جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ برگ ۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، کره
چلو کباب برگ ممتاز
۲۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ برگ ۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب سلطانی
۳۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ برگ ۲۲۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۲۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ ۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، کره
چلو کباب چنجه
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ ۲۷۰ مخلوط گوشت راسته گوسفندی و جوجه، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی کره
چلو کباب بختیاری
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ لقمه ۱۵۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب لقمه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب وزیری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ لقمه ۲۰۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، نگین های جوجه، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

جوجه استخوانی ران، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ ۲۷۰ گرم جوجه بدون استخوان، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره برنج ۱۰۰% ایرانی

۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره
چلو کره برنج 100% ایرانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ برگ ۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب برگ ممتاز
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ برگ ۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، کباب برگ و کباب کوبیده، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، ...
خوراک کباب سلطانی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ برگ ۲۵۰گرم گوشت راسته گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ ۲۵۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب چنجه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۲۷۰ مخلوط گوشت راسته گوسفندی و جوجه، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب بختیاری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ لقمه ۱۵۰گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب لقمه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب کوبیده
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۲۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرم، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب وزیری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ لقمه۱۷۰گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، نگین های جوجه، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک جوجه کامل، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ ۲۷۰ گرم جوجه بدون استخوان، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیموترش، سبزیجات، نان
خوراک  جوجه کباب بدون استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

غذای روز

باقالی پلو با مرغ

یک ران مرغ ۴۰۰ گرم سرخ شده، ۴۵۰گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک ران مرغ ۴۰۰ گرم سرخ شده، زرشک، ۴۵۰گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک ماهی قزل آلا ۶۰۰الی ۷۵۰گرم کبابی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت تکه ای گوسفند

۴۵۰ گرم برنج ایرانی، گوشت
لوبیا پلو با گوشت تکه ای گوسفند
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

گوشت گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

گوشت گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

گوشت گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

گوشت گوسفندی
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

گوشت سینه بوقلمون
خورشت فسنجان (اضافه)
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ شیر

یک نفره، قارچ، مرغ ریش ریش شده، هویج، جو پرک، شیر
سوپ شیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

یک نفره
ماست چکیده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۵۰۰ تومان