جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کافه رستوران امیر

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۲۳۰ گرم برگ گوسفندی، ۲۵۰ گرم کباب لقمه گوسفندی، ۳۵۰ گرم ایرانی
چلو کباب سلطانی
۱۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مجلسی

۲۸۰ گرم برگ گوسفندی، ۳۵۰ گرم ایرانی
چلو کباب برگ مجلسی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۲۳۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه کباب نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه ممتاز
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

۲ سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

۲۸۰ گرم ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ران
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه

۲۸۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب سینه
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۸۴,۰۰۰ تومان

دیس مخصوص کباب

۲۸۰ گرم کباب برگ گوسفندی، ۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم فیله جوجه کباب، ۳ پرس برنج ایرانی
دیس مخصوص کباب
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک ماهیچه

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک ماهیچه
۱۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، خیار شور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک مرغ (ران)
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۴۰۰ گرم مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، خیار شور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک مرغ (سینه)
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۲۳۰ گرم کباب برگ گوسفندی، ۲۵۰ گرم کباب لقمه گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب سلطانی
۱۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مجلسی

۲۸۰ گرم برگ گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب برگ مجلسی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۲۳۰ گرم کباب برگ گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه کباب نگینی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز جعفری، لیمو ترش، سبزیجات میکس
خوراک کباب نگین دار
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز

۲۵۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب لقمه ممتاز
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

۲ سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب بره

۲۵۰ گرم فیله بره، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک فیله کباب بره
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۵۰ گرم جوجه کباب، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب بختیاری
۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۲۵۰ گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک کباب ترش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

۳۵۰ گرم فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک جوجه کباب فیله
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

۲۸۰ گرم سینه مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک جوجه کباب سینه
۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

۲۸۰ گرم ران مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک جوجه کباب ران
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۲۸۰ گرم جوجه کباب مزه دار شده با رب انار، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات میکس
خوراک جوجه کباب ترش
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کنجدی

۸ عدد بال مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک بال کنجدی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۹۰۰ گرم جوجه (ران، سینه، فیله، بال، کتف)، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، زیتون، پیاز و جعفری، لیمو ترش، سبزیجات
خوراک جوجه کباب با استخوان
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی

خوراک جوجه کباب فسنجانی
۶۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز عشایری

خوراک جوجه کباب ممتاز عشایری
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا اسپیشیال

۷۰ گرم استیک گوشت طعم دار شده با سس مخصوص، ۷۰ گرم استیک مرغ طعم دار شده به همراه سس مخصوص، قارچ، پنیر
پیتزا اسپیشیال
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک پنیر

۱۲۰ فیله گوساله گریل شده، قارچ، پنیر
پیتزا استیک پنیر
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا والنات

فیله مرغ، قارچ، گردو، سس پستو
پیتزا والنات
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو

۱۵۰ فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن پستو
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مارینارا
پیتزا چیکن
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو

فیله مرغ، قارچ، سس باربیکیو
پیتزا چیکن باربیکیو
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

۸۰ گرم پپرونی، ۸۰ گرم سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تند
پیتزا نیویورک
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

۱۵۰ گرم پپرونی، قارچ، سس تند
پیتزا پپرونی
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

بروکلی، گل کلم، مارچوبه، میکس سبزیجات تازه
پیتزا سبزیجات
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ماشروم برگر

۲۰۰ راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص
ماشروم برگر
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز استیک

۲۰۰ گرم راسته گوساله اسلایس شده، قارچ، پنیر گودا، پنیر بلوچیز
ساندویچ چیز استیک
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ پستو

۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، سس پستو
ساندویچ مرغ پستو
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات

فلفل دلمه ای رنگی بخار پز شده، قارچ بخار پز شده، کدو بخار پز شده، کلم بروکلی بخار پز شده، هویج بخار پز شده، گل کلم بخار پز شده، سس...
ساندویچ سبزیجات
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با پنیر ماسکارپونه

۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر ماسکارپونه
ساندویچ مرغ با پنیر ماسکارپونه
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ کاری

۲۰۰ گرم فیله مرغ، سبزیجات، سس تند کاری
ساندویچ مرغ کاری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله مرغ کاهو، سس تار تار
ساندویچ فیله سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه با گوشت

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی اسلایس شده، قارچ، سس آلفردو، پنه
پاستا پنه با گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

۱۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنه
پاستا پنه آلفردو
۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه پستو

۱۵۰ فیله مرغ، ریحان، سس پستو، پنه
پاستا پنه پستو
۵۲,۰۰۰ تومان

اسپاگتی بلونز

۱۵۰ گرم گوشت، قارچ، سس بلونز، اسپاگتی
اسپاگتی بلونز
۵۸,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

استیک سالمون

۲۸۰ گرم ماهی سالمون نروژی گریل شده، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروکلی، گل کلم
استیک سالمون
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شاه میگو

۵ تکه میگو گریل شده، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروکلی، گل کلم
شاه میگو
۲۲۰,۰۰۰ تومان

میگو پفکی

۷ تکه میگو سرخ شده، خمیر ونیا، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروکلی، گل کلم
میگو پفکی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

میگو کبابی

۷ تکه میگو کبابی شده، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروکلی، گل کلم
میگو کبابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

شنیسل ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم ماهی قزل الا شنیسل با آرد سوخاری، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروکلی، ...
شنیسل ماهی قزل آلا
۵۸,۰۰۰ تومان

فیش اند چیپس (ماهی شیر)

۲۸۰ گرم ماهی شیر اسلایس شده (۷ تکه)، خمیر ونیا، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بر...
فیش اند چیپس (ماهی شیر)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

استیک ماهی شیر

۲۸۰ گرم ماهی شیر گریل شده، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروکلی، گل کلم
استیک ماهی شیر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

شنیسل تیلاپیا

۳۵۰ گرم ماهی تیلاپیا شنسیل شده با آرد سوخاری، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ گریل شده، بروک...
شنیسل تیلاپیا
۶۵,۰۰۰ تومان

ماهی ترش کبابی (قزل آلا)

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی شده، طعم دار شده با رب انار، گردو و سبزیجات معطر تازه، برنج تند، بی بی کورن، مارچوبه، سبزیجات میکس، سیب...
ماهی ترش کبابی (قزل آلا)
۵۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۱۵۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۵۰۰ گرم گوشت ماهیچه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه
۱۵۹,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۵۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۵۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

زرشک پلو
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

فیله استیک

۳۰۰ گرم فیله گوساله گریل شده ی طعم دار شده با سس مخصوص، سبزیجات میکس، پنیر پارمسان، بی بی کورن، مارچوبه، گل کلم، کلم بروکلی، کاهو ...
فیله استیک
۱۴۵,۰۰۰ تومان

فیله مینیون

۳۰۰ گرم فیله گوساله گریل شده ی طعم دار شده با سس مخصوص (۳ تکه)، سبزیجات میکس، پنیر پارمسان، بی بی کورن، مارچوبه، گل کلم، کلم بروکل...
فیله مینیون
۱۹۹,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۴۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده ی طعم دار شده، سبزیجات میکس، پنیر پارمسان، بی بی کورن، مارچوبه، گل کلم، کلم بروکلی، کاهو فرانسه، سس قارچ...
استیک مرغ
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک زبان

۲۸۰ گرم زبان گوساله، سبزیجات میکس، پنیر پارمسان، بی بی کورن، مارچوبه، گل کلم، کلم بروکلی، کاهو فرانسه، سس قارچ، پوره سیب زمینی
خوراک زبان
۶۸,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ بلژیکی

۴۰۰ گرم سینه مرغ شنیسل شده با آرد سوخاری، نیمرو، سبزیجات میکس، پنیر پارمسان، بی بی کورن، مارچوبه، گل کلم، کلم بروکلی، کاهو فرانسه،...
شنیسل مرغ بلژیکی
۷۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۷ تکه فیله جوجه، خمیر مخصوص چینی، سس تارتار، برنج تند، سیب زمینی سرخ شده
جوجه چینی
۸۳,۰۰۰ تومان

فیله کباب مخصوص

۱۵۰ گرم گوشت فیله گوساله رول شده به همراه سبزیجات و قارچ، فلفل دلمه، ۱۵۰ گرم فیله مرغ رل شده با سبزیجات و قارچ و فلفل دلمه، سبزیجا...
فیله کباب مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

