جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال آمریکایی (غول شمس)

خمیر پیتزا ۲۸ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، فیله مرغ، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، پنیر تست
پیتزا اسپشیال آمریکایی (غول شمس)
۲۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا شمس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا شمس آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت ۸۰%، سوسیس فرانکفورتر ۷۰%، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ، سس ...
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، استیک گوشت گوساله، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا استیک آمریکایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت ۸۰%، سوسیس فرانکفورتر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی
۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، سبزیجات فصل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی خانواده ۳۲ سانتی متری، ژامبون گوشت ۸۰%، سوسیس فرانکفورتر ۷۰%، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، ق...
پیتزا خانواده آمریکایی
۲۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر شمس

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک دونالد
برگر شمس
۸۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر تست، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر تست، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل چیز برگر
۱۵۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، نان مک دونالد
ماشروم برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر شمس

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون بیکن، قارچ، پنیر تست، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان مک دونالد
رویال برگر شمس
۹۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر ایتالیایی (پرسی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد مخصوص، پنیر پیتزا، پنیر تست، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر ایتالیایی (پرسی)
۱۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف مخصوص

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر میکس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ شمس

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر میکس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور درجه یک سرکه ای، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه مرغ شمس
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی (سینه مرغ سوخاری)

سینه مرغ سوخاری، پنیر تست، کاهو، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کریسپی (سینه مرغ سوخاری)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ فرانکفورتر ۷۰%، گوجه فرنگی، خیارشور درجه یک سرکه ای، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص تنوری

یک عدد هات داگ فرانکفورتر ۷۰%، قارچ، پنیر میکس، چیپس خلالی، خیارشور درجه یک سرکه ای، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص تنوری
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بیکن تنوری

۱۲۰ گرم ژامبون بیکن، پنیر میکس شده، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون بیکن تنوری
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت (سرد)

۱۲۰ گرم ژامبون بیکن، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور درجه یک سرکه ای، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بیکن گوشت (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)

۲ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)

۳ تکه ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (نرمال)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس (نرمال)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

یک عدد سینه مرغ گریل شده، کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، زیتون، نان تست، پنیر پارمسان، سس مخصوص سزار، سرکه بالزامیک، روغن بالزامیک (۲ نفره...
سالاد سزار
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، ذرت، هویج، خیار، ۴ عدد سس مخصوص یک نفره (۲ نفره)
سالاد فصل
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، کشمش، زیتون اسلایس، سس مایونز
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۸۴,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، پنیر پیتزا، سس سیر تازه، گوجه فرنگی
نان سیر مخصوص
۸۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۶,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۶,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان