نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ پنیر

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ و قارچ پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

گوشت گوساله چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک مخصوص
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ استیک قارچ و پنیر

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰ درصد تنوری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

دو نفره

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل، قارچ، پیاز، رب گوجه، پنیر، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۷۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

مرغ بریان

یک عدد مرغ کامل
مرغ بریان
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

خانواده

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و ژامبون

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی، ژامبون مرغ، قارچ، مرغ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و ژامبون

یک نفره

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

دو نفره

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر مخصوص

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

گوشت گوساله چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک مخصوص
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ استیک قارچ و پنیر

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ پنیر

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ و قارچ پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰ درصد تنوری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ
۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس کوکتل، پیاز، رب گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل، قارچ، پیاز، رب گوجه، پنیر، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۷۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان

یک عدد مرغ کامل
مرغ بریان
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

مخلفات

گوجه، خیار شور
مخلفات
۱۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

باگت
نان (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی، ژامبون مرغ، قارچ، مرغ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، هویج، ذرت، ژامبون مرغ، سس سفید
سالاد اندونزی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی بزرگ

کلم سفید، هویج، ذرت، ژامبون مرغ، سس سفید
سالاد اندونزی بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۱,۰۰۰ تومان