جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه ونوس

پیتزا ویژه ونوس
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیز کراست

پیتزا چیز کراست
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (گوشت)

پیتزا چانو (گوشت)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی مخصوص

پیتزا مینی مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

مرغ برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دوبل سوپر دولوکس

ساندویچ دوبل سوپر دولوکس
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ونوس

ساندویچ هات داگ ونوس
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا

ساندویچ فیلادلفیا
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر ونوس

ساندویچ زینگر ونوس
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ماهی

ساندویچ فیله ماهی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ساندویچ ژامبون سرد
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

مرغ تندر

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ تندر
۱۶,۰۰۰ تومان

مرغ نگتس (۷ تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ نگتس (7 تکه)
۱۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۲ تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری (2 تکه)
۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۹,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
میگو سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله مرغ سوخاری
۱۷,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
ماهی سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

هات داگ

سیب زمینی، سالاد کلم، نان
هات داگ
۱۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

سیب زمینی، نان
بال سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶,۰۰۰ تومان

نان سیر آلفردو

نان سیر آلفردو
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

پیاز حلقه ای
۶,۰۰۰ تومان

سالاد فرانسه

سالاد فرانسه
۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۲,۵۰۰ تومان

سالاد چیکن

سالاد چیکن
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان