جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ترنج تهران ويلا (شهرک گلستان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی کالباس پپرونی، پنیر، فلفل
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۴۳,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ و قارچ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، قارچ، ذرت، فلفل، پنیر و زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیترا ۲۲ سانتی متری امریکایی فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص ترنج
پیتزا استیک

یک نفره

۱۷۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

۱۷۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 چیز برگر فرانسوی
۱۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، سس آلفردو، مرغ طعم دارشده، قارچ، روغن زیتون، پنیر پارمزان، سیر
پاستا چیکن آلفردو
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مخصوص ترنج

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری و ۲۷ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی، گوشت چرخ کرده، سس خمیر مخصوص، زی...
پیتزا مخصوص ترنج

یک نفره

۱۴۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۷۹,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پاستا بیف الفردو

پنه سس الفردو راسته گوساله قارچ پنیر پارمسان روغن سیر ایتالیایی
پاستا بیف الفردو
۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، سس آلفردو، مرغ طعم دارشده، قارچ، روغن زیتون، پنیر پارمزان، سیر
پاستا چیکن آلفردو
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

پاستا پنه بلونز

پنه، سس بلونز، پنیر پارمیزان گوشت چرخ کرده، قارچ
پاستا پنه بلونز
۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

پاستا پنه پستو

پنه، سس پستو، مرغ طعم دار شده، پنیر پارمیسان، روغن سیر ایتالیایی
پاستا پنه پستو
۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۱,۰۵۰ تومان

لازانیا

لازانیا، راسته چرخ شده گوساله، سس پومودورو، جعفری
لازانیا
۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص ترنج

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری و ۲۷ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی، گوشت چرخ کرده، سس خمیر مخصوص، زی...
پیتزا مخصوص ترنج

یک نفره

۱۴۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۷,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیترا ۲۲ سانتی متری امریکایی فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص ترنج
پیتزا استیک

یک نفره

۱۷۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، پنیر
پیتزا سالامی

یک نفره

۱۷۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی کالباس پپرونی، پنیر، فلفل
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۴۳,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، ژامبون گوشت و مرغ و قارچ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی امریکایی مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۵۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۲ سانتی متری امریکایی، قارچ، ذرت، فلفل، پنیر و زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی سنگی

پیتزا تکینو پستو

استیک بوقلمون فراورده شده دودی سس پستو پنیر پارمسان کنجد موزارلا
پیتزا تکینو پستو
۲۱۴,۵۰۰ تومان

پیتزا کاتانیا

راسته گوساله سالامی پنیر پارمسان
پیتزا کاتانیا
۲۰۷,۵۰۰ تومان

سس ایولی

سس ایولی مخصوص پیتزا ایتالیایی
سس ایولی
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وگا

ژامبون گوشت و مرغ .فلفل دلمه . قارچ . کنجد.
پیتزا وگا
۱۶۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ورستل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی سوسیس فرانک فورتر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا ورستل (ایتالیایی)
۱۶۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی پنیر موتزارلا، گوجه
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا فونگی (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی قارچ، اورگانو
پیتزا فونگی (ایتالیایی)
۱۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا آل پولو (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ ساتی ایتایایی مرغ گریل شده، قارچ، فلفل پاپریکا
پیتزا آل پولو (ایتالیایی)
۱۷۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی پپرونی، زیتون سیاه
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پرشوتو (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی بیکن، سالامی، گوجه، فلفل پاپریکا
پیتزا پرشوتو (ایتالیایی)
۱۸۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مامامیا (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی راسته گوساله، مرغ گریل شده، مرغ گریل شده، قارچ، پیاز قرمز
پیتزا مامامیا (ایتالیایی)
۱۹۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیل (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی پپرونی، مرغ گریل شده، پیاز قرمز
پیتزا سیسیل (ایتالیایی)
۱۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کاپاچو (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی راسته گوساله، پیاز، پنیر گورگونزولا، پنیر پارمزان
پیتزا کاپاچو (ایتالیایی)
۲۰۳,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونیزه (ایتالیایی)

خمیر ۳۲ سانتی ایتالیایی راسته گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز قرمز، اورگانو
پیتزا بلونیزه (ایتالیایی)
۱۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پولوپستو (ایتالیایی)

سس پستو، بیکن، مرغ گریل شده، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا پولوپستو (ایتالیایی)
۱۹۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ها

ساندویج سرد بیکن مرغ و گوشت

بیکن لایه ای مرغ و گوشت . کاهو . گوجه . خیار شور . سس سفید ترنج
ساندویج سرد بیکن مرغ و گوشت
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۹۰%د ودی .کاهو .گوجه . خیار شور
ساندویچ کوکتل
۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

۱۷۰ برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر گودا
برگر
۱۰۹,۵۰۰ تومان

بیگ داگ

ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا
بیگ داگ
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ژامبون تنوری

بیکن گوشت،و مرغ پنیر موزارلا، قارچ
ژامبون تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کراکف

کراکف ۹۷ درصد،پنیر موزارلا کاهو گوجه خیار شور
کراکف
۱۰۹,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

خوراک جوجه کباب

۳۰۰ گرم ران مرغ بدون استخوان و سینه مرغ گریل شده زعفرانی لبنانی و سالاد فصل و سیب زمینی
خوراک جوجه کباب
۱۳۸,۵۰۰ تومان

شاتو بریان

راسته گوساله ۱۶۰ گرمی .قارج . سالاد، سیب زمینی
شاتو بریان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک گوشت و پنیر

۱۶۰ گرم راسته گوساله پنیر مخصوص ترنج، سالاد، سیب زمینی
استیک گوشت و پنیر
۱۹۹,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰گرم سینه مرغ، سالاد، سیب زمینی
استیک مرغ
۱۳۹,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف الفردو

پنه سس الفردو راسته گوساله قارچ پنیر پارمسان روغن سیر ایتالیایی
پاستا بیف الفردو
۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، سس آلفردو، مرغ طعم دارشده، قارچ، روغن زیتون، پنیر پارمزان، سیر
پاستا چیکن آلفردو
۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

پاستا پنه بلونز

پنه، سس بلونز، پنیر پارمیزان گوشت چرخ کرده، قارچ
پاستا پنه بلونز
۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۴۶,۳۰۰ تومان

پاستا پنه پستو

پنه، سس پستو، مرغ طعم دار شده، پنیر پارمیسان، روغن سیر ایتالیایی
پاستا پنه پستو
۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۱,۰۵۰ تومان

لازانیا

لازانیا، راسته چرخ شده گوساله، سس پومودورو، جعفری
لازانیا
۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۵۰ تومان

بشقاب ها

چیز برگر فرانسوی

۱۷۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 چیز برگر فرانسوی
۱۵۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر دوبل فرانسوی

۳۴۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 چیز برگر دوبل فرانسوی
۲۰۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر مرغ فرانسوی

سینه مرغ، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
چیز برگر مرغ فرانسوی
۱۵۰,۵۰۰ تومان

گریل چیز بیکن

ژامبون گوشت ومرغ، پنیر مخصوص، نان گریل شده، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
گریل چیز بیکن
۱۵۱,۵۰۰ تومان

همبرگر پرسی

۱۷۰ گرم برگر دستی مخصوص ترنج، نان گریل شده، سالاد کاهو، سیب زمینی
همبرگر پرسی
۱۲۸,۵۰۰ تومان

کباب چوبی با قارچ

گوشت راسته گریل شده،۲۵۰گرم قارچ، سالاد کاهوبا سس و سیب زمینی
کباب چوبی با قارچ
۲۳۵,۰۰۰ تومان

میکس گریل

مغز گوشت راسته،۱۵۰گرم فیله مرغ گریل شده، ۱۵۰گرم سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
میکس گریل
۱۷۹,۵۰۰ تومان

فیله مرغ و قارچ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، سس مخصوص، سالاد کاهو، سیب زمینی
 فیله مرغ و قارچ
۱۳۸,۵۰۰ تومان

خوراک سوسیس

۷ قطعه سوسیس کوکتل، سالاد کاهو، سیب زمینی
خوراک سوسیس
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سس سزار

سس سزار
سس سزار
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ کرده سس آلفردو با قارچ
سیب زمینی با سس آلفردو
۸۱,۵۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری،با پنیر گودا کاهو، نان تست، پنیر پارمزان، زیتون، گوجه گیلاسی
سالاد سزار سوخاری
۱۴۴,۵۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

سینه مرغ گریل شده،۲۵۰گرمی کاهو، نان تست، پنیر پارمزان
سالاد سزار گریل
۱۴۴,۵۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو ۵۰۰سی سی
سوپ
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی درشت ۴۰۰گر م
سیب زمینی
۶۱,۰۰۰ تومان

نان و سیر فرانسوی

۴ قطعه نان فرانسوی، پوره سیر
نان و سیر فرانسوی
۵۹,۰۰۰ تومان

نان و سیر ایتالیایی

خمیر پیتزای ایتالیایی، پوره سیر
نان و سیر ایتالیایی
۹۹,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان