جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه

صبحانه ایرانی

کره، مربا، پنیر، خامه، عسل، نان
صبحانه ایرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

صبحانه انگلیسی

سوسیس، کالباس، قارچ، لوبیا، نان
صبحانه انگلیسی
۲۰,۰۰۰ تومان

کیک

پن کیک

پن کیک
۱۴,۰۰۰ تومان

کیک روز

کیک روز
۷,۰۰۰ تومان

کیک شکلات داغ

کیک شکلات داغ
۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب انار

۳۰۰ میلی لیتر
آب انار
۹,۰۰۰ تومان

آب انبه

۳۰۰ میلی لیتر
آب انبه
۱۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۳۰۰ میلی لیتر
آب طالبی
۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

۳۰۰ میلی لیتر
آب سیب
۹,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۳۰۰ میلی لیتر
آب هندوانه
۸,۰۰۰ تومان

آب هندوانه سیب

۳۰۰ میلی لیتر
آب هندوانه سیب
۹,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۰۰ میلی لیتر
موهیتو
۸,۰۰۰ تومان

موهیتو طالبی

۳۰۰ میلی لیتر
موهیتو طالبی
۱۰,۰۰۰ تومان

رد موهیتو

۳۰۰ میلی لیتر
رد موهیتو
۱۰,۰۰۰ تومان

بلو موهیتو

۳۰۰ میلی لیتر
بلو موهیتو
۱۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه استوایی

۳۰۰ میلی لیتر
آبمیوه استوایی
۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد
۸,۰۰۰ تومان

آب انگور

۳۰۰ میلی لیتر
آب انگور
۹,۰۰۰ تومان

اورنجینو

۳۰۰ میلی لیتر
اورنجینو
۹,۰۰۰ تومان

شیر موز

۳۰۰ میلی لیتر
شیر موز
۱۰,۰۰۰ تومان

چند میوه

۳۰۰ میلی لیتر
چند میوه
۱۲,۰۰۰ تومان

آب کرفس سیب

۳۰۰ میلی لیتر
آب کرفس سیب
۹,۰۰۰ تومان

میکس ملس

۳۰۰ میلی لیتر
میکس ملس
۱۲,۰۰۰ تومان

گریپ فروت میکس

۳۰۰ میلی لیتر
گریپ فروت میکس
۹,۰۰۰ تومان

پانچ خانواده

آبمیوه های فصل، ۳۰۰ میلی لیتر
پانچ خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

شیک و گلاسه

شیک کیت کت

۳۵۰ میلی لیتر
شیک کیت کت
۱۴,۰۰۰ تومان

شیک دارچین

۳۵۰ میلی لیتر
شیک دارچین
۱۴,۰۰۰ تومان

شیک کیندر

۳۵۰ میلی لیتر
شیک کیندر
۱۴,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر
شیک توت فرنگی
۱۳,۰۰۰ تومان

شیک پرتقال

۳۵۰ میلی لیتر
شیک پرتقال
۱۳,۰۰۰ تومان

شیک انار

۳۵۰ میلی لیتر
شیک انار
۱۴,۰۰۰ تومان

شیک هلو

۳۵۰ میلی لیتر
شیک هلو
۱۳,۰۰۰ تومان

شیک آناناس

۳۵۰ میلی لیتر
شیک آناناس
۱۳,۰۰۰ تومان

شیک نسکافه

۳۵۰ میلی لیتر
شیک نسکافه
۱۲,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا بادام زمینی

۳۵۰ میلی لیتر
شیک نوتلا بادام زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا موز

۳۵۰ میلی لیتر
شیک نوتلا موز
۱۷,۰۰۰ تومان

شیک شکلات

۳۵۰ میلی لیتر
شیک شکلات
۱۲,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا وانیل

۳۵۰ میلی لیتر
شیک نوتلا وانیل
۱۶,۰۰۰ تومان

شیک شاتوت

۳۵۰ میلی لیتر
شیک شاتوت
۱۲,۰۰۰ تومان

شیک شاتوت آلبالو

۳۵۰ میلی لیتر
شیک شاتوت آلبالو
۱۵,۰۰۰ تومان

شیک هندوانه

۳۵۰ میلی لیتر
شیک هندوانه
۱۵,۰۰۰ تومان

شیک خرما کنجد

۳۵۰ میلی لیتر
شیک خرما کنجد
۱۳,۰۰۰ تومان

شیک بیسکوییت

۳۵۰ میلی لیتر
شیک بیسکوییت
۱۳,۰۰۰ تومان

شیک کیوی

۳۵۰ میلی لیتر
شیک کیوی
۱۲,۰۰۰ تومان

شیک انبه

۳۵۰ میلی لیتر
شیک انبه
۱۴,۰۰۰ تومان

گلاسه مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر
گلاسه مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

کافه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر
کافه گلاسه
۱۰,۰۰۰ تومان

شوکو گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر
شوکو گلاسه
۱۰,۰۰۰ تومان

قهوه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر
قهوه گلاسه
۱۰,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۳۵۰ میلی لیتر
انبه گلاسه
۱۲,۰۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی ویژه

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

اسموتی ترش

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی ترش
۱۶,۰۰۰ تومان

اسموتی مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

اسموتی آیس نعنا

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی آیس نعنا
۸,۰۰۰ تومان

اسموتی شلیل

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی شلیل
۱۲,۰۰۰ تومان

اسموتی هلو انبه

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی هلو انبه
۸,۰۰۰ تومان

اسموتی وانیل

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی وانیل
۸,۰۰۰ تومان

اسموتی هندوانه

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی هندوانه
۸,۰۰۰ تومان

اسموتی طالبی

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی طالبی
۸,۰۰۰ تومان

اسموتی آناناس

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی آناناس
۹,۰۰۰ تومان

اسموتی هلو

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی هلو
۸,۰۰۰ تومان

اسموتی موز

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی موز
۹,۰۰۰ تومان

اسموتی پرتقال

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی پرتقال
۹,۰۰۰ تومان

اسموتی انار

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی انار
۹,۰۰۰ تومان

اسموتی توت فرنگی

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی توت فرنگی
۹,۰۰۰ تومان

اسموتی شاتوت آلبالو

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی شاتوت آلبالو
۱۱,۰۰۰ تومان

اسموتی شاتوت لیمو

۳۵۰ میلی لیتر
اسموتی شاتوت لیمو
۱۱,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

شیک مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر
شیک مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

شیک تریبال

۳۵۰ میلی لیتر
شیک تریبال
۱۶,۰۰۰ تومان

فراپه مخصوص

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

فراپه میکس

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه میکس
۱۶,۰۰۰ تومان

گلاسه ویژه

۳۵۰ میلی لیتر
گلاسه ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

گلاسه رنگارنگ

۳۵۰ میلی لیتر
گلاسه رنگارنگ
۱۶,۰۰۰ تومان

فراپه های خنک

فراپه آناناس

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه آناناس
۹,۰۰۰ تومان

فراپه موز

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه موز
۹,۰۰۰ تومان

فراپه هندوانه

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه هندوانه
۹,۰۰۰ تومان

فراپه طالبی انبه

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه طالبی انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

فراپه پرتقال

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه پرتقال
۱۲,۰۰۰ تومان

فراپه گریپ فروت

۳۵۰ میلی لیتر
فراپه گریپ فروت
۹,۰۰۰ تومان

کافه فراپه

۳۵۰ میلی لیتر
کافه فراپه
۹,۰۰۰ تومان

میوه و بستنی

ظرف مخصوص چهار نفره

ظرف مخصوص چهار نفره
۲۲,۰۰۰ تومان

کوه بستنی

کوه بستنی
۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب میوه

بشقاب میوه
۱۳,۰۰۰ تومان

ظرف میوه بستنی آسیایی

ظرف میوه بستنی آسیایی
۱۷,۰۰۰ تومان

سیخ میوه

سیخ میوه
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

تست ژامبون

تست ژامبون
۱۲,۰۰۰ تومان

تست مرغ

تست مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

تست گوشت

تست گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

بورک سوسیس

بورک سوسیس
۱۲,۰۰۰ تومان

بورک مرغ

بورک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

بورک گوشت

بورک گوشت
۱۸,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۲۰,۰۰۰ تومان

هات چیپس

هات چیپس
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه (تک نفره)

سیب زمینی ویژه (تک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو
۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا ایتالیانو

پاستا ایتالیانو
۱۷,۰۰۰ تومان

پاستا گریس

پاستا گریس
۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا پیزایولا

پاستا پیزایولا
۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا گرین

پاستا گرین
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان