جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب سرای آذربایجان

پیش غذا

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده محلی(سرو در ظروف سفالی)
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون شرکتی

۱۰۰ گرم زیتون شرکتی
زیتون شرکتی
۱۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

۱۵۰ گرم زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده محلی
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم ماست کوزه ای (سرو در ظروف سفالی)
ماست موسیر
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

یک نفره، ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر شرکتی
۱۲,۰۰۰ تومان

روغن

روغن کرمانشاهی تمام گوسفندی اعلا

یک کیلوگرم روغن کرمانشاهی گوسفندی
روغن کرمانشاهی تمام گوسفندی اعلا
۳۵۰,۰۰۰ تومان

روغن کرمانشاهی گاوی و گوسفندی مخلوط اعلا

یک کیلوگرم روغن کرمانشاهی گاوی و گوسفندی
روغن کرمانشاهی گاوی و گوسفندی مخلوط اعلا
۳۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی جوجو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی جوجو

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۲۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده جوجو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده جوجو

لیمو

۱۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۹,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

لیموناد شیشه ای
۱۷,۰۰۰ تومان

لیموناد بزرگ

لیموناد بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

دوغ شیشه ای آبعلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۴۸,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۰.۵ لیتر
دوغ محلی بطری
۱۵,۰۰۰ تومان