جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب سرای باستانی

چلو کباب

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوسفندی ۸۰ گرمی
چلو کباب میکس معمولی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی معمولی

۱۵۰ گرم کباب نگینی گوسفندی
چلو کباب لقمه نگینی معمولی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه تبریزی معمولی

۱۵۰ گرم کباب لقمه گوسفندی
چلو کباب لقمه تبریزی معمولی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی معمولی

۸۰ گرم کباب کوبیده نگینی
چلو کباب کوبیده نگینی معمولی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

۸۰ گرم کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان معمولی

۲۰۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب با استخوان معمولی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی

۲۰۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی معمولی

۲۰۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب حلزونی معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سبزیجات معمولی

۲۰۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب سبزیجات معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی معمولی

۲۰۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب مکزیکی معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش معمولی

۲۰۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب ترش معمولی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کتف و بال زعفرانی

۵ تکه کتف و بال، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، لیمو ترش، نان سنگک
چلو کباب کتف و بال زعفرانی
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کتف و بال مکزیکی

۵ تکه کتف و بال، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ته چین، گوجه کبابی، لیمو ترش، نان سنگک
چلو کباب کتف و بال مکزیکی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر شرکتی

یک نفره
ماست موسیر شرکتی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

دلستر

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر

قوطی

۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی

کوچک

۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان