جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیراشکی پیتزا

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، کوکتل ۵۵% ۱۲۰ گرمی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیراشکی پیتزا
۴۸,۰۰۰ تومان

پیراشکی هات داگ

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، هات داگ ۷۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر
پیراشکی هات داگ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی ویژه

یک عدد کوکتل ۵۵% ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک هندی ویژه
۵۹,۰۰۰ تومان

پیراشکی مرغ و قارچ

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، ۱۲۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، ادویه مخصوص، پنیر پیتزا
پیراشکی مرغ و قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب سیب زمینی و چیکن

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۲۰۰ گرم شنیسل مرغ سرخ کرده، قارچ، پنیر
بشقاب سیب زمینی و چیکن
۹۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سیب زمینی و هات داگ

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، کوکتل ۷۰% ۲۲۵ گرمی، قارچ، پنیر
بشقاب سیب زمینی و هات داگ
۹۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سیب زمینی و ژامبون

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر
بشقاب سیب زمینی و ژامبون
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر، قارچ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
دوبل چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، ۲۰۰ گرم شنیسل مرغ سرخ کرده، ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، سس مخصوص، پنیر، قارچ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
همبرگر کلاسیک
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ حجیم

ساندویچ هات ویچ

۲عدد هات داگ ۲۰۰گرمی، ۱۰۰ گرم ژامبون، قارچ و پنیر فراوان، مخلفات، دو عدد نان باگت
ساندویچ هات ویچ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گلدن ویچ

۳ عدد استیک ۷۰درصد، ۲۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم ژامبون، قارچ و پنیر، مخلفات، ۲ عدد نان باگت
ساندویچ گلدن ویچ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالک ویچ

۲ عدد هات داگ، ۲۰۰ گرم جوجه، ۱۰۰ گرم ژامبون، قارچ و پنیر، مخلفات، ۲ عدد نان باگت بزرگ
ساندویچ هالک ویچ
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا ویچ

۴۰۰ گرم خوراک هندی، ۲ عدد استیک گوشت، ۱ عدد هات داگ ۲۰۰ گرمی، ۱۰۰ گرم ژامبون، قارچ و پنیر، مخلفات، ۲ عدد نان باگت بزرگ
ساندویچ هیولا ویچ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تاپ ویچ

۴۰۰ گرم خوراک هندی، ۲۰۰ گرم جوجه، ۱ عدد استیک گوشت، قارچ و پنیر، مخلفات، ۲ عدد نان باگت
ساندویچ تاپ ویچ
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ انرژی پلاس

۱۰۰ گرم گوشت زبان، ۲۰۰ گرم جوجه، ۲ عدد استیک گوشت، ۱۰۰ گرم ژامبون، قارچ و پنیر، مخلفات، ۲ عدد نان باگت بزرگ
ساندویچ انرژی پلاس
۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری

ساندویچ نیم متری بیگ نایس

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، ۳۰۰ گرم جوجه کباب، ۴ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر، قارچ، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت ۶۰ سا...
ساندویچ نیم متری بیگ نایس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری دراگون

۲عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، هات داگ ۷۰% ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شنیسل مرغ سرخ کرده، ۴ورق ژامبون ۷۰%، پنیر، قارچ، سیب زمینی سرخ کرده خل...
ساندویچ نیم متری دراگون
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ هالک

یک عدد هات داگ ۷۰% ۲۲۰ گرمی، ۱۵۰ گرم شنیسل مرغ سرخ کرده، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲عدد نا...
ساندویچ هالک
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات استیک

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، هات داگ ۷۰% ۲۲۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲عدد نان ب...
ساندویچ هات استیک
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تورینو

یک عدد هات داگ ۵۵% ۲۲۰ گرمی، ۵ ورق ژامبون گوشت ، قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲عددنان باگ...
ساندویچ هات داگ تورینو
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کاپونا

