جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر

همبرگر
۷,۱۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۸,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دبل چیز برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۶,۷۰۰ تومان

کلیز برگر

کلیز برگر
۸,۷۰۰ تومان

گریل

استیک کبابی

استیک کبابی
۱۲,۰۰۰ تومان

چیکن گریل

چیکن گریل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۴,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان