جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا چوبین پیزاریا

خمیر تازه، سس مخصوص، پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، ترکیبی از بهترین پنیر ها، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا چوبین پیزاریا

مینی

۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

خمیر تازه، راسته گوساله، ترکیبی از بهترین پنیر ها، سس مخصوص، قارچ، زیتون، پیاز
پیتزا چانو

مینی

۲۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانو

خمیر تازه، سینه مرغ مرینیت شده، ترکیبی از بهترین پنیرها، سس مخصوص، قارچ، گوجه
پیتزا آفریکانو

مینی

۲۴,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو پولو

خمیر تازه، راسته گوساله، سینه مرغ مرینیت شده، ترکیبی از بهترین پنیر ها، قارچ، زیتون، گوجه
پیتزا چانو پولو

مینی

۲۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

خمیر تازه، زبان گوساله، ترکیبی از بهترین پنیر ها، قارچ، سس مخصوص، زیتون
پیتزا زبان

مینی

۳۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری

خمیر تازه، راسته گوساله چرخ شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، ترکیبی از بهترین پنیر ها
پیتزا کاپری

مینی

۲۷,۰۰۰ تومان

متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین

خمیر تازه، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها، بادمجان، قارچ، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا وجترین

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر تازه، پپرونی، ترکیبی از بهترین پنیر ها، فلفل تند، سس تند مخصوص
پیتزا سالامی

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر تازه، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم

خمیر تازه، قارچ، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها
پیتزا ماشروم

مینی

۱۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فورسیزن

ترکیبی از پیتزا های چوبین، کاپری، سالامی، وجترین
پیتزا فورسیزن

متوسط

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو (متوسط)

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون، ژامبون گوشت، ترکیبی از بهترین پنیر ها، قارچ
پیتزا پالرمو (متوسط)
۳۷,۰۰۰ تومان

پالرمو مرغ و گوشت (متوسط)

خمیر تازه، راسته گوساله استیکی، سینه مرغ مرینیت شده، ترکیبی از بهترین پنیر ها، قارچ، فلفل دلمه ای
پالرمو مرغ و گوشت (متوسط)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چوبین (ایتالیایی)

خمیر تازه، سس مخصوص، ژامبون، پپرونی، ترکیبی از ژامبون مرغ و گوشت، ترکیبی از بهترین پنیر ها، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا چوبین (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری (ایتالیایی)

خمیر تازه، راسته گوساله چرخ شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، ترکیبی از بهترین پنیر ها
پیتزا کاپری (ایتالیایی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (ایتالیایی)

خمیر تازه، ترکیبی از بهترین پنیر ها، فلفل تند، پپرونی، سس تند مخصوص
پیتزا سالامی (ایتالیایی)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر تازه، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون گوشت (ایتالیایی)

خمیر تازه، سس مخصوص، گوشت راسته گوساله، قارچ، زیتون، ترکیبی از بهترین پنیر ها
پیتزا کالزون گوشت (ایتالیایی)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون مرغ (ایتالیایی)

خمیر تازه، سس مخصوص، سینه مرغ مرینیت شده، قارچ، زیتون، ترکیبی از بهترین پنیر ها
پیتزا کالزون مرغ (ایتالیایی)
۳۲,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بشقاب ونیزی

نان، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله سوخاری، ۲ عدد قارچ سوخاری، یک ورق ژامبون، یک ورق پنیر
بشقاب ونیزی
۴۱,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

نان، گوشت راسته گوساله، خامه، شیر، ادویه مخصوص
بیف استراگانف
۳۲,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

نان، فیله مرغ، خامه، شیر، ادویه مخصوص
چیکن استراگانف
۲۴,۰۰۰ تومان

بشقاب گریل (رژیمی)

نان، سینه مرغ گریل شده، سالاد، سیب زمینی
بشقاب گریل (رژیمی)
۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی ذغالی، سس کارلینا، سس رویال، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز
همبرگر
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی ذغالی، سس کارلینا، سس رویال، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز
چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی سس قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو
قارچ برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

زینگر

سس کارلینا، سینه مرغ سوخاری، پنیر چدار، ژامبون، سس رویال
زینگر
۲۵,۰۰۰ تومان

جامبو

سس کارلینا، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، سینه مرغ کبابی، کاهو، پنیر چدار، گوجه، خیارشور
جامبو
۲۸,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی ذغالی، سس کارلینا، سس رویال، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز
دبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس کارلینا، سس رویال، ۲ عدد پنیر چدار، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز
دبل چیز برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

پالرمو برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، دورچین سالاد، سیب زمینی
پالرمو برگر
۴۴,۰۰۰ تومان

برگر kfc

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، دورچین سالاد، سیب زمینی
برگر kfc
۴۰,۰۰۰ تومان

فرانسو برگر

برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، پنیر موزارلا، دورچین سالاد، سیب زمینی
فرانسو برگر
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کالیفرنیا چیکن

سینه مرغ مرینیت شده، پنیر چدار، خیارشور، سس قارچ، گوجه، کاهو
ساندویچ کالیفرنیا چیکن
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ

سینه مرغ مرینیت شده، بادمجان، قارچ، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، کاهو، فلفل دلمه، زیتون
ساندویچ چیکن ویچ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله، سس مخصوص، جعفری، سس قارچ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر چدار، پنیر موزارلا
ساندویچ زبان
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون ۹۰ درصد، سس قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ژامبون ۹۰ درصد، سس قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، قارچ، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، کاهو، سس قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، سس قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

میکس ژامبون تنوری و هات داگ
ساندویچ هات رویال
۳۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

ساندویچ دونر مرغ

ساندویچ دونر مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

دونر مرغ (پرسی)

دونر مرغ (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا گوشت ویژه تنوری

پاستا فتوچینی، راسته گوساله چرخ شده، قارچ، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها، فلفل
پاستا گوشت ویژه تنوری
۳۳,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس مخصوص آلفردو، سبزیجات تازه، قارچ
پاستا چیکن آلفردو
۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو تنوری

پاستا پنه، سینه مرغ، قارچ، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها، سبزیجات تازه، فلفل دلمه
پاستا چیکن آلفردو تنوری
۳۱,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

پاستا پنه، راسته گوساله، سس مخصوص آلفردو، سبزیجات تازه، قارچ
پاستا بیف آلفردو
۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو تنوری

پاستا پنه، راسته گوساله، سس مخصوص، ترکیبی از بهترین پنیر ها، فلفل دلمه
پاستا بیف آلفردو تنوری
۳۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس

چهار تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم
چیکن استریپس
۲۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

فرنچ فرایز

سیب زمینی سرخ شده
فرنچ فرایز
۱۱,۰۰۰ تومان

اسپشیال فرنچ فرایز

سیب زمینی، ژامبون مرغ و گوشت %۹۰، قارچ، پنیر موزارلا، سس کارلینا، سس رویال، زیتون، فلفل دلمه ای
اسپشیال فرنچ فرایز
۲۷,۰۰۰ تومان

فرای ماشروم

۸ تکه قارچ سوخاری شده
فرای ماشروم
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

نان تست کره ای، سینه مرغ کبابی، سس مخصوص سزار، پنیر پارمزان، سرکه بالزامیک، کاهو، زیتون، گوجه چری
سالاد سزار
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار مخصوص چوبین

نان سیر، سینه مرغ کبابی، سس مخصوص سزار، پنیر پارمزان، سرکه بالزامیک، کاهو، زیتون، گوجه چری
سالاد سزار مخصوص چوبین
۲۲,۰۰۰ تومان

بادمجان شکم پر

بادمجان، راسته گوساله چرخ کرده، سس باربیکیو، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
بادمجان شکم پر
۱۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان، سیر، پنیر موزارلا، سبزیجات معطر، کره، سیب زمینی
نان سیر
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی باربیکن

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی باربیکن

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده باربیکن

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده باربیکن

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

کلاسیک

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی آکوافینا

۰.۵ لیتر
آب معدنی آکوافینا
۱,۵۰۰ تومان