰۰ تومان