جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پ...
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

۲۵۰ گرم مرغ سرخ شده، سس مخصوص، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

ران

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۲۵۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب تابه ای
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت راسته گوساله ۲۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب چنجه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب برگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ممتاز پارسا

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب ممتاز پارسا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

یک سیخ کباب کاردی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کاردی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده

یک سیخ

۹۰,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گ...
چلو کباب وزیری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری شامل کباب برگ گوشت راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب بختیاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ تکه ای ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی فیله

یک سیخ جوجه کباب حلزونی فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب حلزونی فیله
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۲۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش گیلان

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گردو، رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب ترش گیلان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب ممتاز پارسا

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک کباب ممتاز پارسا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پ...
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، ز...
خوراک کباب وزیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ تکه ای ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، ...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی فیله

یک سیخ جوجه کباب حلزونی فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب حلزونی فیله
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش گیلان

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گردو، رب انار، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز...
خوراک جوجه کباب ترش گیلان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک جوجه کباب

مخصوص (یک سیخ ۳۰۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

۲۵۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک کباب تابه ای
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه با رب انار

۳۰۰ گرم مرغ سرخ شده، رب انار، دورچین: خیارشور، گوجه، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک اکبر جوجه با رب انار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۳۰۰ گرم مرغ سرخ شده، سس مرغ، دورچین: خیارشور، گوجه، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک مرغ سرخ شده

ران

۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲۰۰ گرم شنیسل مرغ سرخ شده، دورچین: خیارشور، گوجه، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک شنیسل مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: خیارشور، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۲۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی سس پز، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۲۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۲۰۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۲۵۰ گرم کباب تابه ای مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی
چلو کباب تابه ای
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه با رب انار

۳۰۰ گرم مرغ سرخ شده، رب انار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه با رب انار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

۲۵۰ گرم مرغ سرخ شده، سس مخصوص، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرع سرخ کرده مخصوص

ران

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتلت گوشت

۳ عدد کتلت گوشت، سیب زمینی آب پز، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی چرخ شده، دورچین: خیارشور، گوجه، کلم قرمز
خوراک کتلت گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک شامی

۳ عدد شامی، دورچین: خیارشور، گوجه، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
خوراک شامی
۷۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، گوجه، تخم مرغ، دورچین: خیارشور، گوجه، کلم قرمز
میرزا قاسمی
۷۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۰۰ گرم کشک بادمجان، بادمجان سرخ شده، کشک، دورچین: خیارشور، گوجه، کلم قرمز
کشک بادمجان
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان با گوشت

۴۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، طعم ملس
چلو خورشت فسنجان با گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۴۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، طعم ملس
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۴۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۴۰ گرم گوشت گوساله، یک تکه بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۲۵۰ گرم مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ سرخ شده

ران

۸۵,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

یک عدد کوفته تبریزی، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی چرخ شده، سبزی مخصوص، برنج، آلو، دورچین: گوجه، خیارشور
کوفته تبریزی
۷۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک گوشت با سس مخصوص

۱۵۰ گرم استیک گوشت گوساله، سس مخصوص، دورچین: خیارشور، گوجه، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
استیک گوشت با سس مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۱۵۰ گرم استیک سینه مرغ، دورچین: خیارشور، گوجه، زیتون، کلم قرمز، هویج پخته شده
استیک مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

دست ساز، یک نفره، کاهو، خیار، گوجه، هویج
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

دست ساز، یک نفره، گوجه، خیار، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

یک نفره، شرکتی
زیتون شور
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره، شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی

یک نفره، شرکتی
ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

یک نفره، شرکتی
ماست ساده
۶,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره، شرکتی
ماست موسیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره، دست ساز
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان