جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص نمو

پیتزا مخصوص نمو
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مینی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب دنر

ساندویچ کباب دنر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال تک

ساندویچ رویال تک
۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ

ساندویچ سینه مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه نمو

ساندویچ بندری ویژه نمو
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

ساندویچ کوکتل گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

ساندویچ پپرونی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (چهار تکه)

فیله سوخاری (چهار تکه)
۱۴,۰۰۰ تومان

ران سوخاری (دو تکه)

ران سوخاری (دو تکه)
۱۴,۰۰۰ تومان

کتف و بال (چهار تکه)

کتف و بال (چهار  تکه)
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان

مرغ بریان
۲۴,۰۰۰ تومان

ران بریان

ران بریان
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی مخصوص نمو

سیب زمینی مخصوص نمو
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۹,۰۰۰ تومان

نان و سیر مخصوص

نان و سیر مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳,۵۰۰ تومان

گوجه و خیار شور

گوجه و خیار شور
۳,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر کوچک

دلستر کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان