جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

تهیه غذای فارسی (دولت)

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده گوشت

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده گوشت
۱۶۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۵۰۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، ۱۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده
ته چین مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه فرنگی
چلو جوجه کباب
۱۵۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت بره

۱۲۰ گرم گوشت بره سس پز، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت بره
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب با کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوج...
چلو جوجه کباب با کوبیده
۲۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبا...
چلو کباب برگ ممتاز با کوبیده
۳۸۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه با کوبیده

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبا...
چلو کباب برگ ویژه با کوبیده
۳۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب برگ ممتاز
۳۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص با کوبیده

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبا...
چلو کباب برگ مخصوص با کوبیده
۲۹۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب برگ ویژه
۲۸۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس با کوبیده

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۸۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰...
چلو کباب میکس با کوبیده
۲۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوشت

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده گوشت
۱۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی ۲۲۰ گرمی ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کباب...
چلو کباب نگینی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

۲ سیخ کباب کوبیده مرغ ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه فرنگی
چلو کباب کوبیده مرغ
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه فرنگی
چلو جوجه کباب
۱۵۶,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب با کوبیده

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عد...
خوراک جوجه کباب با کوبیده
۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی
خوراک ماهیچه گوسفندی
۴۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز با کوبیده

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان ل...
خوراک کباب برگ ممتاز با کوبیده
۳۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه با کوبیده

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان ل...
خوراک کباب برگ ویژه با کوبیده
۲۹۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز (۲۵۰ گرم)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز (250 گرم)
۳۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ویژه
۲۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب
۱۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب نگینی ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کر...
خوراک کباب نگینی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده
۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مرغ ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، یک تکه ته چین، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مرغ (دو سیخ)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک تکه ته چین
خوراک مرغ (ران)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۲۲۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده، دورچین:سیب زمینی سرخ کرده
خوراک ماهی قزل آلا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت بره

۱۲۰ گرم گوشت بره سس پز، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با گوشت بره
۲۸۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۵۰۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، ۱۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده
ته چین مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ، ۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با گوشت بره

۱۲۰ گرم گوشت بره، ۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی،
آلبالو پلو با گوشت بره
۳۰۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۴۵۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو با مرغ (ران)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۴۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی، خلال پرتقال، خلال بادام
شیرین پلو با مرغ (ران)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۱۸۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۲۱۷,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۲۷۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ (ران)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو ساده

۴۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو ساده
۷۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو ساده

۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو ساده
۷۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو ساده

۴۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو ساده
۸۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو ساده

۳۵۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو ساده
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

کتلت گوشت

۱۰ عدد کتلت ۴۰ گرمی، یک عدد نان لواش
کتلت گوشت
۲۲۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (سرد)

۷۵۰ گرم، بادمجان سرخ کرده، پیاز داغ، کشک، نعناع داغ، یک عدد نان لواش
کشک بادمجان (سرد)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی (سرد)

۲ عدد کوفته تبریزی ۳۵۰ گرمی، سس کوفته، یک عدد نان لواش
کوفته تبریزی (سرد)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

۳ عدد کوکو سبزی ۵۰ گرمی، یک عدد نان لواش، خیارشور و گوجه
کوکو سبزی
۹۵,۰۰۰ تومان

زبان با سبزیجات

۱۵۰ گرم زبان گوساله سس پز اسلایس شده، دورچین: سیب زمینی پخته شده، هویج، نخود فرنگی، سس مخصوص
زبان با سبزیجات
۲۴۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه با گوشت و پنیر

۴ عدد سمبوسه، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، فلفل دلمه ای
سمبوسه با گوشت و پنیر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

لازانیا گوشت

۵۰۰ گرم، لازانیا، گوشت چرخ کرده، فلفل سیاه، سس بشامل، پنیر پیتزا، پنیر گودا
لازانیا گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۷ عدد ناگت مرغ، سس مخصوص
ناگت مرغ
۹۸,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۳ عدد فیله مرغ بنیه، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
جوجه چینی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا با گوشت و قارچ

۴۰۰ گرم، پاستا، ۸۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر گودا ورقه ای
پاستا با گوشت و قارچ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۰۰ گرم میگو ، سس تارتار
میگو سوخاری
۲۳۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ گریل

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، دورچین: هویج، نخود، سیب زمینی پخته شده
فیله مرغ گریل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم شنیسل مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
شنیسل مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سوفله سبزیجات

۵۰۰ گرم، قارچ، کلم، کدو، هویج، پنیر پیتزا، سیب زمینی، نخود سبز
سوفله سبزیجات
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دسر

پلمبیر

شیر، خامه، پسته، گردو
پلمبیر
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کرم کارامل

۱,۲۰۰ گرم کرم کارامل
کرم کارامل

بزرگ

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

ژله مخلوط میوه

۱,۲۰۰ گرم ژله مخلوط میوه
ژله مخلوط میوه

بزرگ

۲۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

تیرامیسو

۱۳۰ گرم تیرامیسو
تیرامیسو
۳۵,۰۰۰ تومان

شله زرد

۱۲۰ گرم شله زرد سرد
شله زرد
۲۰,۰۰۰ تومان

حلوا

۵۰۰ گرم حلوا
حلوا
۶۷,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه گیلاسی، ۶۰ گرم فیله مرغ چیکن پاپ کرن، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد الویه بزرگ

۹۰۰ گرم سالاد الویه
سالاد الویه بزرگ
۱۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل خانواده

۳۰۰ گرم، کاهو، خیار، گوجه فرنگی، هویج
سالاد فصل خانواده
۸۲,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

۳۰۰ گرم، کاهو، زیتون سیاه، خیار، پودر پاپریکا، جعفری، روغن زیتون، کاهو، گوجه فرنگی، نان تست، پنیر فتا
سالاد یونانی
ناموجود

سالاد الویه کوچک

۲۵۰ گرم سالاد الویه
سالاد الویه کوچک
۴۱,۰۰۰ تومان

سالاد فصل کوچک

۱۵۰ گرم، کاهو، خیار، گوجه فرنگی، هویج
سالاد فصل کوچک
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

گوجه (یک سیخ)

۵ عدد گوجه کبابی
گوجه (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
ناموجود

بورانی ماست و اسفناج (بزرگ)

یک کیلوگرم بورانی ماست و اسفناج
بورانی ماست و اسفناج (بزرگ)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

بورانی ماست و اسفناج (یک نفره)

۱۳۰ گرم بورانی ماست و اسفناج
بورانی ماست و اسفناج (یک نفره)
۲۶,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۳۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر شرکتی
۸,۰۰۰ تومان

ماست ساده شرکتی

۱۰۰ گرم ماست ساده
ماست ساده شرکتی
۴,۰۰۰ تومان

سوپ جو (سطلی) (سرد)

۱,۴۰۰ گرم، جو، هویج، خامه، شیر، جعفری
سوپ جو (سطلی) (سرد)
ناموجود

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی استوایی هی دی
۱۳,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

سرویس قاشق و چنگال

قاشق و چنگال، دستمال کاغذی، خلال دندان، نمک
سرویس قاشق و چنگال
۳,۳۰۰ تومان