نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات

کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره

۵۹,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۷۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا شیکاگو

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکی

فیله بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا ترکی

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۵۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا صوفیا

گوشت چرخ کرده، کالباس، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا صوفیا

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

سس مخصوص، گوجه، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

پنجره ای

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

ژامبون گوشت و مرغ، پپرونی، قارچ، سوسیس، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
پیتزا کالزونه
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار در یک

پیتزا گوشت و قارچ، مرغ و قارچ، سبزیجات و سیسیلی ،(۸ برش)
 پیتزا چهار در یک
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پالرمو

گوشت گوساله، زیتون، بروکلی، پیاز، سس مخصوص
پیتزا پالرمو
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گالینا

مرغ گریل، قارچ، سس مخصوص، پنیر
پیتزا گالینا
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر

سس سیر، پنیر
پیتزا سیر
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا راوانا

گوشت چرخ شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر
پیتزا راوانا
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

بیکن، زیتون، قارچ، سس مخصوص، پنیر
پیتزا بیکن
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا هات داگ استافد کراست

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافد کراست
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارمارین

فیله ماهی تن، چیپس، پیاز، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مارمارین
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی (تند)

گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کریپ مکزیکی (تند)
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ترکی

فیله و ژامبون بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم ترکی
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن

ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا سوپریم چیکن
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ کبابی، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ ویژه

نان باگت

۲۶,۰۰۰ تومان

نان مخصوص

۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی

فیله مرغ، ژامبون مرغ، سس مخصوص، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ مخصوص سیسیلی

نان باگت

۲۷,۰۰۰ تومان

نان مخصوص

۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

قارچ، پنیر، ژامبون گوشت، سس مخصوص، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

نان باگت

۲۶,۰۰۰ تومان

نان مخصوص

۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه

نان باگت

۲۷,۰۰۰ تومان

نان مخصوص

۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله بوقلمون ویژه

ساندویچ فیله بوقلمون ویژه

نان باگت

۳۰,۰۰۰ تومان

نان مخصوص

۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر نان باگت

فیله مرغ سوخاری، پنیر، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ زینگر نان باگت
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد نان باگت

ژامبون مرغ و گوشت سس مخصوص چیپس کاهو گوجه
ساندویچ ژامبون سرد نان باگت
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کالیفورنیا نان باگت

هات داگ چیپس کاهو سس مخصوص
ساندویچ هات داگ کالیفورنیا نان باگت
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلژیکی نان مخصوص

قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، چیپس
ساندویچ بلژیکی نان مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکانو نان مخصوص

گوشت چرخ شده، قارچ، سس چیلی
ساندویچ مکزیکانو نان مخصوص
۲۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

سینگل

۲۱,۰۰۰ تومان

سینگل کومبو

۲۶,۰۰۰ تومان

دبل

۲۹,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۳۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

سینگل

۲۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل کومبو

۲۹,۰۰۰ تومان

دبل

۳۲,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۳۶,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

برگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن برگر

سینگل

۱۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر سینگل کومبو

۲۴,۰۰۰ تومان

دبل

۲۷,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۳۱,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر

سینگل

۲۷,۰۰۰ تومان

سینگل کومبو

۳۲,۰۰۰ تومان

دبل

۳۵,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۳۹,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، پپرونی، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
پپرونی برگر

سینگل

۲۷,۰۰۰ تومان

سینگل کومبو

۳۲,۰۰۰ تومان

دبل

۳۵,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۳۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر

سینگل

۲۸,۰۰۰ تومان

سینگل کومبو

۳۳,۰۰۰ تومان

دبل

۳۶,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۴۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، فیله مرغ کبابی، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
میکس برگر

سینگل

۳۰,۰۰۰ تومان

سینگل کومبو

۳۵,۰۰۰ تومان

دبل

۳۸,۰۰۰ تومان

دبل کومبو

۴۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

کینگ دان

کینگ دان
۳۱,۰۰۰ تومان

دبل دان

دبل دان
۲۹,۰۰۰ تومان

پانینی

سینه مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص
پانینی
۲۹,۰۰۰ تومان

چیتزا

سینه مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر، آویشن، سس
چیتزا
۲۹,۰۰۰ تومان

استریپس

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس سوخاری، نان
استریپس
۲۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری (تند)

۷ تکه بال تند، سس سوخاری، نان، سالاد کلم
  بال سوخاری (تند)
۲۲,۰۰۰ تومان

میکس سوخاری

۲ تکه فیله مرغ، ۳ تکه بال تند، سس سوخاری، سالاد کلم، نان
میکس سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

اضافات

نان باگت اضافه

نان
نان باگت اضافه
۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر و قارچ

سیب زمینی پنیر و قارچ
۱۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۱,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

ناچو (چیپس و پنیر)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو، مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار با مرغ گریل
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

کاهو، مرغ سوخاری، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه گیلاسی، لوبیا، زیتون، فیله گوساله، پنیر پارمسان
سالاد هات
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دو نفره)

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود فرنگی، ژامبون، سس
سالاد فصل (دو نفره)
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

میراندا

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

هلو

۴,۵۰۰ تومان

لیمویی

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی (کوچک)

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی (کوچک)
۱,۵۰۰ تومان