جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ سوخاری سه تکه

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

معمولی

۸۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۹۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۴۷,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نف...
چیکن استریپس
۱۴۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۳۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

معمولی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۳۲,۰۰۰ تومان

همبرگر سینگل (۱۵۰ گرمی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر سینگل (150 گرمی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا دبل استاف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ تفت داده شده، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، ۸ تکه سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا دبل استاف ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری رول شده با مواد میانی ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، زیتو...
پیتزا کالزونه ایتالیایی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، گوشت چرخ ش...
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۳۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی
۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص پستو، سس یک نفره
پیتزا پستو ایتالیایی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا تاکو ایتالیایی
۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا پیراشکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۵۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پیراشکی آمریکایی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۸۰ گرم گوشت ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف آمریکایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیت...
پیتزا مخلوط آمریکایی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ ورق پنیر گودا، قارچ، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ ورق پنیر گودا، سس یک نفره
پیتزا پنیر آمریکایی
۱۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر پلاس

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳ تکه بال سوخاری، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
برگر پلاس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

معمولی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۳۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس اسپایسی، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
اسپایسی برگر

معمولی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر سینگل (۱۵۰ گرمی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر سینگل (150 گرمی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل (۳۰۰ گرمی)

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر دوبل (300 گرمی)
۱۵۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل (۱۵۰ گرمی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر سینگل (150 گرمی)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل (۲۸۰ گرمی)

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر دوبل (280 گرمی)
۱۶۶,۰۰۰ تومان

برگر هات لاورز

۱۵۰ گرم برگر گوشت ۳ ورق ژامبون پپرونی، پنیر گودا، سس تند سانتافه، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک، سس تند
برگر هات لاورز
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۰۰ تا ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

معمولی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

با پنیر

۱۲۴,۰۰۰ تومان

برگر فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان مک
برگر فیله سوخاری

نرمال

۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر فیله سوخاری با پنیر

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، پنیر گودا، نان مک
برگر فیله سوخاری با پنیر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

برگر فیله مرغ کبابی

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
برگر فیله مرغ کبابی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

برگر سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ژامبون بوقلمون، پنیر گودا، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان مک
برگر سوپریم
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

معمولی

۸۶,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۵ تکه فیله مرغ گریل شده، ۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

۱۵۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ رست چیکن
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

۴ ورق ژامبون مرغ، سس مرغی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری بوقلمون

۴ ورق ژامبون بوقلمون، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری بوقلمون
۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

۴ ورق ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۸۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۱۴۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۴۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۳۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۳ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نف...
چیکن استریپس
۱۴۷,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ عدد مرغ سوخاری، ۲ عدد فیله استریپس، ۲ عدد پیاز حلقه ای، ۲ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ، ۲ عدد نان بروتچن، ۲ پرس سیب زمینی سرخ...
سبد سوخاری
۲۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (اضافه)

یک عدد مرغ سوخاری، نوع مرغ سوخاری به انتخاب شما، دورچین: ۳۰ تا ۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
مرغ سوخاری (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اضافه)

یک عدد فیله مرغ سوخاری، دورچین: ۳۰ تا ۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
فیله استریپس (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای کودک

هپی میل فان برگر (غذای کودک)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره، نوشابه قوطی ۳۰۰ م...
هپی میل فان برگر (غذای کودک)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

هپی میل ران مرغ (غذای کودک)

یک عدد ران مرغ سوخاری، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل ران مرغ (غذای کودک)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

هپی میل استریپس (غذای کودک)

۲ عدد فیله استریپس، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل استریپس (غذای کودک)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

هپی میل لقمه (غذای کودک)

۶ عدد فیله استریپس کوچک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل لقمه (غذای کودک)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

هپی میل ناگت مرغ (غذای کودک)

۶ عدد ناگت مرغ ستاره ای، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی ۳۰۰ میلی لیتر، جایزه کودک
هپی میل ناگت مرغ (غذای کودک)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لازانیا

۳ ورق لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
لازانیا
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ناگت میگو

۶ عدد میگو سوخاری
ناگت میگو
۸۸,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۶۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۳,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ عدد بال سوخاری
بال سوخاری
۸۷,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ عدد فیله مرغ سوخاری
لقمه سوخاری
۸۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ عدد پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سیر، کره، جعفری
نان سیر
۸۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد شف (دو نفره)

کاهو، فیله مرغ طعم دار شده، تخم کتان، بی بی کورن، نودل، زیتون، کاپاریس، پنیر لیقوان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص شف
سالاد شف (دو نفره)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون سیاه، سس سزار، نان تست
سالاد سزار (دو نفره)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، ذرت، نخود فرنگی، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد فصل
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۷,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سینی پیرکس (اضافه)

یک عدد سینی پیرکس جهت سرو غذا
سینی پیرکس (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

پنیر ورقه ای
پنیر (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

نان کوچک (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان کوچک (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نان بزرگ (اضافه)

یک عدد نان برگر
نان بزرگ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

یک عدد سس یک نفره
سس (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس سوخاری (اضافه)

سس سوخاری (یک نفره)
سس سوخاری (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس تارتار (اضافه)

سس تارتار (یک نفره)
سس تارتار (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار (اضافه)

سس سزار ترکیب بالزامیک و پنیر پارمسان (یک نفره)
سس سالاد سزار (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد شف (اضافه)

سس شف ترکیب روغن زیتون و سبزیجات (یک نفره)
سس سالاد شف (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۳,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

هلو

۱۵,۹۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

بلوبری

۱۷,۵۰۰ تومان

کاکتوس

۱۷,۵۰۰ تومان

موهیتو

۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان