جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

پپرونی، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا پپرونی آمریکایی

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا گوشت و قارچ

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

چهار نوع پیتزا در یک پیتزا
پیتزا چهار فصل

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا استیک

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

کوکتل پنیر، ژامبون گوشت ۹۰%، بادمجان، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا سرآشپز

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، کدو، بادمجان، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا قارچ

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس مخلوط

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کوکتل پنیری، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا میکس مخلوط

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مارگاریتا

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، ریحان، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ
پیتزا قارچ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

سس مخصوص در ب در، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، کدو، بادمجان، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا گوشت و قارچ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پپرونی، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا پپرونی آمریکایی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و کوکتل پنیری

کوکتل پنیری، قارچ، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا قارچ و کوکتل پنیری

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاری مرغ

فیله مرغ طبخ شده در سس کاری(تند)، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا کاری مرغ

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۹۶,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا جامائیکا

فیله مرغ (تکه ای یا ریش ریش شده) طبخ شده در سبزیجات معطر، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا جامائیکا

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس مخلوط

ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، کوکتل پنیری، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، قارچ، سس مخصوص در ب در
پیتزا میکس مخلوط

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینا استیک

راسته گوساله، فلفل هالوپینو (تند)، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا هالوپینا استیک

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف

بیف استراگانف، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا بیف استراگانف

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

کوکتل پنیر، ژامبون گوشت ۹۰%، بادمجان، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا سرآشپز

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیفرونی

بیف استراگانف، پپرونی، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا بیفرونی

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

راسته گوساله، پنیر هلندی، پنیر موزارلا، سس مخصوص در ب در
پیتزا استیک

کوچک (۲۴ سانتی متر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

چهار نوع پیتزا در یک پیتزا
پیتزا چهار فصل

متوسط (۳۴ سانتی متر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۴۲ سانتی متر)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت خالص ۲۰۰ 'گرمی
همبرگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۲۰۰ گرم گوشت خالص، پنیر
چیز برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۲۰۰ گرم گوشت خالص، ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
رویال برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت ۹۰% یا ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ طبخ شده بدون روغن
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ، ژامبون ۹۰%، قارچ و پنیر،
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کاری مرغ

فیله مرغ با ادویه کاری(تند)، قارچ، پنیر
ساندویچ کاری مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جاماییکا

فیله مرغ طبخ شده در سبزیجات معطر، قارچ، پنیر
ساندویچ جاماییکا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۳۰۰ گرم، مرغ ریش ریش شده
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر کوچک
۱۲,۵۰۰ تومان