فلفل دلمه رنگی بخار پز شده، قارچ بخار پز شده، کدو بخار پز شده، بروکلی بخار پز شده، کاهو پیچ بخار پز شده، کاهو فرانسه بخار پز شده، ...
بشقاب سبزیجات
۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

چیکن استریپس
۶۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ قرمز، جو، اب مرغ
سوپ جو
۲۲,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی

۵ تکه پنیر هالومی، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات میکس، پنیر پارمسان
پنیر کبابی
۳۰,۰۰۰ تومان

بروسکتا

نان بروسکتا، سس سیر، گوجه
بروسکتا
۳۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سس سیر، آویشن
نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری با سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ سوخاری
قارچ سوخاری با سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

میگو با سیب زمینی

۵ تکه میگو با سس کره و لیمو، سیب زمینی
میگو با سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۳۰۰ گرم
ماست موسیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ماست خامه ای

۳۰۰ گرم
ماست خامه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۳۰۰ گرم
ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

۲۷۰ گرم
بورانی اسفناج
۲۰,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

۲۷۰ گرم
بورانی بادمجان
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۳۰۰ گرم
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون

۳۰۰ گرم
زیتون
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی مخصوص
ترشی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با فیله سوخاری

۴۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، پنیر، پنیر پارمسان، نان سیر
سالاد سزار با فیله سوخاری

لارج

۷۵,۰۰۰ تومان

مینی

۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، مغز گردو، خیار، گوجه چیلی، جوانه ماش، بی بی کورن، پنیر فتا، پنیر پارمسان، سس روغن زیتون، سس بالزامیک
سالاد مخصوص

لارج

۴۲,۰۰۰ تومان

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، پنیر هالومی، گوجه چیلی، نان سیر تست شده، سس سزار
سالاد سزار

لارج

۵۶,۰۰۰ تومان

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد بامبو

۱۵۰ فیله مرغ، کاهو، گوجه چیلی، بیبی کورن، مغز گردو، سس خردل
سالاد بامبو

لارج

۴۸,۰۰۰ تومان

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد چاینیز

۱۵۰ فیله مرغ گریل شده، کاهو، جوانه ماش، هویج، فلفل دلمه ای، کنجد، سس کره بادام زمینی
سالاد چاینیز

لارج

۵۰,۰۰۰ تومان

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

گوجه چیلی، زیتون سیاه، خیار، پنیر، پیاز یونانی، فلفل دلمه ای، سس آورکانو
سالاد یونانی

لارج

۴۳,۰۰۰ تومان

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، جوانه ماش، نخود فرنگی، ذرت، هویج، پنیر پارمزان، سس فرانسوی
سالاد فصل (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی طبیعی

Buch (ضدکرونا)

دارای ویتامین های( B۱,B۶,B۳,B۱۲,C,E) انرژی زا با گاز طبیعی تقویت ایمنی بدن(ضد کرونا)
Buch (ضدکرونا)
۳۵,۰۰۰ تومان

شربت خیار سکنجبین

شربت خیار سکنجبین
۱۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی

تخم شربتی
۱۰,۰۰۰ تومان

شربت خاکشیر

شربت خاکشیر
۱۰,۰۰۰ تومان

شربت گلاب بیدمشک

شربت گلاب بیدمشک
۱۲,۰۰۰ تومان

موهیتو

نعناع، لیمو، عسل
موهیتو
۲۴,۰۰۰ تومان

گرین دایت

کرفس، پرتقال، هویج
گرین دایت
۲۲,۰۰۰ تومان

پرانا

توت فرنگی، آناناس، هلو، لیمو
پرانا
۲۸,۰۰۰ تومان

ردبری

هندوانه، توت فرنگی
ردبری
۲۹,۰۰۰ تومان

اسلیم جوس

لیمو، کرفس، پرتقال
اسلیم جوس
۲۲,۰۰۰ تومان

منگوبری

توت فرنگی، انبه
منگوبری
۳۴,۰۰۰ تومان

پینا کولادا

آناناس، نارگیل، لیمو
پینا کولادا
۳۲,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

طبیعی
آب پرتقال
۲۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

طبیعی
آب انبه
۳۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار

شامپاین بدون الکل
آبمیوه گازدار
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه کوچک
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۹,۹۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۶۰۰ سی سی
دوغ محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر
۸,۵۰۰ تومان

باواریا

۳۰۰ میلی لیتر
باواریا
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۲,۳۰۰ تومان