جست‌وجو در اسنپ‌فود

پاستا

فتوچینی آلفردو

فتوچینی آلفردو
۲۵,۰۰۰ تومان

پنه آلفردو

پنه آلفردو
۲۷,۰۰۰ تومان

کاربنارا

کاربنارا
۲۴,۰۰۰ تومان

پنه تورینو

پنه تورینو
۲۸,۰۰۰ تومان

مرغ کاری

مرغ کاری
۲۶ تومان

بیف استراگانف

بیف استراگانف
۳۱,۰۰۰ تومان

فتوچینی تالیاتله

فتوچینی تالیاتله
۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

چیکن استراگانف
۲۸,۰۰۰ تومان

پنه سالمون دودی

پنه سالمون دودی
۲۸,۰۰۰ تومان

پنه پستو

پنه پستو
۲۵,۰۰۰ تومان

شف

شف
۲۹,۰۰۰ تومان

استیک

دایان استیک

دایان استیک
۴۶,۰۰۰ تومان

تیبون استیک

تیبون استیک
۵۱,۰۰۰ تومان

اسکالوپ پنه

اسکالوپ پنه
۴۲,۰۰۰ تومان

بشقاب اسرار آمیز ژمیس

بشقاب اسرار آمیز ژمیس
۷۵,۰۰۰ تومان

استیک فلفل

استیک فلفل
۴۸,۰۰۰ تومان

استیک قارچ

استیک قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

لم چاپس

لم چاپس
۵۳,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

شاه میگو سوخاری

شاه میگو سوخاری
۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب دریایی

بشقاب دریایی
۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون
۴۲,۰۰۰ تومان

فیش اند چیپس

فیش اند چیپس
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا کاپری

پیتزا کاپری
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو

پیتزا پستو
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ژمیس

پیتزا مخصوص ژمیس
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سزار

پیتزا سزار
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا هیروییکا

پیتزا هیروییکا
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالوپینو

پیتزا سالوپینو
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بلوبیف

پیتزا بلوبیف
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار پنیر

پیتزا چهار پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک

استیک
۳۸,۰۰۰ تومان

چیکن پیکاتا

چیکن پیکاتا
۳۹,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

بشقاب فیله سوخاری

بشقاب فیله سوخاری
۳۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

گراتن سیب زمینی تنوری

گراتن سیب زمینی تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

بشقاب قارچ

بشقاب قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ

سوپ قارچ
۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد آنتراکت

سالاد آنتراکت
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل شد

سالاد سزار با مرغ گریل شد
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد استیک

سالاد استیک
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

سالاد سزار با فیله سوخاری
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سالاد سبز
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

بلو کوکتل

بلو کوکتل
۱۲,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی
۱۲,۰۰۰ تومان

آیلند

آیلند
۱۵,۰۰۰ تومان

موهیتو توت فرنگی

موهیتو توت فرنگی
۱۲,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۱۲,۰۰۰ تومان