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۵ گرمی، یک عدد هات داگ ۷۰%، ۱۰۰ گرم شنیسل مرغ سرخ کرده، ۲ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، سس رمولاد، گوجه...
ساندویچ کاپونا
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر خوراک

یک عدد هات داگ ۷۰% ۲۲۰ گرمی،۲۰۰گرم خوراک هندی، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲عدد نان باگت
ساندویچ سوپر خوراک
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات هندی

۲۰۰ گرم خوراک هندی، ۵ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲عدد نان باگت
ساندویچ هات هندی
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ امپراطور

۱۰۰ گرم گوساله ریش ریش شده، ۱۵۰ گرم شنیسل مرغ سرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ امپراطور
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه ویژه

۲۰۰ گرم شنسیل مرغ سرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جوجه ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۷۰% ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی ویژه

یک عدد کوکتل ۵۵% ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک هندی ویژه
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۵۰ گرم سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۵۵% ۲۲۰ گرمی،۲ورق ژامبون گوشت . قارچ، پنیر. سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

یک عدد هات داگ ۵۵% ۲۲۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون پلاس

۴۵۰گرم ژامبون ۸۰درصد به علاوه خلال سیب زمینی و کاهو و گوجه و خیار شور و نان باگت
ساندویچ ژامبون پلاس
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسموکی (سرد)

ژامبون اسموکی ۸۰% ۱۵۰ گرمی، سیب زمینی خلالی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ اسموکی (سرد)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک ۱۵۰ گرمی، سیب زمینی خلالی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل مخلوط (سرد)

ژامبون گوشت ۷۰% ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم کالباس خشک، سیب زمینی خلالی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ دوبل مخلوط (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

پیراشکی

پیراشکی رست بیف

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، ادویه مخصوص، پنیر پیتزا
پیراشکی رست بیف
۷۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی گوشت چرخ کرده

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، ادویه مخصوص، پنیر پیتزا
پیراشکی گوشت چرخ کرده
۶۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی مرغ و قارچ

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، ۱۲۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، ادویه مخصوص، پنیر پیتزا
پیراشکی مرغ و قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

پیراشکی پیتزا

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، کوکتل ۵۵% ۱۲۰ گرمی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیراشکی پیتزا
۴۸,۰۰۰ تومان

پیراشکی هات داگ

۱۵۰ گرم خمیر پیراشکی، هات داگ ۷۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر
پیراشکی هات داگ
۵۰,۰۰۰ تومان

پیراشکی رست بیف (مینی)

۷۵ گرم خمیر پیراشکی، ۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، ادویه مخصوص
پیراشکی رست بیف (مینی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیراشکی مرغ و قارچ (مینی)

۷۵ گرم خمیر پیراشکی، ۶۰ گرم سینه مرغ، قارچ، ادویه مخصوص
پیراشکی مرغ و قارچ (مینی)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد پاستا (یک نفره)

۳۵۰ گرمی، ماکارونی فرمی، ژامبون گوشت ۷۰%، فلفل دلمه ای، سس مایونز
سالاد پاستا (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر (دو نفره)

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ و پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر (دو نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر (یک نفره)

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده قارچ و پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر (یک نفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)

۳۰۰ گرمی
سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس خردل

سس خردل
۶,۰۰۰ تومان

سس هزار جزیره

سس هزار جزیره
۵,۰۰۰ تومان

سس کچاب پرورده

سس خانگی ۱۰۰ گرمی
سس کچاب پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس خانگی ۱۰۰ گرمی
سس سیر
۴,۰۰۰ تومان

سس سالسا مکزیکی

سس خانگی ۱۰۰ گرمی
سس سالسا مکزیکی
۵,۰۰۰ تومان

سس رمولاد (فرانسوی)

سس خانگی ۱۰۰ گرمی
سس رمولاد (فرانسوی)
۵,۰۰۰ تومان

سس مایونز (یک نفره)

سس مایونز (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاب (یک نفره)

سس کچاب (یک نفره)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان