جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو جوجه کباب فیله

چلو جوجه کباب فیله مخصوص ۶ تکه، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب فیله
۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

چلو جوجه کباب (ران) ۲۳۰ گرم جوجه کباب ران، ۴۵۰گرم برنج
چلو جوجه کباب (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوسفندی

چلو کباب سلطانی گوسفندی مخصوص، یک سیخ برگ ۲۲۰گرم، یک سیخ کوبیده ۱۱۰گرم، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۱۰ گرمی سینه مرغ، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز، ۲۲۰ گرم راسته گوسفندی، ۴۵۰ گزم برنج ایرانی
چلوکباب برگ ممتاز
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب (بختیاری)۱۰۰ گرم گوشت با ۱۵۰ گرم سینه با ۴۵۰ گرم بزنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی ۱۵۰ گرم سینه، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

کباب وزیری شامل ۱۲۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم سینه مرغ کبابی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه نگینی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه (زعفرانی) ۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص ۲ سیخ هر سیخ ۱۲۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی زعفرانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه زعفرانی

خوراک کباب لقمه زعفرانی
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ) ۱۲۰ گرم
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری ۱۲۰ گرم گوشت با ۱۵۰ گرم سینه با دور چین
خوراک کباب وزیری
۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

خوراک جوجه کباب ران، ۱۸۰ گرم با دورچین
خوراک جوجه کباب (ران)
۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنسل مرغ
خوراک شنیسل مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۸ عدد گوجه نصف شده
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

خوراک کباب برگ گوسفندی
خوراک کباب برگ گوسفندی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
خوراک جوجه کباب مخصوص
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله

خوراک جوجه کباب فیله
خوراک جوجه کباب فیله
۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص زعفرانی

خوراک کباب کوبیده مخصوص زعفرانی
خوراک کباب کوبیده مخصوص زعفرانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی

خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی
خوراک کباب لقمه مخصوص زعفرانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
خوراک کباب سلطانی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
خوراک کباب بختیاری
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

خوراک کباب لقمه نگینی
خوراک کباب لقمه نگینی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
خوراک مرغ سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۶۰۰گرم خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای روز

باقالی پلو بامرغ

باقالی پلو باران مرغ، ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو بامرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ(ران)

زرشک پلو با مرغ (ران) ۴۵۰ گرم ران مرغ با ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ(ران)
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده، ماهی ۴۰۰ گرم، برنج هاشمی ایرانی ۴۰۰ گرم
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ(ران)
زرشک پلو با مرغ (ران)
ناموجود

چلو خورشت قیمه سیب زمینی با برنج ۱۰۰% ایرانی

چلو*خورشت*قیمه*سیب*زمینی*(۴۰۰گرم برنج ایرانی)
چلو خورشت قیمه سیب زمینی با برنج 100% ایرانی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو*خورشت*قیمه*سیب*زمینی*(۴۰۰گرم برنج ایرانی)
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی با ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت میکس

چلو خورشت میکس با ۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت میکس
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت میکس (اضافه)

خورشت میکس (اضافه)
خورشت میکس (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

ته دیگ خورشتی قیمه

ی پرس ته دیگ خورشت باقیمه
ته دیگ خورشتی قیمه
۵۵,۰۰۰ تومان

ته دیگ قورمه سبزی

یه پرس ته دیگ با خورشت قورمه سبزی
ته دیگ قورمه سبزی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو کاسه ای

سوپ جو یه کاسه ی نفره (۲۰۰)گرم
سوپ جو کاسه ای
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

نوشابه خانواده کوکا کولا
نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده فانتا
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

ماالشعیر قوطی هی دی هلو
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

مالشعیر قوطی هی دی لیمو
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
۹,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده دلستر هلو

ماالشعیر خانواده دلستر هلو
ماالشعیر خانواده دلستر هلو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده دلستر لیمو

مالشعیر خانواده دلستر لیمو
ماالشعیر خانواده دلستر لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده دلستر استوایی

مالشعیر خانواده دلستر استوایی
ماالشعیر خانواده دلستر استوایی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری فایدا

دوغ بطری فایدا
دوغ بطری فایدا
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده فایدا

دوغ خانواده فایدا
دوغ خانواده فایدا
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۵۰۰ تومان