جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی زرشک سس مخصوص
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده زعفرانی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کوبیده زعفرانی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه نگینی، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب ها

چلو کباب سلطانی (راسته)

۲۰۰ گرم راسته گوساله، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰ % ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کباب سلطانی (راسته)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مجلسی (راسته)

۲۰۰ گرم راسته گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کباب برگ مجلسی (راسته)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۷۰ گرم راسته گوساله، ۱۴۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کباب بختیاری
۱۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه وزیری

یک سیخ مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۷۰گرم جوجه ساطوری ۸۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه وزیری
۱۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مجلسی

۲۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه نگین دار مجلسی
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مجلسی

۲۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه مجلسی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله چوبی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب فیله چوبی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله حلزونی

۲۵۰ گرم فیله مرغ حلزونی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب فیله حلزونی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۶۰۰ گرم جوجه با استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

۲۲۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو جوجه مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده زعفرانی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، ته چین، فلفل کبابی
چلو کوبیده زعفرانی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو مخلوط پارسی(جوجه و کوبیده)

۱سیخ جوجه ۲۰۰ گرمی ۱سیخ کوبیده۱۰۰ گرمی .برنج ایرانی . کره .ته چین
چلو مخلوط پارسی(جوجه و کوبیده)
۱۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران خوشمزه(۲۵۰کرمی)

۲۵۰گرم ران مرغ برنج ایرانی کره گوجه فلفل کبابی
چلو جوجه کباب ران خوشمزه(250کرمی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ها

خوراک کباب سلطانی

۲۰۰گرم فیله گوساله، یک یخ کوبیده، دورچین
خوراک کباب سلطانی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مجلسی

۲۰۰ گرم راسته گوساله، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک کباب برگ مجلسی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۷۰گرم راسته گوساله، ۱۴۰ گرم فیله مرغ، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک کباب بختیاری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه وزیری

یک سیخ مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۷۰جوجه کباب ، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و ن...
خوراک کباب لقمه وزیری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه نگینی، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۰۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مجلسی

۲۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک کباب لقمه مجلسی
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله چوبی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک جوجه کباب فیله چوبی
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله حلزونی

۲۶۰گرم فیله مرغ .دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک جوجه کباب فیله حلزونی
۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۶۰۰گرم جوجه با استخوان، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۲۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۶۰۰گرم ۱/۲ جوجه کامل، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک اکبر جوجه
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک مرغ ویژه
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل الا

۳۵۰ گرم ماهی پاک شده
خوراک ماهی قزل الا
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده زعفرانی ۲سیخ

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین گوجه کبابی، سیب زمینی، کلم قرمز، خیارشور، هویج، پیاز و جعفری و نان
خوراک کوبیده زعفرانی 2سیخ
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران لذیذ

۲۵۰ گرمی ران مرغ به سبک لاری گوجه کره
خوراک جوجه کباب ران لذیذ
۹۴,۰۰۰ تومان

خوارک کباب مخلوط پارسی

۱سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی ۱سیخ جوجه ۲۲۰ گرمی دورچین
خوارک کباب مخلوط پارسی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

غذای روز

ماکارانی قالبی با گوشت

۷۰ گرم گوشت چرخ کرده گوساله ،سس مخصوص ، ماکارونی
ماکارانی قالبی با گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی کره
چلو کره
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی زرشک سس مخصوص
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه (سس ناردون )

۶۰۰ گرم ۱/۲جوجه کامل، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، سس ناردون
چلو اکبر جوجه  (سس ناردون )
۱۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو پیچ، ذرت، خیار، هویج، گوجه (بسته بندی شرکتی)
سالاد فصل
۲۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم
ماست موسیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست خیار

۲۰۰ گرم
ماست خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم
ماست ساده
۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۸۰ گرم زیتون درجه ۱ گردو رب انار ادویه مخصوص
زیتون پرورده
۲۲,۰۰۰ تومان

سوپ

۲۰۰ گرم، جو
سوپ
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۲۰ گرم
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی مشکی

نوشابه قوطی مشکی
۱۴,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

نوشابه خانواده مشکی
۲۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر
دلستر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ته چین
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پرتقالی

نوشابه قوطی پرتقالی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سفید

نوشابه قوطی سفید
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سفید

نوشابه خانواده سفید
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

نوشابه خانواده زیرو
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پرتقالی

نوشابه خانواده پرتقالی
۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت ها

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت مغز ران گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت مغز ران گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (بدون برنج)

۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت مغز ران گوساله
خورشت قورمه سبزی (بدون برنج)
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (بدون برنج)

۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت مغز ران گوساله
خورشت قیمه سیب زمینی (بدون برنج)
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج)

۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت مغز ران گوساله
خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت مغز ران گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۸,۰۰۰ تومان