جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

خانه کنتاکی (چهارباغ بالا)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۷۶,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

اسپایسی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

ساده

۸۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰ تا ۱۳۰ گرم برگر مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

۱۵۰ گرم گوشت استیک گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ استیک گوشت

ساده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۳۲,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نف...
چیکن استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا کالزونه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی کالزونه ۳۰ سانتی متری رول شده با مواد میانی ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا...
پیتزا کالزونه ایتالیایی
ناموجود

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۲۰۰ گرم گوشت استیک، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، کنجد، سس یک نفره
پیتزا استیک ایتالیایی
ناموجود

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
ناموجود

پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۳۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی
ناموجود

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی ایتالیایی
ناموجود

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
ناموجود

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفره
 پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی
ناموجود

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی
ناموجود

پیتزا پستو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص پستو، سس یک نفره
پیتزا پستو ایتالیایی
ناموجود

پیتزا تاکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا تاکو ایتالیایی
ناموجود

پیتزا آمریکایی

پیتزا پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی پنجره ای ۲۴*۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پنجره ای آمریکایی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون سالامی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیت...
پیتزا مخلوط آمریکایی
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۵۰ گرم گوشت اسلایس شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا فیلادلفیا استیک آمریکایی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیراشکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۵۰ گرم مرغ تفت داده شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا پیراشکی آمریکایی
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ ورق پنیر گودا، سس یک نفره
پیتزا پنیر آمریکایی
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، پنیر پیتزا، ۴ ورق پنیر گودا، قارچ، سس یک نفره
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، گوجه نگینی، پنیر پیتزا، سس یک نفر
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

ساده

۸۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس اسپایسی، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
اسپایسی برگر

ساده

۸۸,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۰۰ تا ۱۳۰ گرم برگر مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک، سس یک نفره
چیکن برگر

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۹۲,۰۰۰ تومان

همبرگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر سینگل
۸۲,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، برگر گوشت گوساله، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، گوجه، نان مک، سس یک نفره
همبرگر دوبل
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر گودا، خیارشور، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
چیز برگر سینگل
۸۹,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
گریل چیکن برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر با پنیر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان مک، سس یک نفره
گریل چیکن برگر با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

هات لاورز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳ ورق ژامبون پپرونی، پنیر گودا، سس تند سانتافه، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک، سس تند
هات لاورز برگر
۱۰۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک گوشت

۱۵۰ گرم گوشت استیک گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ استیک گوشت

ساده

۱۲۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ

ساده

۷۶,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان برگر
ساندویچ فیله سوخاری

نرمال

۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری با پنیر

۱۲۰ گرم فیله سوخاری، پنیر، گوجه، کاهو، سس مرغی، نان برگر
ساندویچ فیله سوخاری با پنیر
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری اسپایسی، ژامبون بوقلمون، پنیر گودا، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان گرد
ساندویچ سوپریم
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری بوقلمون

۴ ورق ژامبون بوقلمون، سس مرغی، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری بوقلمون
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

۴ ورق ژامبون مرغ، پنیر، سس مرغی، قارچ، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

۴ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فاهیتا

۱۴۰ گرم مرغ تکه ای تفت شده، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجد دار
ساندویچ چیکن فاهیتا
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، کاهو، گوجه، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف
ناموجود

ساندویچ کراکف پنیری

۲۰۰ گرم سوسیس کراکف، پیاز و جعفری، گوجه، خیاشور، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ کراکف پنیری
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت کنجد دار، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

اسلایدر

اسلایدر میکس

۳ عدد مینی برگر، ۲ عدد مینی برگر گوشت با مواد گوشت، قارچ، پنیر گودا، ژامبون، نان مک و یک عدد مینی برگر مرغ با مواد مرغ سوخاری، ژام...
اسلایدر میکس
۱۳۷,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

۲ عدد مینی برگر، مرغ سوخاری، مرغ کبابی، ژامبون، پنیر، نان مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده
اسلایدر مرغ
۱۰۶,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت

۲ عدد مینی برگر با مواد گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر گودا، ژامبون، نان مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده
اسلایدر گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ عدد مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، ۲ عدد نان بروتچن، سس مخصوص، سس یک نفره
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۹۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس تارتار، سس یک نف...
چیکن استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ عدد مرغ سوخاری، ۲ عدد فیله استریپس، ۲ عدد پیاز حلقه ای، ۲ عدد ناگت میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ
سبد سوخاری
۱۷۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (اضافه)

یک عدد فیله مرغ سوخاری
فیله استریپس (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای کودک

هپی میل ران مرغ

یک عدد ران مرغ سوخاری، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی، جایزه کودک
هپی میل ران مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل ناگت مرغ

۵ عدد ناگت مرغ ستاره ای، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی، جایزه کودک
هپی میل ناگت مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل استریپس

۲ عدد فیله استریپس، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی، جایزه کودک
هپی میل استریپس
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل فان برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره، نوشابه قوطی، جای...
هپی میل فان برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

هپی میل لقمه

۶ تا ۵ عدد فیله استریپس کوچک، ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نوشابه قوطی، جایزه کودک
هپی میل لقمه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

لازانیا

۳ ورق لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا، سس یک نفره
لازانیا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۶ عدد ناگت مرغ
ناگت مرغ
۷۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس یک نفره
سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با پنیر

سیب زمینی تنوری، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی تنوری با پنیر
۷۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۱,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۶ عدد بال سوخاری
بال سوخاری
۷۴,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری

۶ عدد فیله مرغ سوخاری
لقمه سوخاری
۷۳,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ عدد پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۶۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، سیر، کره، جعفری
نان سیر
۷۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد شف (یک نفره)

فیله شف، کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، زیتون، بی بی کورن، کاپاریس، جوانه گندم و ماش، پنیر بلغاری
سالاد شف (یک نفره)
۶۱,۰۰۰ تومان

سالاد شف (دو نفره)

فیله مرغ طعم دار شده، کاهو، تخم کتان، بی بی کورن، زیتون، کاپاریس، پنیر لیقوان، گوجه گیلاسی، سس مخصوص شف
سالاد شف (دو نفره)
۹۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، فیله شف، نان تست، پنیر پارمسان، زیتون
سالاد سزار (یک نفره)
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، ۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، زیتون سیاه، سس سزار، نان تست
سالاد سزار (دو نفره)
۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سینی یکبار مصرف (اضافه)

سینی یکبار مصرف جهت سرو غذا
سینی یکبار مصرف (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس سوخاری (اضافه)

سس سوخاری (یک نفره)
سس سوخاری (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس تارتار (اضافه)

سس تارتار (یک نفره)
سس تارتار (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس شف (اضافه)

سس شف ترکیب روغن زیتون، سبزیجات (یک نفره)
سس شف (اضافه)
۲۴,۰۰۰ تومان

سس سزار (اضافه)

سس سزار ترکیب بالزامیک، پنیر پارمسان (یک نفره)
سس سزار (اضافه)
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

موهیتو

۱۰,۹۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

کاکتوس

۱۰,۹۰۰ تومان

بلوبری

۱۰,۹۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان